Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Hoe kan ik mijn Aegon Ontslagvergoeding Sparen beëindigen?

Er zijn twee mogelijkheden als u het saldo van uw ontslagvergoeding op wilt nemen

  • U sluit een product dat uw saldo in termijnen uitkeert. Aegon heeft hiervoor de Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren. U betaalt loonbelasting over de uitkeringen.
  • U neemt het gehele bedrag in één keer op. Hierbij houden wij loonbelasting in aan de hand van de Groene Tabel bijzondere beloning. U betaalt geen revisierente. Na opname van het gehele saldo beëindigen wij uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen.

U boekt geld over naar een ander opbouw- of uitkerend product met een schriftelijk verzoek
U stuurt een ondertekend verzoek naar Aegon via het webformulier Digitaal loket bankzaken. In dit verzoek zet u de volgende gegevens:

  • Uw voorletters en achternaam
  • Uw adres
  • Het rekeningnummer van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen
  • De bank of verzekeraar waar wij het geld naartoe moeten overboeken
  • Uw handtekening

Heeft u een Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren geopend voor het uitkeren van het saldo?
Dan is een schriftelijk verzoek niet nodig. Het saldo van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen wordt vanzelf overgezet.

Ook als u het gehele bedrag van uw ontslagvergoeding in één keer wilt opnemen stuurt u een verzoek
Hierin vermeld u uw naam en voorletters, adres en het rekeningnummer van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen. U ontvangt dan van ons een brief over de afkoop met daarbij een akkoordverklaring. Bij het terug zenden van de akkoordverklaring zendt u ons ook een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitsbewijs en een kopie van een bankafschrift. Hoe u een bankafschrift downloadt bij uw bank en wat hierop zichtbaar moet zijn vindt u op onze pagina Zo downloadt u een bankafschrift bij uw bank.

Beëindigt u uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen met daarop een actief deposito?
Dan betaalt u administratie- en afkoopkosten als u het deposito eerder stopzet. Deze kosten worden gespecificeerd in de brief die u van ons ontvangt.

Het is niet altijd voordelig om uw saldo van uw ontslagvergoeding op te nemen
Laat u daarom goed adviseren door uw adviseur. Wilt u dat uw adviseur of een adviseur van Aegon contact met u opneemt? U gebruikt hiervoor dit formulier.