Zo beleggen we voor je bij je variabele pensioen

Kies je voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen? Dan hebben we als doelstelling om een hoger pensioen te realiseren dan bij een keuze voor een gegarandeerd pensioen. Dat doen we door je pensioenkapitaal te beleggen. Beleggen brengt naar verwachting meer op, maar brengt ook het risico met zich mee dat het tegen zit en je pensioen wordt verlaagd. Daarom is het ook ons doel ook om de jaarlijkse schommelingen van je pensioen te beperken. Je beleggingsmix is dan ook een afweging tussen een hoger verwacht rendement en risico. Hoe gaan we hiermee om? En welke keuzes maken we daarbij? Je leest het hieronder.

Image
zo beleggen we je pensioen

We willen je eerst wat beter leren kennen

Ieder mens is anders. Dat lijkt een open deur. Maar zeker bij beleggen is het belangrijk om dat te beseffen. Daarom gaan we ook niet zomaar voor je beleggen. We willen je eerst wat beter leren kennen. Hoe we dat doen? Door je een paar vragen te stellen en een aantal keuzes voor te leggen. Je komt deze vragen en keuzes vanzelf tegen als je je pensioen berekent.

Beleggingsprofiel bepaalt

Je beleggingsprofiel bepaalt hoe we voor je beleggen

Heb je de vragen beantwoord? Dan zie je of het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen bij je past. En zo ja, met welk beleggingsprofiel. We hebben er 4: een offensief, neutraal, defensief en zeer defensief beleggingsprofiel. Je profiel is persoonlijk. Het geeft weer hoeveel risico je kunt en wilt nemen met je beleggingen. Sluit je daarna inderdaad een Aegon Uitkerend Beleggingspensioen af? Dan gaan we precies op die manier voor je beleggen.

Zakelijke waarden en vastrentende waarden

De beleggingsprofielen verschillen in de mate waarin in risicovolle beleggingen wordt belegd. Risicovollere beleggingen worden ook wel ‘zakelijke waarden’ genoemd en zijn bijvoorbeeld aandelen en vastgoed. En ‘vastrentende waarden’ zijn bijvoorbeeld obligaties en spaardeposito’s. Bij zakelijke waarden is het risico hoog. De koers kan dus sterk stijgen of dalen. Bij vastrentende waarden is het risico lager. De koers kan wel stijgen of dalen, maar niet zo sterk als bij zakelijke waarden. De koers van vastrentende waarden is onder andere afhankelijk van de actuele marktrente.

Waarom de marktrente belangrijk is voor je pensioen en hoe we daar rekening mee houden

Het pensioen dat we kunnen uitkeren is afhankelijk van de hoogte van het beleggingskapitaal. Het rendement op zakelijke en vastrentende waarden is daarom belangrijk.

Maar ook de marktrente is belangrijk. Als de rente daalt, kunnen we minder pensioen uitkeren. De reden is dat bij een lagere rente ook voor de toekomst een lagere beleggingsopbrengst wordt verwacht. Dit is wettelijk zo geregeld. Daardoor is er in de toekomst naar verwachting minder geld beschikbaar voor pensioen en wordt het pensioen lager vastgesteld. Als het nodig is, kiezen we in de beleggingen ervoor om naast de reguliere vastrentende waarden zoals staatsobligaties en bedrijfsobligaties, ook te beleggen in vastrentende waarden waarvoor geldt dat de renteopbrengsten voor langere tijd vaststaan. De waardeontwikkeling van de beleggingen als gevolg van renteveranderingen sluit dan beter aan bij de manier waarop de hoogte van het pensioen wordt bepaald. Daardoor wordt de hoogte van het pensioen minder afhankelijk van de marktrente en daardoor stabieler. Via het Aegon Liability Matching Fund beleg je in vastrentende beleggingen waarvoor de renteopbrengst voor lange tijd vast staat.

We beleggen voor je in een mix van 3 fondsen

Bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen heb je geen omkijken naar je beleggingen. Want onze experts nemen je het werk uit handen. Zij bepalen je beleggingsmix. Je kunt je beleggingsfondsen dan ook niet zelf kiezen. Je pensioenkapitaal beleggen we in een mix van 3 zorgvuldig samengestelde beleggingsfondsen:

De verdeling tussen deze fondsen is niet voor iedereen gelijk. Voor de ene persoon beleggen we meer in zakelijke waarden (het Aegon Diversified Equity Fund). En voor de andere persoon meer in vastrentende waarden (de twee andere fondsen). Hoe bepalen we nu wat voor jou de juiste mix is? Dat hangt af van je beleggingsprofiel. In de tabel hieronder ziet je hoe dat werkt.

Zakelijke waarden
Vastrentende waarden

Zeer defensief beleggingsprofiel

0%

100%

Defensief beleggingsprofiel

30%

70%

Neutraal beleggingsprofiel

46%

54%

Offensief beleggingsprofiel

67%

33%

De waarde van Het Aegon Liability Matching Fund kan sterk schommelen. Waarom is dit?

Het Aegon Liability Matching Fund belegt in vastrentende beleggingen waarbij de renteopbrengst voor lange tijd vaststaat. Toch kan de waarde van dit fonds op kortere termijn juist sterk schommelen. De waarde van deze beleggingen reageert sterk op renteveranderingen. Daalt de rente, dan wordt het Aegon Liability Matching Fund snel meer waard. Stijgt de rente daarentegen, dan daalt de waarde van het fonds sterk. We begrijpen dat dit risicovol lijkt. Tegelijkertijd dragen de rendementen van het Aegon Liability Matching Fund bij aan ons doel om de jaarlijkse schommelingen van je pensioen zo veel mogelijk te beperken. Het gewicht van het Aegon Liability Matching Fonds binnen de beleggingen stellen we dan ook zorgvuldig vast en stemmen we af op de manier waarop we ook jaarlijks de hoogte van het uit te keren pensioen vaststellen.

Image
ouderen bx300

Je pensioen blijft ook in de toekomst bij je passen

Je situatie kan na een tijdje natuurlijk veranderen. Misschien wijzigt je inkomen. Of ga je trouwen of juist scheiden. We vragen je daarom regelmatig je beleggingsprofiel opnieuw vast te stellen. En dat mag je natuurlijk ook doen als je het zélf nodig vindt. Blijkt dat een ander beleggingsprofiel beter bij je past? Dan zetten we je op 1 januari van het volgende jaar over naar dat nieuwe profiel. Zo beleggen we altijd op de manier die het beste bij je past.

Meer over beleggingsprofielen

Meer weten? Bekijk onze beleggingsbeginselen

Over ons beleggingsbeleid valt veel te vertellen. Meer dan we kwijt kunnen op deze pagina. Neem daarom ook eens onze beleggingsbeginselen door. Je weet dan precies welke uitgangspunten we gebruiken bij het beleggen van je pensioen.

Ook interessant

Image
Een voorzichtige blik vooruit

Een voorzichtige blik vooruit naar volgend jaar

Benieuwd hoe je beleggingen en de marktrente het dit jaar doen? En wat dit ongeveer zou kunnen betekenen voor je Aegon Uitkerend Beleggingspensioen van volgend jaar?

Bekijk de nieuwste cijfers
Image
We berekenen je pensioen opnieuw

Je pensioen verandert één keer per jaar

Elk jaar op 1 januari berekenen we je pensioen opnieuw. We bekijken dan wat er is gebeurd met je beleggingen, de marktrente en de gemiddelde levensverwachting.

Zo berekenen we je pensioen

Veelgestelde vragen

Nee. Wij bepalen in welke fondsen we beleggen voor je. Deze fondsen worden zorgvuldig beheerd door onze experts. Ook de verdeling tussen de fondsen ligt vast. Die hangt namelijk af van je beleggingsprofiel.
We verkopen iedere maand beleggingen
Op de 1e van elke maand verkopen we een deel van je beleggingen. We doen dat om de administratiekosten en de kosten voor het beheer van de beleggingen te dekken. Op de 23e van elke maand verkopen we weer een deel van je beleggingen. Daarmee betalen we je pensioen uit. En dekken we de kosten die daarbij komen kijken. We gebruiken in beide gevallen de koersen die gelden op de dag van de verkoop. Je pensioen staat dan rond de 25e van de maand op je rekening.
 
Dagelijks inzicht in Mijn Aegon
Mijn Aegon is je persoonlijke online omgeving. Hier staan al je producten bij Aegon op een rij. Ook het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. Je ziet hoeveel pensioen je elke maand krijgt. Hoeveel partnerpensioen er is geregeld. En we publiceren elke dag de nieuwste koersinformatie over de beleggingen. Ook staat hier belangrijke communicatie die je van ons hebt ontvangen. Zoals het jaaroverzicht en de jaarlijkse brief met de nieuwe hoogte van je pensioen.
 
Nee, je betaalt hiervoor geen kosten.