Zo beleggen we voor je bij je variabele pensioen

Kies je voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen? Dan hebben we als doelstelling om een hoger pensioen te realiseren dan bij een keuze voor een gegarandeerd pensioen. Dat doen we door je pensioenkapitaal te beleggen. Beleggen brengt naar verwachting meer op, maar brengt ook het risico met zich mee dat het tegen zit en je pensioen wordt verlaagd. Daarom is het ook ons doel om de jaarlijkse schommelingen van je pensioen te beperken. Je beleggingsmix is dan ook een afweging tussen een hoger verwacht rendement en risico. Hoe gaan we hiermee om? En welke keuzes maken we daarbij? Je leest het hieronder. Op deze pagina lees je ook waarom de marktrente met de vaste daling belangrijk is voor je pensioen en wat we doen om de gevoeligheid voor schommelingen te beperken.

Image
zo beleggen we je pensioen

We willen je eerst wat beter leren kennen

Ieder mens is anders. Dat lijkt een open deur. Maar zeker bij beleggen is het belangrijk om dat te beseffen. Daarom gaan we ook niet zomaar voor je beleggen. We willen je eerst wat beter leren kennen. Hoe we dat doen? Door je een paar vragen te stellen en een aantal keuzes voor te leggen. Je komt deze vragen en keuzes vanzelf tegen als je je pensioen berekent.

Beleggingsprofiel bepaalt

Je beleggingsprofiel bepaalt hoe we voor je beleggen

Heb je de vragen beantwoord? Dan zie je of het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen bij je past. En zo ja, met welk beleggingsprofiel. We hebben er 4: een offensief, neutraal, defensief en zeer defensief beleggingsprofiel. Je profiel is persoonlijk. Het geeft weer hoeveel risico je kunt en wilt nemen met je beleggingen. Sluit je daarna inderdaad een Aegon Uitkerend Beleggingspensioen af? Dan gaan we precies op die manier voor je beleggen.

Zakelijke waarden en vastrentende waarden

De beleggingsprofielen verschillen in de mate waarin in risicovolle beleggingen wordt belegd. Risicovollere beleggingen worden ook wel ‘zakelijke waarden’ genoemd en zijn bijvoorbeeld aandelen en vastgoed. En ‘vastrentende waarden’ zijn bijvoorbeeld obligaties en spaardeposito’s. Bij zakelijke waarden is het risico hoog. De koers kan dus sterk stijgen of dalen. Bij vastrentende waarden is het risico lager. De koers kan wel stijgen of dalen, maar niet zo sterk als bij zakelijke waarden. Het Aegon Liability Matching Fund vormt hierop een uitzondering. Hierover lees je meer op deze pagina. De koers van vastrentende waarden is onder andere afhankelijk van de actuele marktrente.

Maar ook de marktrente is belangrijk. Als de rente daalt, kunnen we minder pensioen uitkeren. De reden is dat bij een lagere rente ook voor de toekomst een lagere beleggingsopbrengst wordt verwacht. Daardoor is er in de toekomst naar verwachting minder geld beschikbaar voor pensioen en wordt het pensioen lager vastgesteld. Daarnaast is het gebruik van de geldende marktrente bij de vaststelling van de uitkering wettelijk geregeld.

We beperken de gevoeligheid van je pensioenuitkering voor renteschommelingen. Dat doen we door een renteafdekking op te nemen in je beleggingen. We kiezen er dan in de beleggingen voor om, naast de reguliere vastrentende waarden zoals staatsobligaties en bedrijfsobligaties, ook te beleggen in derivaten waarvoor geldt dat de renteopbrengsten voor langere tijd vaststaan. Deze beleggingen zitten in het Liability Matching Fund. De waardeontwikkeling van de beleggingen als gevolg van renteveranderingen sluit dan beter aan bij de manier waarop de hoogte van het pensioen wordt bepaald. Daardoor wordt de hoogte van het pensioen minder afhankelijk van de marktrente en daardoor stabieler.

Het doel van het Aegon Liability Matching Fund is om marktrenterisico op een efficiënte wijze en in beoogde mate af te dekken. Met het afdekken van het renterisico wordt ernaar gestreefd om de waardeverandering van de totale vastrentende portefeuille in de gewenste mate in lijn te brengen met de waardeverandering van de pensioenuitkeringen. Dit doen we om de invloed van renteveranderingen op de hoogte van het aan te kopen pensioen te beheersen. Het Fonds gebruikt derivaten (voornamelijk renteswaps) om de rentegevoeligheid van de beleggingen te verhogen en heeft hierdoor een 'hefboom' waardoor de beweeglijkheid van de participatiewaarde veel groter is dan bij een gemiddeld vastrentend fonds.

Het Fonds maakt gebruik van een buffer om verplichtingen uit de rentederivaten te verrekenen. Om aan de verplichtingen van de rentederivaten te voldoen moet er voldoende liquiditeit in het fonds zijn. Liquiditeit wordt continue op peil gehouden door middel van bijstortingen of afromingen van de overige beleggingsfondsen in de beleggingsportefeuille. De gewenste mate van afdekking van het renterisico is gebaseerd op ‘maatmensen’. Daaruit volgt beleggingspercentage in het Aegon Liability Matching Fund. Het daadwerkelijke percentage van de renteafdekking in je persoonlijke beleggingen kan hier van afwijken. In onze beleggingsbeginselen vind je per profiel wat de beoogde mate van renteafdekking nu is.

We beleggen voor je in een mix van 3 fondsen

Bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen heb je geen omkijken naar je beleggingen. Want onze experts nemen je het werk uit handen. Zij bepalen je beleggingsmix. Je kunt je beleggingsfondsen dan ook niet zelf kiezen. Je pensioenkapitaal beleggen we in een mix van 3 zorgvuldig samengestelde beleggingsfondsen:

Lees de prospectus per fonds

Voor deze beleggingsfondsen is een prospectus beschikbaar. Lees die goed door, zodat je weet waarin we je pensioenkapitaal beleggen. 

De verdeling tussen deze fondsen is niet voor iedereen gelijk. Voor de ene persoon beleggen we meer in zakelijke waarden (het Aegon Diversified Equity Fund). En voor de andere persoon meer in vastrentende waarden (de twee andere fondsen). Hoe bepalen we nu wat voor jou de juiste mix is? Dat hangt af van je beleggingsprofiel. In de tabel hieronder ziet je hoe dat werkt.

Zakelijke waarden
Vastrentende waarden*

Zeer defensief beleggingsprofiel

0%

100%

Defensief beleggingsprofiel

30%

70%

Neutraal beleggingsprofiel

46%

54%

Offensief beleggingsprofiel

67%

33%

* Derivaten kunnen hier onderdeel van zijn. Lees meer: Aegon Liability Matching Fund.

De glidepaths per profiel inclusief de beoogde mate van renteafdekking staan in onze beleggingsbeginselen.

De waarde van Het Aegon Liability Matching Fund kan sterk schommelen. Waarom is dit?

Het Aegon Liability Matching Fund belegt in vastrentende waarden en derivaten waarbij de renteopbrengst voor lange tijd vaststaat. Toch kan de waarde van dit fonds op kortere termijn juist sterk schommelen. De waarde van deze beleggingen reageert sterk op renteveranderingen. Daalt de rente, dan wordt het Aegon Liability Matching Fund snel meer waard. Stijgt de rente daarentegen, dan daalt de waarde van het fonds sterk.

Waarom gebruiken we Het Aegon Liability Matching Fund?

De beoogde renteafdekking is afhankelijk van je profiel en je leeftijd en ligt momenteel tussen 70% en 100%, waarbij we derivaten, waaronder renteswaps, gebruiken. We begrijpen dat dit risicovol lijkt. Tegelijkertijd dragen de rendementen van het Aegon Liability Matching Fund bij aan ons doel om de jaarlijkse schommelingen van je pensioen te beperken. Het gewicht van het Aegon Liability Matching Fund binnen de beleggingen stellen we dan ook zorgvuldig vast en stemmen we af op de manier waarop we ook jaarlijks de hoogte van het uit te keren pensioen vaststellen.

Hoe gebruiken we Het Aegon Liability Matching Fund?

Het gewicht van het Aegon Liability Matching Fund binnen de beleggingen stellen we vast aan de hand van de karakteristieken van een doorsnee polishouder van je leeftijd in je beleggingsprofiel. We gaan daarbij uit van een veronderstelde doorsnee polishouder met een partner die drie jaar jonger is. Als je situatie daar van afwijkt kan het zijn dat de renteafdekking iets hoger is (als je geen of een oudere partner hebt), of lager is als je een jongere partner hebt).

Image
ouderen bx300

Verandert je situatie? Bepaal dan opnieuw je beleggingsprofiel met de Profielwijzer

Je situatie kan na een tijdje natuurlijk veranderen. Misschien wijzigt je inkomen. Of ga je trouwen of juist scheiden. We vragen je daarom regelmatig je beleggingsprofiel opnieuw vast te stellen. En dat mag je natuurlijk ook doen als je het zélf nodig vindt. Blijkt dat een ander beleggingsprofiel beter bij je past? Dan zetten we je op 1 januari van het volgende jaar over naar dat nieuwe profiel. Zo beleggen we altijd op de manier die het beste bij je past. Ook als er zich bijzondere marktomstandigheden voordoen, kunnen we onze beleggingen aanpassen. Het uitgangpunt is altijd dat de beleggingen passen bij je beleggingsprofiel.

Meer over beleggingsprofielen

Meer weten? Bekijk onze beleggingsbeginselen

Over ons beleggingsbeleid valt veel te vertellen. Meer dan we kwijt kunnen op deze pagina. Neem daarom ook eens onze beleggingsbeginselen door. Je weet dan precies welke uitgangspunten we gebruiken bij het beleggen van je pensioen.

Ook interessant

Image
Een voorzichtige blik vooruit

Een voorzichtige blik vooruit naar volgend jaar

Benieuwd hoe je beleggingen en de marktrente het dit jaar doen? En wat dit ongeveer zou kunnen betekenen voor je Aegon Uitkerend Beleggingspensioen van volgend jaar?

Bekijk de nieuwste cijfers
Image
We berekenen je pensioen opnieuw

Je pensioen verandert één keer per jaar

Elk jaar op 1 januari berekenen we je pensioen opnieuw. We bekijken dan wat er is gebeurd met je beleggingen, de marktrente en de gemiddelde levensverwachting.

Zo berekenen we je pensioen

Veelgestelde vragen

Nee. Wij bepalen in welke fondsen we beleggen voor je. Deze fondsen worden zorgvuldig beheerd door onze experts. Ook de verdeling tussen de fondsen ligt vast. Die hangt namelijk af van je beleggingsprofiel.
We verkopen iedere maand beleggingen
Op de 1e van elke maand verkopen we een deel van je beleggingen. We doen dat om de administratiekosten en de kosten voor het beheer van de beleggingen te dekken. Op de 23e van elke maand verkopen we weer een deel van je beleggingen. Daarmee betalen we je pensioen uit. En dekken we de kosten die daarbij komen kijken. We gebruiken in beide gevallen de koersen die gelden op de dag van de verkoop. Je pensioen staat dan rond de 25e van de maand op je rekening.
 
Dagelijks inzicht in Mijn Aegon
Mijn Aegon is je persoonlijke online omgeving. Hier staan al je producten bij Aegon op een rij. Ook het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. Je ziet hoeveel pensioen je elke maand krijgt. Hoeveel partnerpensioen er is geregeld. En we publiceren elke dag de nieuwste koersinformatie over de beleggingen. Ook staat hier belangrijke communicatie die je van ons hebt ontvangen. Zoals het jaaroverzicht en de jaarlijkse brief met de nieuwe hoogte van je pensioen.
 
Nee, je betaalt hiervoor geen kosten.