Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Wil jij geld schenken? Lees 5 tips om slim te schenken

10 juli 2014

door Redactie | Aegon Blog

Denk je erover om geld aan iemand te schenken? Dan kan het interessant zijn om gebruik te maken van de belastingvrije schenking tot € 100.000.  In de volksmond wordt dit ook wel de jubelton genoemd. In dit artikel lees je wat dat is, wie er gebruik van kan maken en welke voorwaarden daarvoor gelden.

Als je geld aan iemand schenkt, kan het zo zijn dat de ontvanger belasting moet betalen over de waarde van de schenking. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van de bedrag dat geschonken wordt. Van 1 oktober 2013 tot en met 1 januari 2015 is de vrijstelling van de schenkbelasting verruimd van € 51.407 naar € 100.000. Dit betekent dat je tot maximaal € 100.000 belastingvrij kunt schenken.

Wie kan gebruikmaken van de jubelton?

De jubelton geldt voor iedereen en dus niet alleen voor ouders die aan hun kinderen willen schenken. Wel moet het geld gebruikt worden voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning, het aflossen van de hypotheek of restschuld of het afkopen van een erfpachtcanon. Je hoeft trouwens geen € 100.000 te schenken. Een lager bedrag mag natuurlijk ook!

Wat zijn de voordelen?

Als je gebruikmaakt van een belastingvrije schenking dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Dat scheelt bij schenkingen aan je kinderen 10 procent van het schenkbedrag. Oftewel: als je € 100.000 schenkt aan je kind, bespaart je zoon of dochter € 10.000 aan schenkbelasting. Bij schenkingen aan kleinkinderen scheelt het maar liefst 18 procent en bij schenkingen aan anderen zelfs 30 procent!

Waarmee moet ik rekening houden?

Als je gebruik wilt maken van de belastingvrije schenking , houd dan de volgende tips in je achterhoofd:

  1. De schenking moet vóór 1 januari 2015 plaatsvinden. De schenker en de ontvanger moeten dit kunnen aantonen, bijvoorbeeld door middel van een bankafschrift en een schenkingsovereenkomst. Je kunt de overeenkomst door een notaris laten opstellen.
  2. Als de schenking gebruikt wordt voor de koop van een eigen woning is er pas sprake van een schenking als de akte van levering bij de notaris getekend is. Zorg er dus voor dat dit vóór 1 januari 2015 gebeurt. Als de schenking gebruikt wordt voor het aflossen van de schuld of voor afkoop van een erfpachtcanon geldt het moment van betaling. Een erfpachtcanon betekent dat een huis is gekocht met erfpacht. Als je de erfpacht afkoopt, word je eigenaar van de grond die bij je woning hoort.
  3. Als de schenking wordt gebruikt voor het verbeteren of onderhouden van een woning, moet de ontvanger het geld binnen twee jaar hiervoor benutten. Anders kan de schenking ongedaan worden gemaakt en moet er alsnog meer belasting worden betaald.
  4. Tussen 2013 en 2015 kun je meerdere schenkingen doen waarbij je gebruik kunt maken van de belastingvrije schenking. Maar let op: als je alle schenkingen bij elkaar optelt, blijf dan onder de grens van € 100.000.
  5. De belastingvrije schenking mag worden gebruikt voor het aflossen van een hypotheek. Let erop dat in de hypotheekvoorwaarden staat hoeveel de maximale aflossing mag zijn in één kalenderjaar. Als de ontvanger meer aflost dan is toegestaan, kan die hiervoor een boete krijgen. Dat kan een flinke tegenvaller zijn. Daarom is het handig om vooraf bij de geldverstrekker te informeren naar de gevolgen van de extra aflossing.

Meer weten?
Meer informatie over belastingvrij schenken vind je op de website van de Belastingdienst. Ook kun je contact opnemen met een adviseur.

 

Aegon logo
Redactie | Aegon Blog
Aegon biedt wereldwijd zo'n 30 miljoen mensen oplossingen op het gebied van pensioenen, verzekeringen en vermogensbeheer. Omdat we het belangrijk vinden dat je zelf bewust financiële keuzes kunt maken, ontwikkelen we producten die je financieel zelfstandig maken. Met deze blog helpen we je op weg met nieuws en achtergrondinformatie.