Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

 

Ieder jaar ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht. Dit noemen we afgekort ook wel UPO. Daarop leest u meer over uw pensioen. Weet u hoeveel pensioen u straks krijgt? 

Wat staat er op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

Op het UPO ziet u hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd. Ook ziet u wat u later ontvangt als u blijft werken bij uw huidige werkgever. En natuurlijk leest u wat uw partner en kinderen krijgen als u onverhoopt overlijdt.  

De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto en per jaar  

Net zoals uw werkgever belasting inhoudt op uw salaris, zijn wij verplicht om belasting in te houden op uw pensioen. De bedragen op uw UPO zijn bruto. Wilt u een idee hebben wat uw pensioen straks netto is? In Mijn Aegon vindt u ook de nettobedragen. Heeft u een nettopensioen? Dan zijn de bedragen in het pensioenoverzicht wel netto.

Bekijk uw pensioen in Mijn Aegon

Alles over uw persoonlijke pensioensituatie in Mijn Aegon

In Mijn Aegon vindt u meer informatie over de pensioenregeling die u heeft en ziet u op ieder moment de meest actuele stand van uw pensioen. Via de tool ‘pensioendoel’ kunt u ook zelf berekeningen maken. Zo kunt u bijvoorbeeld zien wat u ontvangt als u eerder of later met pensioen gaat. Heeft u nog geen toegang?

Maak eenvoudig uw account aan

Bekijk ook uw totale pensioen

Voor iedere pensioenregeling die u heeft, ontvangt u apart een UPO. Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u het totale pensioen dat u heeft opgebouwd bij verschillende werkgevers en verzekeraars. 

Veelgestelde vragen

Wanneer ontvang ik mijn UPO?
Wanneer u werkt, krijgt u jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht
U ontvangt jaarlijks vóór 1 oktober uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Voor een vroeger dienstverband, krijgt u in 2017 en vervolgens ééns per vijf jaar een UPO
Als u per 1 januari 60 jaar of ouder bent, krijgt u het Uniform Pensioenoverzicht wel jaarlijks.

Wij bieden u het UPO aan via Mijn Aegon en de Mijn Aegon app
In Mijn Aegon en de Mijn Aegon app vindt u ook de pensioenoverzichten van voorgaande jaren terug. U gaat hiervoor na het inloggen naar 'Mijn Documenten'. Toegang tot Mijn Aegon vraagt u aan via www.aegon.nl/aanvragen.

Meer informatie en veel gestelde vragen vindt u op www.aegon.nl/upo


 
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Als er iets verandert in mijn leven, verandert dan ook mijn pensioen?
Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen
Bijvoorbeeld scheiden, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Wat er precies verandert, ligt aan de pensioenregeling die u heeft.

Deze details vindt u in het pensioenreglement in Mijn Aegon
Het pensioenreglement staat in laag 3 van het pensioen 1-2-3. U komt hier door in Mijn Aegon te klikken op 'Mijn Documenten'. U vindt het pensioen 1-2-3 onder het kopje 'Pensioen'.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Kan ik de gegevens van mijn (ex) partner wijzigen op mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?
Wijzigingen geeft u door via uw werkgever
Ook kan uw werkgever uw partner aanmelden voor uw pensioen bij Aegon als u onderstaande gegevens doorgeeft.
 • De naam en voorletters van uw partner
 • De geboortedatum van uw partner
 • Het BSN van uw partner
 • De ingangsdatum van het partnerschap
 • Het soort samenlevingsverband: Bent u samenwonend zonder akte, samenwonend met akte, gaat het om een huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Gaat het om pensioen van een werkgever waar u nu niet meer in dienst bent? Dan geeft u bovenstaande gegevens aan ons door. U kunt dit doen per e-mail

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Verandert mijn partnerpensioen als ik uit dienst ga of arbeidsongeschikt word?
Bij dienstverlating of arbeidsongeschiktheid kunnen de uitkeringen bij overlijden wijzigen
Kijk dan goed na wat er gebeurt met het pensioen voor uw partner. Dat kan later veel verdriet besparen.
Wat er precies verandert leest u in uw pensioenreglement. Dat reglement vindt u in Mijn Aegon onder 'Mijn Documenten' en dan het kopje 'Pensioen'.
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat is de factor A?

De factor A geef aan hoeveel uw pensioen is gestegen in een bepaald jaar
Dit is de pensioenaangroei. De factor A heeft u nodig voor het berekenen van de fiscale jaarruimte of reserveringsruimte.
De jaarruimte geeft aan in hoeverre u ‘aantoonbaar’ een pensioentekort, ook wel pensioengat genaamd, heeft en de Belastingdienst u fiscaal voordeel geeft bij het opbouwen van aanvullend pensioen.

De factor A is van belang bij het invullen van de belastingaangifte
U kunt uw fiscale jaarruimte zelf berekenen met de ‘rekenhulp jaarruimte’.

In het pensioenoverzicht (UPO) van 2017 ziet u de pensioenaangroei van 2016
Dit bedrag gebruikt u als u belastingaangifte doet over 2017, dus in 2018. U vindt de factor A ook in Mijn Aegon. Klik op 'Mijn producten' in de blauwe balk links. U kiest vervolgens 'Mijn pensioen'. Daarna klikt u op het tabblad: 'Uw documenten en pensioen 1-2-3'. Hier vindt u ook uw 'Factor A'.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Ik heb meerdere UPO's, heb ik dan ook meerdere keren een factor A?
Het is belangrijk dat u de factoren A van verschillende pensioenoverzichten optelt
De factor A heeft u nodig om te bepalen hoeveel premies voor aanvullend pensioen (lijfrente) u kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting. Dit noemen we de ‘fiscale ruimte’. Wilt u berekenen hoeveel fiscale ruimte u heeft? Gebruik dan de Rekenhulp Lijfrentepremie van de Belastingdienst op www.belastingdienst.nl.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Op mijn pensioenoverzicht staat '15-jaarsfinanciering ouderdomspensioen'. Wat betekent dat?
Uw werkgever heeft geregeld dat u extra pensioen opbouwt
Dit extra pensioen hebben we meegeteld bij het te bereiken pensioen. Dit extra pensioen bouwt u geleidelijk op in de komende jaren.

Om het volledige extra pensioen te ontvangen, moet u wel in dienst blijven
Het deel dat u al heeft opgebouwd, vindt u op het pensioenoverzicht. Dit is meegeteld in het bedrag aan opgebouwd pensioen. Deze regeling loopt van 1 januari 2006 tot maximaal 31 december 2020, dus maximaal 15 jaar.
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Op welke gegevens is mijn pensioenoverzicht gebaseerd?
We berekenen welk pensioen u in de toekomst kunt verwachten
Als het op uw pensioen van toepassing is, houden we rekening met:
 • De datum van uw indienst- en uitdiensttreding. We gebruiken de datum waarop u bij uw werkgever in dienst bent gekomen. En de datum waarop u bij uw werkgever uit dienst bent gegaan als u er niet meer werkt.
 • Het deeltijdpercentage. Het deeltijdpercentage is het percentage dat u werkt in verhouding tot een voltijd dienstverband. Een voorbeeld: u werkt halve dagen (20 uur per week) en een voltijd dienstverband is 40 uur. Dan is het deeltijdpercentage 50%.
 • Uw pensioengevend salaris. Het pensioengevend salaris is het deel van uw brutojaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. In uw pensioenreglement staat welke delen van uw salaris meetellen voor de pensioenopbouw en dus pensioengevend zijn. Op het pensioenoverzicht ziet u het pensioengevend salaris bij een volledig dienstverband.
 • De franchise. De franchise is het deel van uw pensioengevend salaris waarover u geen pensioen opbouwt. U bouwt over de franchise geen pensioen op omdat u vanaf uw AOW-leeftijd al een uitkering ontvangt van de overheid (AOW). Soms kan het ook zijn dat u voor een deel al pensioen opbouwt in een andere regeling. Op het pensioenoverzicht ziet u de franchise bij een volledig dienstverband.
 • De pensioengrondslag. Dit is uw pensioengevend salaris min de franchise. Op het pensioenoverzicht ziet u de pensioengrondslag bij een volledig dienstverband.
 • Het opbouwpercentage. Heeft u een uitkeringsovereenkomst? Dan is het opbouwpercentage het percentage van de pensioengrondslag dat u per jaar aan pensioen opbouwt.
 • Beschikbare premie als percentage van de pensioengrondslag. Heeft u een premieovereenkomst? Dan betaalt uw werkgever voor u een premie die afhangt van de hoogte van uw salaris en van uw leeftijd. In het pensioenreglement vindt u de percentages per leeftijdscategorie.
 • Beschikbare premie. Dit is het bedrag dat uw werkgever in dat jaar als premie betaalt. Het kan zijn dat uw werkgever een deel van dat bedrag op uw loon heeft ingehouden. Dat heet ‘eigen bijdrage’.
 • Het nettopensioen. Verdient u meer dan € 103.317,- per jaar? Dan kunt u maar tot dit bedrag pensioen opbouwen met belastingvoordeel. Voor de rest van uw salaris kunt u meedoen aan een aparte pensioenregeling. Dit noemen we een nettopensioenregeling.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Waarom krijg ik mijn UPO digitaal?
Voorheen kregen alle klanten een UPO per post thuis gestuurd
Dat was dus heel veel post. En dat terwijl veel mensen tegenwoordig om digitale post vragen.
In de nieuwe wet Pensioencommunicatie staat daarom dat UPO’s vanaf dit jaar zoveel mogelijk digitaal verstuurd worden. 


 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Ik ga uit dienst. Verandert dan de hoogte van mijn pensioenindexatie?
Als u uit dienst gaat kan de jaarlijkse verhoging van uw pensioen veranderen
Deze verhoging noemen we ook wel indexatie. Of er iets verandert en wat er dan verandert, leest u in het pensioenreglement. Het reglement staat in Mijn Aegon onder 'Mijn Documenten', onder het kopje 'Pensioen'. Of uw pensioen geïndexeerd wordt, ziet u op uw pensioenoverzicht (UPO). 
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Een deel van mijn pensioen is omgezet naar een pensioen voor mijn ex-partner. Zie ik dat op mijn UPO?

Mogelijk heeft u met uw ex-partner afgesproken dat een deel van uw pensioen wordt omgezet in een eigen pensioen voor uw ex-partner
Dit heet conversie. Het pensioen dat bestemd is voor uw ex-partner hebben we in al mindering gebracht op het pensioen dat op uw overzicht staat. U ontvangt dus het hele bedrag dat u op uw overzicht ziet staan. Uw ex-partner krijgt een UPO voor het eigen deel.

Zie ik de afspraken over pensioen met mijn ex-partner terug op mijn pensioenoverzicht?

Heeft u na uw scheiding afspraken gemaakt over uw pensioen? En heeft u de verdeling aan ons doorgegeven?
Dan ziet u op uw UPO toch altijd het totale ouderdomspensioen inclusief het deel voor uw ex-partner. Dit staat vaak wel ‘los’ benoemd.
Uiteraard vindt u de exacte verdeling terug in de brief die u van ons ontving ná verwerking van de echtscheiding in onze administratie.
 

Kan ik een kopie van mijn Uniform Pensioenoverzicht(en) ontvangen?

U kunt uw Uniform Pensioenoverzicht vinden op Mijn Aegon
Na het inloggen op Mijn Aegon klikt u hiervoor in de blauwe kolom aan de linkerkant op 'Mijn Documenten'. Als u dan naar beneden gaat, vindt u uw UPO onder het kopje 'Pensioen'. De UPO's van 2012 tot nu staan in Mijn Aegon. U kunt de overzichten via Mijn Aegon inzien, downloaden en printen.

Heeft u nog geen toegang tot Mijn Aegon?
U kunt een account aanmaken voor Mijn Aegon via aegon.nl/aanvragen.

De gegevens op mijn Uniform Pensioenoverzicht kloppen niet, wat moet ik doen?

U geeft de wijziging voor uw UPO door via uw werkgever
Uw werkgever zorgt dat wij op de hoogte zijn van alle benodigde informatie voor uw pensioen.

Als u niet meer in dienst bent, geeft u de informatie aan ons door via e-mail
Vermeld altijd uw deelnemernummer in het onderwerp van uw e-mail. Dit nummer vindt u bovenaan uw Uniform Pensioenoverzicht.

Hoe vaak krijg ik een Uniform Pensioenoverzicht als ik uit dienst ben?

U krijgt dan één keer per vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht
Dat is zo geregeld via de wet. Vanaf het moment dat u 60 jaar bent, krijgt u weer elk jaar een UPO.

Hoe krijg ik mijn Uniform Pensioenoverzicht?

U ontvangt uw Uniform Pensioenoverzicht digitaal via Mijn Aegon
Heeft u al toegang tot Mijn Aegon en is uw e-mailadres bij ons bekend? Dan ontvangt u van ons een e-mail zodra uw Uniform Pensioenoverzicht digitaal voor u klaar staat. U vindt het Uniform Pensioenoverzicht als u in de blauwe balk aan de linkerkant op 'Mijn documenten' klikt. Als u dan naar beneden gaat, vindt u uw Uniforme Pensioenoverzichten onder het kopje 'Pensioen'.

Heeft u nog geen toegang tot Mijn Aegon of is uw e-mailadres niet bij ons bekend?
Dan ontvangt u een brief dat uw Uniform Pensioenoverzicht digitaal beschikbaar staat. U kunt een account aanmaken via www.aegon.nl/aanvragen.

Heeft u bezwaar gemaakt tegen digitale communicatie of nog nooit een bezwaarmailing ontvangen?
Dan krijgt u het UPO op papier.

Uit veiligheidsoverwegingen versturen wij het Uniform Pensioenoverzicht niet als bijlage bij een e-mail
Het is mogelijk dat iemand de e-mail onderschept en zo toegang heeft tot uw persoonlijke pensioen informatie. In de beveiligde omgeving Mijn Aegon raadpleegt u het Uniform Pensioenoverzicht wanneer u wilt. Ook kunt u het Uniform Pensioenoverzicht printen of op uw eigen computer opslaan.
Staat uw vraag er niet tussen?