Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Hoera, bijna met pensioen

Met pensioen. Een nieuwe fase in uw leven. Gaat u reizen, tuinieren of zoveel mogelijk niets doen? Wat uw plannen ook zijn, het begint met het regelen van uw pensioenuitkering. Hier leest u hoe u dat doet en waar u aan moet denken.

  • Hoe werkt met pensioen gaan bij Aegon?
  • Welke keuzes moet u maken?
  • Welke pensioenregeling heeft u?

 

Hoe werkt met pensioen gaan bij Aegon?

Ongeveer 6 maanden voor uw pensioendatum ontvangt u van ons een brief. Hierin vindt u alle informatie zoals de hoogte van uw pensioen en de keuzes die u moet maken. Maar misschien wilt u zich liever eerder voorbereiden. Op deze pagina leest u meer over uw keuzes en waar u op moet letten.

U kunt zich ook online goed voorbereiden. In Mijn Aegon vindt u onder andere de hoogte van uw pensioen, maar ook een keuzehulp. Hierin komen de keuzes die u voor uw pensioen kunt maken aan bod. U kunt zich ook online goed voorbereiden. In Mijn Aegon ziet u de hoogte van uw pensioen, maar ook vindt u daar de pensioenplanner. In de pensioenplanner ziet u welke keuzes u kunt maken. En u ziet wat de gevolgen van die keuzes zijn voor de hoogte van uw pensioen.

 

Bekijk de hoogte van mijn pensioen

 

Welke keuzes moet u maken voor u met pensioen gaat?

Een goed pensioen begint met drie simpele vragen. De antwoorden daarop bepalen voor een belangrijke deel of u straks genoeg inkomen heeft om al die leuke dingen te doen.

1. Wanneer wilt u met pensioen?

Vroeger ging iedereen met 65 met pensioen. Dat moest. Maar nu? U heeft de vrijheid om nog even door te werken. Of juist eerder te stoppen. Dat heeft natuurlijk wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. Maar de keuze wanneer u wilt stoppen is aan u. U hoeft niet door tot uw AOW.

2. Heeft uw partner voldoende inkomen na uw overlijden?

Als uw partner geen pensioen opgebouwd heeft, kunt u een deel van uw pensioen omzetten in een partnerpensioen. Dat is een wettelijk recht. Kijk er samen eens naar hoe dat bij u beiden zit!

3. Wilt u een gelijkblijvend pensioen of in de eerste jaren juist wat meer?

Als jongere oudere heeft u vast plannen. En die kosten geld. U kunt ervoor kiezen de eerste jaren na uw pensioneren wat meer geld op te nemen. Dat kan ook om de tijd tot uw AOW te overbruggen. 

 

Lees meer over uw keuzemogelijkheden

 

Welke pensioenregeling heeft u?

De 3 keuzes die u heeft gelden altijd. Natuurlijk hebben die invloed op de hoogte van uw pensioen. Hoe? Dat hangt af van het soort pensioenregeling dat u heeft. De volgende 2 regelingen komen in Nederland het meest voor.

 

Middelloonregeling

Beschikbare premieregeling

  • Bij een middelloonregeling bouwt u pensioen op over het gemiddelde loon dat u verdient.
  • Bij een eindloonregeling bouwt u pensioen op over het laatste loon dat u verdient. Deze regeling komt niet zo vaak meer voor.
  • Het pensioen wordt altijd uitgekeerd door de pensioenuitvoerder waar u het pensioen heeft opgebouwd. U ontvangt een gegarandeerd pensioen. 

 

Lees meer over de middelloonregeling           

  • Bij een beschikbare premieregeling bouwt u tijdens uw werk een pensioenkapitaal op.
  • Als u met pensioen gaat, zet u het kapitaal om in een maandelijks pensioen. U mag zelf kiezen bij welke verzekeraar u dit doet. 
 
 
 
 

TIP: Weten wat voor type pensioenregeling u heeft? Kijk dan op de website Mijn Pensioenoverzicht

 

Heeft u ook pensioen elders?

Wilt u weten welk type pensioenregelingen u allemaal heeft? Of waar u allemaal pensioen u heeft? Op de website Mijn Pensioenoverzicht ziet u alles over uw inkomen voor later. U ziet uw pensioen maar ook de AOW die u van de overheid krijgt. Inloggen doet u met uw DigiD.

 

TIP: Als u bij verschillende verzekeraars een beschikbare premieregeling heeft dan is samenvoegen een goede keuze. U betaalt dan minder kosten.

Advies over uw pensioen

Een adviseur geeft persoonlijk en professioneel advies over uw pensioen. Kies voor een adviseur van Aegon of een onafhankelijk adviseur.

Vraag een adviesgesprek aan

Heeft u nog geen adviseur? Vind een adviseur bij u in de buurt. 

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik uit dienst ga?
Uw pensioenopbouw eindigt op de datum van het einde van uw dienstverband
Uw oude werkgever betaalt dan geen premie meer voor uw pensioen. Wat tijdens uw dienstverband opgebouwd is, blijft voor u verzekerd bij Aegon. Het opgebouwde bedrag vindt u terug in Mijn Aegon en op uw Uniform Pensioenoverzicht.

Wij sturen u een brief met daarin meer informatie
Hierin leggen wij uit wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Ook vertellen wij welke keuzes u kunt maken. Bijvoorbeeld voor het verzekerd houden van een partnerpensioen of voor waardeoverdracht.
Wanneer krijg ik informatie als ik bijna met pensioen ga?
Het hangt af van uw pensioenproduct wanneer u informatie van ons krijgt
Lees in de tabel wanneer u post kunt verwachten over de start van uw pensioen:
 
opgebouwd pensioen (ouderdomspensioen)zeven maanden vóór uw pensioendatum
beleggingsregelingofferte twee weken ná uw pensioendatum (de koers van uw beleggingen is dan bekend)
kapitaal zonder beleggingenofferte vier weken vóór uw pensioendatum

Uw reactie geeft u eenvoudig door via ons webformulier
U kunt uw keuzeformulier of offerte uploaden via ons webformulier Pensioendocumenten opsturen. Via deze link worden de gegevens het snelst verwerkt.

Meer informatie over met pensioen gaan 
In Mijn Aegon vindt u de pensioenplanner. Met de pensioenplanner krijgt u inzicht in de keuzes die u kunt maken voor uw pensioen. Ook ziet u wat de verschillende keuzes betekenen voor de hoogte van uw pensioenuitkering.
Welk bedrag ontvang ik straks als ik met pensioen ga op mijn rekening?
De exacte netto uitkering is pas op uw pensioendatum bekend
Op uw bruto uitkering moeten wij belasting inhouden: loonheffing en ZVW. De belastingdienst bepaalt elk jaar wat de inhoudingen zijn per belastingschijf. Uw netto uitkering hangt af van de fiscale inhoudingen die gelden in het jaar dat u met pensioen gaat.

In Mijn Aegon ziet u een indicatie van wat uw pensioen netto oplevert
Deze cijfers zijn gebaseerd op de huidige fiscale inhoudingen. Dit zijn de uitbetalingsdata van de pensioenuitkeringen. 
De AOW-leeftijd is verschoven. Gaat mijn pensioen nu ook eerder in?
De pensioendatum van uw werkgeverspensioen staat vast en verandert niet automatisch
De startdatum van uw pensioenuitkering is afgesproken met uw werkgever. Dit heet de pensioendatum.
Het is goed mogelijk dat uw pensioen deels eerder óf later ingaat dan uw AOW-uitkering. U vindt de startdatum van uw pensioenuitkeringen in uw Uniforme Pensioenoverzichten (UPO) en in Mijn Aegon.

U mag de pensioendatum van uw werkgeverspensioen uitstellen
U krijgt enkele maanden vóór de start van uw pensioenuitkering een brief van ons. Hierin staat wat de mogelijkheden zijn om uw pensioendatum uit te stellen óf te vervroegen. Bijvoorbeeld naar de datum dat uw AOW-uitkering start.
Hoe vaak krijg ik een pensioenoverzicht als ik uit dienst ben?
Als u uit dienst bent, krijgt u eens per jaar en UPO via Mijn Aegon
Het UPO wordt elk jaar vóór 1 oktober in uw Mijn Aegon geplaatst. U ontvangt hiervan geen extra bericht.