Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Particulier Klantenservice Klachten en complimenten

Klachten en complimenten

Aegon werkt iedere dag hard aan het verbeteren van de dienstverlening. Daarom horen we altijd graag van u.

 • Voldoen onze producten of diensten niet aan uw verwachting? Laat het ons weten, dan zoeken we een passende oplossing.
 • Heeft een medewerker of afdeling van Aegon u juist goed geholpen? Ook dan stellen wij uw reactie erg op prijs. 

Samenwerken met de klant

Om onze producten en diensten op niveau te houden en te verbeteren werken wij graag met u samen. Dat doen wij met de volgende middelen:

 • We stellen de vraag of u ons zou aanbevelen. Uw antwoord is voor ons een signaal over de kwaliteit van onze dienstverlening
 • Bij uitschieters in klantonderzoek nemen wij vaak persoonlijk contact op
 • We verwerken meldingen die wij ontvangen via onze website en onze klantenservice in onze dienstverlening
 • We houden uitgebreide klantonderzoeken

Wij zijn heel trots dat we ook regelmatig complimenten krijgen. We horen graag van u wat er goed gaat. U kunt dat laten weten op de pagina Compliment geven

Verbeteringen
Naar aanleiding van de feedback voeren wij verbeteringen door. Bekijk hier enkele voorbeelden.

Een klacht indienen

Meestal is een melding bij onze klantenservice genoeg om een probleem op te lossen, maar soms moeten we echt nader kijken naar een signaal dat u afgeeft. Voor u, maar ook om zelf van te leren.

Iedere (potentiële) klant of belanghebbende van Aegon kan bij ons een klacht indienen. Een klacht is een uiting van ontevredenheid over onze dienstverlening, producten, beslissingen of gedrag. Het probleem dat u ervaart is nog niet naar uw tevredenheid opgelost.

Vermeld bij uw klacht de volgende gegevens:

 • uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer
 • zo mogelijk uw polisnummer of relatienummer
 • een beschrijving van uw klacht

Natuurlijk kunt u documenten toevoegen.

Manieren om uw klacht te melden

Online: via ons klachtenformulier

Meld nu een klacht

Telefonisch: 088 344 1234

 • Per post:
 • Aegon
 • Postbus 23020
 • 8900 MZ Leeuwarden

De afhandeling van uw klacht

Als u een klacht indient, zijn dit de stappen die wij doorlopen:

 1. U dient een klacht in. Dat doet u binnen twaalf maanden nadat het probleem heeft plaatsgevonden en voor u duidelijk was. 
 2. Wij nemen uw klacht in behandeling. Binnen 14 dagen na ontvangst geven wij een inhoudelijk antwoord. Lukt dat niet, dan neemt Aegon contact met u op. We laten u weten waarom het langer duurt en wanneer u een inhoudelijk antwoord krijgt. 
 3. Als dat nodig is, nemen wij contact met u op om uw klacht beter te kunnen behandelen.
 4. Als wij een afwijzing van de klacht overwegen wordt deze klacht (ook) beoordeeld door een medewerker die niet betrokken is geweest bij de oorspronkelijke beslissing.
 5. Wij nemen een besluit en laten u per brief weten waarom we dat besluit nemen. Het besluit is door een bevoegde medewerker van Aegon ondertekend.
 6. Bij vragen kunt u contact opnemen met degene die uw klacht heeft behandeld. Zijn/haar telefoonnummer en/of e-mailadres staan in de brief.
 7. U kunt inzage vragen in uw klachtdossier.
 8. Na een besluit tot afwijzing heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan het KiFiD. Dat kan tot drie maanden na het besluit van Aegon. U kunt terecht bij KiFiD nadat u de klachtenprocedure bij Aegon heeft doorlopen.

In de volgende situaties nemen wij de klacht niet in behandeling:

 • De klacht heeft betrekking op een geschil dat op hetzelfde moment bij het KiFiD of de burgerlijke rechter ligt.
 • Het KiFiD en/of de burgerlijke rechter heeft al een oordeel gegeven over deze klacht.
 • Dezelfde klacht is al eerder bij ons ingediend.

Klachteninstituut

We doen ons uiterste best uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Komt u er met ons toch niet goed uit? Dan kunt u zich wenden tot het klachteninstituut van onze branche:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
070 333 89 99
www.kifid.nl


Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Aegon heeft zich aangesloten bij het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV). 

Klachtenrapportage

Wilt u weten hoeveel klachten we vorig jaar hebben behandeld? Bekijk dan hier het overzicht.

Klachtenrapportage 2019 (PDF)