Fiscale informatie

Koop of verbouw je een eigen woning? En leen je daarvoor? Dan kan je de rente die je betaalt op die lening aftrekken van jouw belastbaar inkomen. De lening heet dan bij de Belastingdienst een ‘eigenwoningschuld’ en valt in box 1. Je mag de rente maximaal 30 jaar lang aftrekken. Heb je jouw lening afgesloten voor 1 januari 2001? Dan gaat de termijn van 30 jaar in op 1 januari 2001.

De aflossingseis

Als je de rente wilt aftrekken, moet je elke maand een bedrag aflossen. Deze aflossing bedraagt tenminste het bedrag dat volgens een annuïtair aflossingsschema in maximaal 30 jaar zou worden afgelost. Heb je aan het einde van het jaar niet voldoende afgelost? Dan voldoe je niet aan de aflossingseis en heb je mogelijk geen hypotheekrenteaftrek meer. 

Geen aflossingseis

De aflossingseis geldt niet:

  • als je uiterlijk op 31 december 2012 een eigenwoningschuld had en ook als je deze (gedeeltelijk) gaat oversluiten;
  • voor de eerste drie jaar van jouw starterslening;
  • als je een overbruggingslening afsluit. 
Image
Op je mobiel

Verhogen bestaande eigenwoningschuld

Ga je de eigenwoningschuld verhogen die je op 31 december 2012 had? Dan moet je voor deze verhoging wel maandelijks aflossen. Anders krijg je over dat deel van de eigenwoningschuld geen renteaftrek.

Meer over je hypotheek verhogen

Andere aftrekbare kosten

In het jaar dat je de hypotheek afsluit, mag je ook andere kosten als aftrekpost invullen op jouw belastingaangifte. Bijvoorbeeld:

  • Advies en bemiddelingskosten voor hypotheekadvies;
  • Taxatiekosten;
  • Kosten van de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
  • Notariskosten en de kosten van de inschrijving van de hypotheekakte in het kadaster.

Voor een nieuwbouwwoning geldt dat de bouwrente over de periode vanaf het sluiten van de koopovereenkomst aftrekbaar is. Makelaarskosten, overdrachtsbelasting en notariskosten over de koopakte kan je niet aftrekken.

Image
Stel in de bouwmarkt

Rente over het deel dat in een bouwdepot zit

Heb je een woning gekocht die nog gebouwd moet worden, dan kan je binnen jouw hypotheek een nieuwbouwdepot hebben. Over jouw hypotheek betaal je rente. De rente die je betaalt over het bedrag van de hypotheek dat in het nieuwbouwdepot zit, mag je de eerste twee jaar aftrekken. Let erop dat je de rente die je over een bouwdepot betaalt, moet verminderen met de rente die je van ons ontvangt over een bouwdepot. Na die twee jaar ziet de Belastingdienst het bedrag dat nog in jouw bouwdepot zit als een gewone lening. Daardoor mag je de rente over dit deel ook niet meer aftrekken. Als je deze lening of een deel ervan voor de bouw of verbouwing van jouw woning gebruikt, mag je de rente over dat deel weer aftrekken.

Verkoop van je huidige woning

Bijleenregeling

Bij verhuizing naar een nieuwe koopwoning moet je de overwaarde van de eigen woning gebruiken voor het kopen van de nieuwe woning. Dit heet de bijleenregeling. De overwaarde bestaat globaal gezegd uit de verkooprijs van de woning verminderd met de hypotheek. De overwaarde wordt ‘de eigenwoningreserve’ genoemd. De rente van de nieuwe hypotheek is dan aftrekbaar tot maximaal de koopsom van de nieuwe woning (inclusief kosten) min ‘de eigenwoningreserve’.

Spaarrekening Eigen Woning (SEW)

Heb je een spaarrekening die dient ter aflossing van uw hypotheek? Dit heet een ‘Spaarrekening Eigen Woning (SEW)’. Met deze spaarrekening spaar je belastingvrij om de hypothecaire lening (deels) af te lossen. Daarbij moet je je wel houden aan fiscale regels.

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

Met deze verzekering spaar je belastingvrij om de lening (deels) af te lossen. Daarbij moet je je wel houden aan fiscale regels.

Meer weten?

Ga naar de eigen woning-pagina van de Belastingdienst voor meer informatie over de fiscale aspecten van jouw hypotheek.

Veelgestelde vragen

Ja, dat kan op verschillende manieren. Op onze pagina 'Hypotheek aanpassen' lees je alles over de verschillende mogelijkheden. 
Je kan je hypotheek verhogen
Bijvoorbeeld als je wilt verbouwen of verduurzamen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Of en hoeveel je extra kan lenen hangt onder andere af van:
  • de waarde van je woning
  • de hoogte van je huidige hypotheek
  • je inkomen

Alle informatie over het verhogen van je hypotheek vind je op onze pagina 'Je hypotheek verhogen'.  
Wij staan verhuur niet toe
Bij het afsluiten van je hypotheek hebben we afgesproken dat je de woning niet mag verhuren aan iemand anders. Ook kamerverhuur en Airbnb vallen hieronder. Je kan dit in onze Algemene Voorwaarden terugvinden in artikel 15: Wat mag u wel en niet doen met het onderpand?

Goed om te weten: Bij verhuur van je woning mogen wij de lening volledig opeisen. 

Humanitaire opvang staan wij toe voor een periode van 12 maanden
Je mag maximaal 12 maanden humanitaire opvang bieden aan vluchtelingen, zonder dat dat gevolgen heeft voor je hypotheek. We hebben het bewust over humanitaire hulp. Je mag er dus geen huur voor vragen.