Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Particulier Verzekeren Levensverzekeringen Veelgestelde vragen Levens- en beleggingsverzekeringen

Veelgestelde vragen Levens- en beleggingsverzekeringen

Hoe kan ik mijn levensverzekering stopzetten (afkopen)?
Afkopen kan fiscale gevolgen hebben
Het is belangrijk dat u weet wat de gevolgen zijn. Lees hierover op onze pagina 'Wijzigen en gevolgen' .
Hier kunt u kiezen voor 'Afkopen kapitaalverzekering' of 'Afkopen lijfrenteverzekering' en vind u informatie die u rustig kunt doorlezen. Ook kunt u gebruik maken van 'Keuzehulp bij stopzetten'. 

Het stopzetten van uw lijfrente- of kapitaalverzekering geeft u door via Mijn Aegon
Dit regelt u via de optie 'Mijn producten'. U ontvangt van ons een voorstel met een akkoordverklaring of aanvraagformulier. Als wij deze ondertekend van u terug hebben, is de wijziging definitief.
Wat kan ik doen als mijn lijfrenteverzekering bij Aegon afloopt?
U heeft een bedrag opgebouwd voor aanvulling op uw pensioen in een lijfrente
Als uw lijfrente vrijkomt, kunt u twee dingen doen:
  • U zet de lijfrente direct om in een uitkering (lijfrente uitkeren).
  • U zet het geld nog even vast (lijfrente uitstellen).  

Lees verder over de mogelijkheden met uw vrijkomende lijfrente bij Uw lijfrente komt vrij. Wat nu?

U krijgt ruim voor de einddatum van uw lijfrente van ons een brief
Ongeveer drie maanden voor de expiratiedatum van uw lijfrente informeren wij u met een brief. In deze brief leggen we uit wat u kunt doen met uw uitkering en hoe u dat kunt regelen.
Wat is de belegde waarde van mijn levensverzekering?

U ziet uw belegde waarde terug in Mijn Aegon
Bij uw product ziet u de actuele belegde waarde. Heeft u een garantiekapitaal? Dan wordt deze ook getoond.
Heeft u een polis met winstdeling? Dan ziet u het verzekerde kapitaal exclusief winstdeling. Voor het verzekerde kapitaal op einddatum, raadpleegt u de winstbrieven.

Lees meer over uw belegde waarde of de eindwaarde van uw polis bij De belegde waarde van uw levensverzekering 

Wat zijn de inhoudingen als ik mijn lijfrenteverzekering afkoop?
De inhoudingen bij afkoop zijn lijfrente zijn per situatie verschillend
U kunt wel zelf een berekening maken wat het nettobedrag is dat u na belastingaangifte overhoudt bij afkopen. Dit is een voorlopige berekening. Pas na uw belastingaangifte berekent de Belastingdienst de definitieve belasting. U krijgt dan nog geld terug of u moet nog bijbetalen.

Bereken hier het netto bedrag dat u overhoudt 

 
Wat is de bedenktijd bij mijn vrijkomende lijfrente- of kapitaalverzekering?

U kunt na de einddatum van uw polis bedenktijd voor uw vrijkomende kapitaal
Zo kunt u een goede keuze maken wat u wilt met uw uitkering.

Misschien wilt u nu graag een uitkering of juist later
Een adviseur kan u bij deze keuze helpen. Laat daarvoor uw gegevens achter op dit webformulier. Uw eigen adviseur of een adviseur van Aegon neemt dan contact met u op. Heeft u geen eigen onafhankelijk adviseur en gaat hier uw voorkeur naar uit? Kiest u dan op het formulier voor de optie ‘Onafhankelijk adviseur’. Of u vindt zelf een onafhankelijk adviseur bij u in de buurt.

Meer informatie voor uw vrijkomend kapitaal vindt u bij Uw Lijfrente komt vrij. Wat nu? 
 

 

Welke koers wordt gebruikt als mijn levensverzekering tot uitkering komt?
De eindwaarde van uw polis bepalen we op basis van de slotkoers van de laatste werkdag voor de einddatum
De slotkoers van de voorgaande werkdag is de beginkoers van de einddatum zelf. Valt de einddatum in het weekend of op een maandag? Dan houden we de slotkoers van de vrijdag daarvoor aan.

De getoonde koers op de pagina Fondsen en koersen is de slotkoers
Komt uw verzekering tot uitkering? Dan kijkt u naar de koers die vermeld staat bij de werkdag ervoor.

U ontvangt drie maanden voor de einddatum van uw verzekering een brief van ons
In deze eindbrief informeren wij u over de berekening van uw eindkapitaal. Ook geven we wij aan wat wij van u nodig hebben om de uitkering van uw levensverzekering tijdig af te handelen.
 
Hoe regel ik waardeoverdracht van mijn levensverzekering?

U kunt uw opgebouwde kapitaal fiscaal geruisloos laten overboeken naar een andere financiële instelling
Met fiscaal geruisloos bedoelen we dat het nieuwe product een fiscale voortzetting is van uw bestaande product. Daardoor hoeft u tussentijds niet met de Belastingdienst af te rekenen.

Uw adviseur regelt de waardeoverdracht van of naar Aegon
Uw adviseur zorgt dat wij de juiste documenten hiervoor krijgen. Bespreek dit daarom altijd met uw adviseur. Wilt u meer weten of zit zelf regelen? Kijk dan voor de werkwijze bij Procedure fiscaal vriendelijke kapitaaloverdracht 

 

Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer voor mijn Garantie Inkomen?
U stuurt voor het wijzigen van uw rekeningnummer een verzoek met handtekening
Wilt u in uw verzoek het volgende vermelden?
  • uw naam, adres en woonplaats en polisnummer(s)
  • uw oude en uw nieuwe IBAN. Uw nieuwe rekeningnummer kan geen spaarrekening zijn.
U stuurt ook een kopie bankafschrift van het nieuwe rekeningnummer mee
Deze kopie is niet ouder dan drie maanden. Het is belangrijk dat de naam van de begunstigde en het rekeningnummer hierop goed zichtbaar zijn. Bedragen mag u onzichtbaar maken.
Meer informatie over waar een kopie aan moet voldoen of hoe u een bankafschrift downloadt, leest u op de pagina Zo downloadt u een bankafschrift bij uw bank

U kunt uw ingescande verzoek met een kopie bankafschrift via dit webformulier toesturen. U mag ook een foto maken hiervan en uploaden, zolang alle gegevens goed duidelijk zijn.

Wij passen uw rekeningnummer binnen 10 werkdagen aan
U krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging.

 

Hoe wijzig ik de begunstiging op mijn levensverzekering?

U kunt de begunstiging wijzigen
Gebruik hiervoor het formulier Wijziging Begunstiging Levensverzekering. Na het uitprinten en invullen kunt u dit formulier als bijlage via ons webformulier Levensverzekeringdocumenten opsturen.

Het wijzigen van de begunstiging kan fiscale gevolgen hebben
Voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, schenkbelasting en/of erfbelasting. Meer weten? Neem contact op met uw adviseur.

Als uw levenpolis verpand is aan uw hypotheek, dan is uw hypotheekverstrekker altijd de eerste begunstigde.  De overige begunstigde(n) mag u altijd wijzigen. 
U krijgt van ons bericht als de begunstiging is gewijzigd.

Hoe wijzig ik mijn naam op mijn levensverzekering of hypotheek?

U kunt de voor- of achternaam op uw verzekering of hypotheek wijzigen
Dit kan als de verzekering of hypotheek op uw eigen naam blijft staan. Bijvoorbeeld als u uw naam wilt wijzigen na een huwelijk.

Geef uw verzoek door via Mijn Aegon

Wij passen uw naam binnen 10 werkdagen aan
U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

 

Kan ik een kopie van de polis van mijn levensverzekering krijgen?

U kunt uw polis inzien en downloaden via Mijn Aegon
Onder 'Productoverzicht' klikt u op het product waarvan u de gegevens wilt inzien. Onder 'Documenten' kunt u uw polis inzien, downloaden en uitprinten. Als er geen polis aanwezig is, kunt u deze aanvragen via 'Overige wijzigingen'. Wij zorgen dat deze binnen enkele dagen in uw Mijn Aegon account staat.

U kunt hier inloggen in uw account:
Mijn Aegon
 

Kan ik mijn levensverzekering premievrij maken?

U kunt uw verzoek voor premievrij maken van uw polis aan ons doorgeven
Om uw polis premievrij te maken, vraagt u eerst de premievrije waarde aan. Zo krijgt u een goed beeld van de waarde van uw polis.

U geeft uw verzoek voor premievrije waarde door via uw Mijn Aegon account 
U klikt op uw product en gaat daarna naar 'Wijziging aanvragen'. Hier kunt u kiezen voor 'Premie stopzetten aanvragen'. 
U kunt hier inloggen: Mijn Aegon

Wij kijken of het mogelijk is en u ontvangt de premievrije waarde en een akkoordverklaring
Hierin vermelden we alle informatie zodat u een goede keuze kunt maken. Als u deze akkoordverklaring niet terugstuurt, verandert er niks.

Het premievrij maken heeft invloed op uw spaardoel
U heeft uw levensverzekering afgesloten om een bepaald doel te bereiken. Door uw polis premievrij te maken, haalt u uw doel misschien niet meer. Het doelkapitaal dat u nodig heeft om dit doel te bereiken, vindt u ook in uw Mijn Aegon account.

Wat betekent een garantiebedrag in mijn levensverzekering?
Met een garantie op einddatum in uw beleggingsverzekering krijgt u een gegarandeerd bedrag uitgekeerd
Het maakt niet uit wat de beleggingsresultaten zijn. U kunt in Mijn Aegon en in de jaarlijkse beleggingsinformatie nakijken of u een garantie op einddatum heeft.

Een wijziging in uw verzekering heeft invloed op het garantiebedrag
Wijzigt u bijvoorbeeld uw premiebedrag, dan berekenen we opnieuw het gegarandeerde bedrag. De garantie kan hoger of lager worden of helemaal komen te vervallen.

 
Kan ik een lijfrenteverzekering afsluiten als ik in het buitenland woon of ga wonen?


Het is afhankelijk van waar u woont of het mogelijk is om een nieuwe lijfrente aan te kopen
Als u binnen de Europese Economische ruimte (EER) woont, kunt u vaak een nieuwe lijfrente aankopen. Buiten de EER is dat lastiger. Veel Nederlandse banken en verzekeraars sluiten op grond van Europese en internationale regelgeving geen nieuwe lijfrenten met mensen die buiten de EER wonen. Aegon ook niet. En dat geldt bij Aegon ook als u binnen de EER woont.

Als het niet mogelijk is om een lijfrente te kunnen aankopen dan kunt u het lijfrentekapitaal ineens laten uitkeren. Aegon houdt dan loonheffing in. Mocht u bij ineens uitkeren in totaal meer belasting betalen dan bij periodiek uitkeren, dan vergoedt Aegon dit verschil.  

Op welke manier kan ik mijn hypotheekbetaling of premie betalen?

U kunt betalen via automatische incasso
U regelt dit zelf via Mijn Aegon via Gegevens. Of u vult u het machtigingsformulier in. Na ondertekening scant u het formulier in, of maakt u hier een foto van, en stuurt u deze als bijlage naar ons toe via dit webformulier.

U kunt ook via digitale betaallink betalen
Hiermee betaalt u uw premie via iDEAL. U ontvangt enkele dagen voordat u uw premie moet betalen een betaallink van ons op uw e-mailadres. 

Heeft u een hypotheek bij Aegon? Dan gaat de hypotheekbetaling altijd via automatische incasso.
 

Bij een levensverzekering is periodieke overboeking ook mogelijk
U machtigt uw bank om iedere maand automatisch het juiste bedrag aan Aegon over te boeken. Stopt uw verzekering of wijzigt de premie? Dan zet u zelf de periodieke betaling stop of wijzigt u het bedrag via uw bank. Vermeldt bij een periodieke overboeking in de omschrijving uw polisnummer. Vergeet niet om ook in Mijn Aegon door te geven dat u via periodieke overboeking betaalt.

 

 

Staat uw vraag er niet tussen?