Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Overlijdensrisicoverzekering voor uw hypotheek

Tariefklasse hypotheekrente

Klanten die door aflossing van hun hypotheek in een lagere tariefklasse van de hypotheek komen, betalen minder hypotheekrente. Dit was al het geval bij extra aflossingen, maar zal vanaf medio 2019 ook bij gewone hypotheekaflossingen worden doorgevoerd.

Het volledige persbericht leest u hier.  

Tariefklassen, hoe werkt dat?

De tariefklasse, ook wel genoemd risicoklasse, wordt bepaald door de verhouding tussen de hoogte van uw lening en de marktwaarde van uw woning. Zie het kader "Hoe bereken ik mijn tariefklasse?".

Door een verlaging van uw lening en/of een verhoging van de marktwaarde van uw woning kan de tariefklasse van uw hypotheek verlagen. In dat geval komt u in aanmerking voor een verlaging van uw hypotheekrente.

Hoe bereken ik mijn tariefklasse?

Stap 1: Stel vast of u NHG heeft. Dit ziet u terug in Mijn Aegon.
Stap 2: Heeft u geen NHG? Dan deelt u uw bedrag van de lening door de marktwaarde van uw woning en u vermenigvuldigt deze met 100.

Een voorbeeld

  • Bedrag van de totale lening* is €150.000
  • Marktwaarde woning is €200.000
  • Tariefklasse is 75%

Deze hypotheek valt in tariefklasse t/m 81% van de marktwaarde.


*De opgebouwde waarde op uw bankspaarrekening of in uw spaarverzekering haalt u van de lening af.

Welke tariefklassen zijn er?

Goed om te weten. Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft het laagst mogelijke rentetarief. Heeft u een hypotheek met NHG? Dan kan uw hypotheek niet in een lagere tariefklasse vallen. Bij een hypotheek zonder NHG bepalen we de tariefklasse door te kijken naar wat u bij ons leent (de actuele hoogte van de hypotheek) in verhouding tot de (markt)waarde van de woning. Valt uw hypotheek nu in de tariefklasse lager dan 67,5% van de marktwaarde? Dan kunt u ook niet in een lagere tariefklasse komen.

Aegon Hypotheken kent vijf tariefklassen:

  • NHG-tarief
  • Tot en met 67,5% van de marktwaarde
  • Van 67,5% tot en met 81% van de marktwaarde
  • Van 81% tot en met 112,5% van de marktwaarde
  • Van 112,5% van de marktwaarde

In welke situaties passen wij de rente aan door een wijziging tariefklasse?

AanleidingWerkwijzeBeleidInvoering
Bij renteherziening (einde rentevaste periode)AutomatischBestaand 
Bij extra aflossingAutomatischBestaand 
Bij een lineaire of annuïteitenhypotheek*AutomatischNieuwVanaf het tweede kwartaal van 2019
Bij een stijging van de marktwaarde van uw woningU toont de actuele marktwaarde aanBestaand 

* Tot nu toe deden we dit alleen op uw verzoek. Wij passen dit vanaf eind juni 2019 automatisch voor u aan.

Als de hoogte van uw lening daalt, hoeft u niets te doen

Zoals u in de tabel hierboven ziet, passen wij uw hypotheekrente in al deze gevallen automatisch aan. U ontvangt een bevestiging als wij uw hypotheekrente hebben verlaagd.

Is de marktwaarde gestegen én valt uw hypotheek daardoor in een lagere tariefklasse? Dan kunt u dit aantonen met een taxatierapport of WOZ-beschikking. Ook dan passen wij uw hypotheekrente aan.

U ontvangt van ons bericht als advies vragen nodig is

Heeft u een leningdeel met hypotheekvorm waarbij de premie die u betaalt gekoppeld is aan de hypotheekrente die u betaalt? Dat is het geval bij een (bank)spaarhypotheek of een hybride hypotheek. Dan wordt het rentetarief niet automatisch aangepast. Het is dan niet altijd gunstig als de hypotheekrente daalt. Het is belangrijk dat u dan eerst advies vraagt aan hun adviseur. Wel wijzen wij u dan proactief op de mogelijkheid van verlaging van uw hypotheekrente. U ontvangt hierover een bericht van ons.

Nieuwe werkwijze bij een verlaging van de tariefklasse

Het huidige beleid is dat wij bij een wijziging van de tariefklasse uitgaan van het actuele rentebericht. De verschillen tussen de tariefklassen zoals die gelden op het moment van de aanpassing worden gebruikt.

Ons nieuwe beleid is dat we het rentebericht, dat van toepassing was bij het bepalen van de hypotheekrente die u betaalt, hanteren (historisch rentebericht). Dit is gebruikelijk in de Nederlandse hypotheekmarkt. Ook heeft u hierdoor duidelijkheid over de ontwikkeling van uw maandlasten gedurende de rentevaste periode van uw hypotheek.

Mijn hypotheekrente is onlangs gewijzigd door een verlaging van de tariefklasse. Wat betekent dit nieuwe beleid voor mij?

Voor de meeste klanten heeft deze aanpassing geen gevolgen. Voor een beperkte groep klanten is het nieuwe beleid voordeliger. Voor deze klanten gaan wij met terugwerkende kracht vanaf januari 2016 het historisch rentebericht hanteren. Zij krijgen hierover bericht vanaf het derde kwartaal van 2019.