Veelgestelde vragen over Deposito Sparen

Per 1 september 2021 stopt Aegon Sparen

Het is dus niet meer mogelijk een nieuwe Aegon Deposito Sparen te openen. Alle bestaande deposito’s lopen door tot de afgesproken einddatum, tegen de afgesproken rente. Bekijk onze pagina Alternatieven voor Sparen om uw geld op een manier opzij te zetten.

Algemeen

Met een deposito zet u uw geld tijdelijk vast
De rente wijzigt niet tijdens de looptijd. Tijdens de looptijd van het deposito kunt u geen geld storten of opnemen. Daarom is de spaarrente op een deposito vaak hoger dan op uw spaarrekening. De hoogte van de rente hangt af van de looptijd die u kiest. 

U kunt een deposito afsluiten op een Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Ontslagvergoeding Sparen.

 

U opent een deposito via Mijn Aegon of de Mijn Aegon App
Na het inloggen klikt u op de rekening waar u een deposito op wilt openen. In het vak ‘Direct regelen’ aan de rechterkant klikt u op ‘Deposito openen’. In de pop-up kiest u het bedrag, de looptijd en gaat u akkoord met de deposito afspraak. Het bedrag waarvoor u het deposito wilt openen, moet op uw rekening staan.

U kunt op uw rekening meerdere deposito's met verschillende looptijden en bedragen openen
Als u het deposito opent ziet u de rente en verschillende looptijden.
 

Aegon Ontslagvergoeding Sparen
Voor een Aegon Ontslagvergoeding Sparen kunt u een deposito afsluiten met een looptijd tussen de 1 en 30 jaar.

U kunt een deposito openen bij Aegon Ontslagvergoeding Sparen en Aegon Lijfrente Sparen.

De Nederlandse Depositogarantie en Nederlandse Beleggerscompensatie zijn van toepassing op Aegon Bank N.V.
U vindt alle informatie hierover op onze pagina Wat houdt de Nederlandse Depositogarantie en Nederlandse Beleggerscompensatie in?

Het is niet meer mogelijk om een rekening bij Aegon Bank te openen
Heeft u al een rekening bij Aegon Bank? Dan behoudt u deze. 


Aegon Bank is wettelijk verplicht om de gegevens van uw identiteitsdocument te registreren
Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het verplicht delen van informatie met de Belastingdienst. Meer informatie hierover kunt u lezen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht

U kunt zelf zorgen voor extra veiligheid van uw identificatiegegevens
Dit kunt u doen door de tekst “Kopie voor Aegon Bank” en de datum waarop u de kopie maakt op gekopieerde documenten te vermelden. Daarnaast heeft de Rijksoverheid de KopieID app ontwikkeld, waarmee u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt. Zorgt u er wel voordat alle informatie van uw document goed leesbaar blijft.

Bent u al klant bij ons? Dan kan het zijn dat wij u vragen u opnieuw te identificeren. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina Nu én in de toekomst veilig bankieren.
Uw bankafschrift downloadt u via Mijn Aegon
Voor het downloaden van de transacties vanaf 1 december 2018 doorloopt u de volgende stappen:
 • U gaat naar uw rekening.
 • Bij 'Bij- en afschrijvingen' klikt u op 'Alle bij- en afschrijvingen'.
 • Daar vindt u de knop 'Download'. Er opent een pop-up, daar selecteert u de gewenste periode.
 • Vervolgens klikt de klant op 'Download PDF'.
Bankafschriften met transacties van mei 2012 tot december 2018 staan in Mijn Aegon bij ‘Jaaroverzicht en Documenten’.

Wilt u een bankafschrift met transacties voor 1 mei 2012?
Dan ontvangen wij graag bewijsvoering waaruit blijkt dat u het bankafschrift nodig heeft voor bijvoorbeeld de gemeente of uw advocaat. Uit die bewijsvoering moet blijken:
 • Dat u het bankafschrift nodig heeft 
 • En van welke periode
U stuurt de informatie naar ons via ons webformulier Digitaal loket bankzakenU kiest hiervoor de optie 'Ik wil iets anders vragen of doorgeven', met daarna de keuze 'Documenten toesturen naar aanleiding van eerder contact.'. 

Overboeken

U opent een deposito via Mijn Aegon of de Mijn Aegon App
Na het inloggen klikt u op de rekening waar u een deposito op wilt openen. In het vak ‘Direct regelen’ aan de rechterkant klikt u op ‘Deposito openen’. In de pop-up kiest u het bedrag, de looptijd en gaat u akkoord met de deposito afspraak. Het bedrag waarvoor u het deposito wilt openen, moet op uw rekening staan.

U kunt op uw rekening meerdere deposito's met verschillende looptijden en bedragen openen
Als u het deposito opent ziet u de rente en verschillende looptijden.
 

Aegon Ontslagvergoeding Sparen
Voor een Aegon Ontslagvergoeding Sparen kunt u een deposito afsluiten met een looptijd tussen de 1 en 30 jaar.

U kunt een deposito openen bij Aegon Ontslagvergoeding Sparen en Aegon Lijfrente Sparen.

Het tegoed van beiden kunt u inzien via Mijn Aegon
Hiervoor klikt u na het inloggen op Mijn Aegon op de rekening waarvan u het saldo wilt inzien. U ziet dan gelijk in het blauwe vlak bovenaan de pagina, het saldo van uw rekening. Hier staat 'Saldo'. Dit geldt voor:

 • Aegon Sparen 
 • Lijfrente: Aegon Lijfrente Sparen, Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren en Aegon Lijfrente Uitkeren
 • Ontslagvergoeding: Aegon Ontslagvergoeding Sparen en Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren
 

Het saldo Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente, Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek inzien
Bij een beleggingsrekening staat er 'Saldo transactierekening' en 'Portefeuille waarde'. Saldo transactierekening, is geld dat niet vaststaat in beleggingsfondsen. Portefeuille waarde is de huidige waarde van de participaties die u heeft in de beleggingsfondsen.

Het saldo en de rente van uw deposito wordt op uw spaarrekening gestort
U spaart verder tegen het dan geldende tarief van de variabele rente op uw rekening.

Meer informatie vindt u in de Veelgestelde vraag Hoe sluit ik een deposito af op mijn rekening bij Aegon Bank?

Wijzigen

U heeft 14 dagen bedenktijd bij het afsluiten van een deposito op een Aegon Ontslagvergoeding Sparen en Aegon Lijfrente Sparen
Hier zijn geen afkoop- en administratiekosten aan verbonden. Wilt u gebruik maken van de bedenktijd? Dan geeft u dit binnen 14 dagen na het openen van het deposito aan ons door via ons webformulier Digitaal loket bankzaken

Na deze bedenktijd beëindigt u uw deposito via Mijn Aegon
Dit geldt voor de Aegon Sparen, Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Ontslagvergoeding Sparen. In Mijn Aegon gaat u naar uw rekening. 
 • U klikt op het deposito die u wilt beëindigen en dan op 'Deposito beëindigen'.
 • Vervolgens krijgt u een overzicht van de kosten, het saldo en de opgebouwde rente.
 • Klik op 'Ga verder'. Daar controleert u het verzoek en gaat u akkoord met de beëindiging en de kosten. 
Na het beëindigen ontvangt u het saldo inclusief rente, na inhouding van de afkoop- en administratiekosten als deze van toepassing zijn, op uw Aegon spaarrekening.

Bij beëindigen na de bedenktijd betaalt u afkoop- en administratiekosten
Wij brengen alleen afkoopkosten in rekening, als de huidige rente hoger is dan de rente die u ontvangt op uw deposito. De administratiekosten bedragen €50,-, ook als u meer deposito's op één moment stop zet.  

Is het saldo in uw deposito lager dan de afkoop- en administratiekosten?
Dan kunt u het deposito niet via Mijn Aegon beëindigen. Geef uw verzoek door via ons webformulier Digitaal loket bankzaken

In bepaalde situaties betaalt u geen afkoop- en administratiekosten:
 • Als u langer dan zes maanden arbeidsongeschikt of werkeloos bent. Wij ontvangen dan graag een uitkeringsspecificatie van u.
 • Bij het overlijden van de rekeninghouder(s). Aegon informeert de nabestaanden bij overlijden documenten wij nodig hebben.
 • Als u in wettelijke schuldsanering komt. Wij hebben dan een kopie uit het Landelijk Register Schuldsanering van u nodig. 
 • Als u een Aegon Sparen heeft en het deposito vóór 1 september 2021 beëindigd.
 • Als u een Aegon Levensloop Sparen heeft.
Hoe wij de afkoopkosten berekenen vindt u op de pagina Berekening hoogte opnamekosten.

Wilt u meerdere deposito's tegelijk beëindigen?
Geef uw verzoek door via ons webformulier Digitaal loket bankzaken om te zorgen dat u de opnamekosten maar één keer betaalt.

U kunt uw deposito niet verlengen
Als uw deposito is afgelopen wordt het saldo inclusief rente bijgestort op uw spaarrekening. U kunt zelf kiezen of u een nieuw deposito afsluit of doorspaart met variabele rente.

Meer informatie vindt u in de Veelgestelde vraag Hoe sluit ik een deposito af op mijn spaarrekening bij Aegon Bank?

Heeft u een Aegon Sparen?
Dan kunt u geen nieuw deposito openen. In deze marktomstandigheden met aanhoudende lage rente is het lastig om u kostendekkend een nieuw deposito aan te bieden. 

Rente en fiscaliteiten

De rente van uw deposito vindt u in Mijn Aegon
U klikt hiervoor na het inloggen op de rekening waar het deposito aan gekoppeld is. Achter het deposito staat het rentetarief van uw deposito.

U kunt een deposito openen bij Aegon Ontslagvergoeding Sparen en Aegon Lijfrente Sparen.

De rente-uitkering vindt jaarlijks plaats op de datum waarop het deposito is geopend
De rente wordt bijgeschreven in het deposito. Zo ontvangt u rente op rente. Deze rente is niet vrij opneembaar.

Is uw deposito geopend voor mei 2013
Dan vindt de rente-uitkering vindt jaarlijks plaats op 1 januari. Uw rente wordt bijgeschreven op uw spaarrekening. 

Het saldo en de rente van uw deposito wordt op uw spaarrekening gestort
U spaart verder tegen het dan geldende tarief van de variabele rente op uw rekening.

Meer informatie vindt u in de Veelgestelde vraag Hoe sluit ik een deposito af op mijn rekening bij Aegon Bank?

Je vindt jouw jaaroverzicht in Mijn Aegon en in de Mijn Aegon app
Of je jouw jaaroverzicht ook per post ontvangt, staat op onze pagina Jaaroverzicht. Hier lees je ook wanneer het jaaroverzicht beschikbaar is. 

Je vindt het jaaroverzicht onder 'Documenten' 
Deze optie staat in Mijn Aegon. In de Mijn Aegon app klik je op de optie 'Mijn documenten'. Klik op het download-icoon om het jaaroverzicht te openen. In de pdf heb je de mogelijkheid het jaaroverzicht op te slaan of te printen. 

Heb je geen jaaroverzicht ontvangen?
Bekijk onze Veelgestelde vraag Wat doe ik als ik geen jaaroverzicht heb ontvangen?.

Meer informatie over het jaaroverzicht vind je op onze pagina Jaaroverzicht.
De rente van uw Aegon spaar- en beleggingsrekeningen is op 4 januari 2021 uitgekeerd
U ziet de rentebijschrijving in Mijn Aegon bij 'Transacties'. In de omschrijving van deze bijschrijving staat ‘Rentebijschrijving’.

Als u een Aegon Sparen of een Aegon Beheerd Beleggen heeft is deze rente vrij opneembaar. Voor Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Ontslagvergoeding Sparen is de rente niet vrij opneembaar. U bouwt vanaf 1 januari 2021 weer rente op over het uitgekeerde rentebedrag.

De rentebijschrijving op uw uitkerende rekening vindt plaats op de ingangsdatum van uw rekening
U ziet de rentebijschrijving vanaf dat moment in Mijn Aegon bij 'Transacties'. In de omschrijving van deze bijschrijving staat ‘Rentebijschrijving’. De rente is niet vrij opneembaar omdat de rente onderdeel is van uw periodieke uitkering.