Rendement en risico

In het onderstaande schema ziet u ter illustratie het verwachte rendement, neerwaarts risico en de minimale beleggingshorizon voor elk risicoprofiel. 

Risicoprofiel
Verwacht rendement
Neerwaarts risico
Opwaarts risico
Beleggingshorizon

Defensief

2,5%

-11,7%

13,8%

5 tot 7 jaar

Neutraal

3,9%

-14,2%

21,3%

6 tot 10 jaar

Offensief

5,3%

-18,5%

29,0%

10 tot 15 jaar

Zeer offensief

6,6%

-21,5%

37,4%

15 jaar en langer

 

 • Verwacht rendement: dit is het verwachte gemiddelde rendement per jaar over een periode van 15 jaar.
 • Neerwaarts risico: 5% kans dat dit rendement of minder wordt behaald over een periode van 15 jaar.
 • Opwaarts risico: 5% kans dat dit rendement of hoger wordt behaald over een periode van 15 jaar.
 • Beleggingshorizon: dit is een indicatie van het aantal jaren dat u uw geld wilt en kunt beleggen.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Rendementen kunnen ook fors tegenvallen, zelfs meerdere jaren achter elkaar. In het schema gaat het om prognoses, niet om garanties. Deze prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Er kunnen zich onvoorziene situaties voordoen die (zelfs bij een laag risico) een grote invloed hebben op het risico en rendement van uw beleggingen. Het getoonde neerwaartse risico van elk risicoprofiel is berekend op basis van een goed gespreide portefeuille. De getoonde rendementen zijn netto rendementen. Alle kosten zijn hier al van afgehaald.

Bron: Knab Investment Committee.

Veelgestelde vragen

Bij beleggen loopt u meer risico dan bij sparen. Dit komt doordat de waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Hierdoor maakt u ook kans op een hoger rendement. Zeker in verhouding tot de lage spaarrentes. Zie voor meer informatie onze pagina De risico's van beleggen.

Aegon belegt in twee fondsen wat het risico op waardedaling verkleint
Bij het Aegon Diversified Bond Fund II en het Aegon Diversified Equity Fund II wordt op verschillende manieren belegd door een fondsbeheerder. Dit maakt tegelijkertijd beleggen in aandelen, obligaties en vastgoed mogelijk. Het risico op waardedaling is daardoor kleiner, dan wanneer u alleen in aandelen van een enkel bedrijf belegt. 

U kunt uw risico verder verkleinen door uw inleg over een langere tijd te spreiden
Fluctuaties in de waarde van uw beleggingen kunt u beter opvangen door te beleggen over een langere periode. Dit doet u door bijvoorbeeld elke maand bij te storten in plaats van eenmalig. Ook beleggen over een periode van 10 jaar of langer vermindert het risico.

Wij raden u aan om alleen te beleggen met geld dat u niet op korte termijn nodig heeft
Voor geld dat u op korte termijn nodig heeft is een spaarpotje geschikter.
Wij houden bij het beleggen rekening met uw leeftijd 
Naarmate u ouder wordt bouwen wij het beleggingsrisico stapje voor stapje af. Dat betekent dat we steeds minder in aandelen beleggen. In plaats daarvan beleggen wij voor u in bijvoorbeeld obligaties en deposito’s. Want die zijn een stuk stabieler. Dat geeft dus meer zekerheid.

Ligt uw pensioendatum nog ver weg?
Dan nemen we meer risico met uw lijfrente- of pensioenpot. Als het tegenzit op de beurs, is er namelijk genoeg tijd om het verschil weer goed te maken.
 

Voordat we starten met beleggen willen wij zeker weten dat Aegon Beheerd Beleggen passend voor u is
Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht om dit te toetsen. Wij doen dit met een aantal vragen. Aan de hand van de antwoorden op deze vragen bepalen wij uw persoonlijke beleggingsprofiel. Wij beleggen voor u volgens een door ons vastgesteld risicoprofiel dat hoort bij dit beleggingsprofiel. Daarom is het belangrijk dat u ons correcte en actuele informatie verstrekt.  

Periodiek ontvangt u van ons het document ‘Belangrijke informatie beleggingsrekening’ 
Het is een wettelijke verplichting om dit aan u toe te sturen. In het document leest u hoe wij voor u beleggen. Als alles nog klopt hoeft u niets te doen. Is er iets veranderd in het beleggingsdoel, de risicohouding, uw persoonlijke situatie en/of financiële situatie? Dan geeft u dit aan ons door via de vragenlijst. Zo zorgen we ervoor dat er niet op een verkeerde manier wordt belegd. Meer informatie over hoe u een wijziging doorgeeft vindt u in de Veelgestelde vraag 'Hoe geef ik een wijziging door voor mijn Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente of Aegon Beheerd Beleggen Levensloop?'.

Zie voor meer informatie over de risico's pagina 27 tot en met 29 van de Informatiewijzer

Deze informatie geldt voor Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente, Aegon Beheerd Beleggen Levensloop en Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek.

Er wordt voor u belegd in twee fondsen
Voor uw Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop, beleggen onze experts in het Aegon Diversified Bond Fund II en het Aegon Diversified Equity Fund II. In Mijn Aegon ziet u voor welk bedrag u in de fondsen belegt.

De fondsen waarin wij beleggen hanteren een brede risicospreiding
Niemand kan de toekomst voorspellen. Daarom spreiden wij uw beleggingen. Elk risicoprofiel kent drie niveaus van risicospreiding:

Spreiding over beleggingscategorieën:
 • zakelijke waarden
 • vastrentende waarden
 • liquide middelen
Spreiding binnen beleggingscategorieën:
 • zakelijke waarden: aandelen, beursgenoteerd vastgoed en grondstoffen.
 • vastrentende waarden: staatsobligaties, bedrijfsobligaties, high yield obligaties Europa, high yield obligaties Verenigde Staten, emerging market debt, asset backed securities
 • liquide middelen: dat is uw geld wat op de Aegon Beheerd Beleggen rekening staat.
Spreiding over verschillende regio’s en sectoren binnen de beleggingscategorieën, zoals in:
 • verschillende aandelen
 • grondstoffen
 • staatsobligaties 
 • high yield obligaties