Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Veelgestelde vragen

Wat is belangrijk om te weten over verevening van pensioen?
Verevening is de verdeling van het ouderdomspensioen bij een echtscheiding
Het gaat dan om het pensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerde partnerschap is opgebouwd. Verevening is niet van toepassing bij samenwonen (met of zonder akte).
Beide ex-partners hebben recht op de helft van het in de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen. U kunt hiervan afwijken door een andere verdeling of periode op te nemen in het echtscheidingsconvenant.

Wanneer u ons de einddatum van uw samenlevingsverband doorgeeft, informeren wij u verder
U kunt ons bellen, een e-mail sturen of de beëindiging via uw werkgever doorgeven. We hebben uw deelnemernummer nodig en de einddatum van het samenlevingsverband. U ontvangt daarna een brief van ons waarin wij u informeren over de vervolgstappen. In deze brief staat welke stukken u naar ons moet opsturen.

In de brief vragen wij bijvoorbeeld om een vereveningsformulier
Het vereveningsformulier kunt u downloaden van de site van de Rijksoverheid: Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. Dit formulier vindt u ook bij het gemeentehuis, de grotere postkantoren en de grotere bibliotheken. U kunt dit formulier ingevuld en getekend hier uploaden.

Na afronding van verevening ontvangen beide ex-partners per brief een opgave van de definitieve verdeling
Het is erg belangrijk om deze brief goed te bewaren. Verevening is namelijk niet zichtbaar op het Uniform Pensioenoverzicht of in Mijn Aegon. Op het Uniform Pensioenoverzicht en in Mijn Aegon ziet u wat er totaal verzekerd is op naam van de deelnemer. De ex-partner krijgt door verevening recht op een deel van het opgebouwde pensioen, maar het blijft verzekeringstechnisch wel gekoppeld aan de deelnemer.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe kan ik mijn levensverzekering stopzetten (afkopen)?
U kunt uw lijfrente of kapitaalverzekering stopzetten
Dit brengt wel fiscale gevolgen met zich mee. Lees daarom meer over de gevolgen én hoe u uw lijfrente of kapitaalverzekering kunt stopzetten bij Uw levensverzekering wijzigen of stopzetten

Stopzetten is niet de enige optie
Wist u dat u uw verzekering ook kunt wijzigen in plaats van stopzetten? Misschien past dat beter bij uw situatie. U leest de alternatieven bij Uw levensverzekering wijzigen of stopzetten 
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe open ik een Aegon Lijfrente Sparen of een Aegon Lijfrente Uitkeren?
U opent een Aegon Lijfrente Sparen of een Aegon Lijfrente Uitkeren via een adviseur  
Of telefonisch met hulp van een medewerker van Aegon. Laat daarvoor uw gegevens achter op dit webformulier. Uw eigen adviseur of een adviseur van Aegon neemt dan contact met u op. Heeft u geen eigen onafhankelijk adviseur en gaat hier uw voorkeur naar uit? Kiest u dan op het formulier voor de optie ‘Onafhankelijk adviseur’. Of u klikt hier om zelf een adviseur bij u in de buurt te vinden.

U kunt Aegon Lijfrente Sparen of een Aegon Lijfrente Uitkeren ook afsluiten zonder advies
U opent zelf de rekening via de pagina Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Lijfrente Uitkeren. U doorloopt een wettelijk verplichte kennis- en ervaringstoets. 

U kunt een bestaande Aegon Lijfrente Sparen omzetten naar een Aegon Lijfrente Uitkeren via Mijn Aegon
Voor informatie over de kosten bij het omzetten van de rekening gaat u naar Aegon Lijfrente Uitkeren of Aegon Lijfrente Sparen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe meld ik mijn partner aan in de pensioenregeling van mijn (oud) werkgever?
Bent u getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan binnen Nederland? Dan hoeft u niets te doen
De Basis Registratie Personen geeft deze informatie automatisch aan ons door.

Woont u samen, bent u getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan vóór 1 oktober 2016 of in het buitenland?
Volg dan onderstaande instructie:
 • Bent u in actieve dienst bij de werkgever van uw pensioenregeling? Meldt uw partner dan aan via uw werkgever. Uw werkgever kan u ook vertellen wat er verzekerd is voor uw partner, zoals partnerpensioen.
 • Bent u niet meer in actieve dienst bij de werkgever van uw pensioenregeling? Stuur ons dan een e-mail met de volgende gegevens:
  • Uw deelnemernummer (dit vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht of in Mijn Aegon)
  • De naam en voorletters van uw partner
  • De geboortedatum van uw partner
  • Het geslacht van uw partner
  • Het BSN van uw partner
  • De ingangsdatum van uw samenlevingsverband
  • Het soort samenlevingsverband: samenwonend zonder of met akte, huwelijk of geregistreerd partnerschap vóór 1 oktober 2016 of in het buitenland.
Bent u al met pensioen?
Dan kunt u uw partner niet meer aanmelden voor de pensioenregeling.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Kan ik de gegevens van mijn (ex) partner wijzigen op mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?
Wanneer u al Pensioen van ons ontvangt kan het zijn dat uw partner als 'onbekend' staat op uw UPO
In de pensioenovereenkomst van u en uw voormalig werkgever staat welke partner recht heeft op het partnerpensioen. Uw partner waarmee u voor en/of bij pensionering samen was, heeft over het algemeen recht op het partnerpensioen. Heeft u meerdere partners gehad? Dan verdelen wij het partnerpensioen, volgens wettelijke regels tussen die partners. Of u moet daarvan afgezien hebben.

Wanneer u nog geen pensioen ontvangt geeft u wijzigingen door via uw werkgever
Ook kan uw werkgever uw partner aanmelden voor uw pensioen bij Aegon als u de gegevens hieronder doorgeeft.
 • De naam en voorletters van uw partner
 • De geboortedatum van uw partner
 • Het BSN van uw partner
 • De ingangsdatum van het partnerschap
 • Het soort samenlevingsverband. Het gaat dan om samenwonen met akte, samenwonen zonder akte, huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Gaat het om pensioen van een werkgever waar u nu niet meer in dienst bent en u ontvangt nog geen pensioen? Dan geeft u de gegevens hierboven aan ons door. U regelt dit per e-mail

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.