Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Particulier Sparen Eerlijk over sparen Wat houdt het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel in?

Wat houdt het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel in?

Aegon heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB). Raakt een bank met een vergunning van DNB in de problemen? Dan treedt het depositogarantiestelsel of het beleggerscompensatiestelsel in werking.

Op deze pagina leest u meer over deze stelsels. En welke producten hieronder vallen.

Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel garandeert uw spaargeld tot €100.000

Alle banken die in Nederland een vergunning van DNB hebben, vallen verplicht onder het depositogarantiestelsel. Dit stelsel garandeert een bedrag van €100.000 per rekeninghouder, per bank. Zo is uw spaargeld veilig, ook als de bank failliet gaat.

Lees meer over het depositogarantiestelsel en de voorwaarden (DNB)

Beleggerscompensatiestelsel

Het beleggerscompensatiestelsel garandeert een bedrag tot €20.000

Heeft u beleggingen? Dan is er voor u het beleggerscompensatiestelsel. Dit stelsel garandeert een bedrag tot €20.000 per rekeninghouder, per bank. Er moet dan wel sprake zijn van vermogensscheiding.

Lees meer over het beleggerscompensatiestelsel en de voorwaarden (AFM).

Voorbeeld

Erik heeft een spaarrekening met een saldo van €15.000. Dit bedrag wordt vergoed onder het depositogarantiestelsel.

Stel dat Erik nóg een spaarrekening heeft, bij dezelfde bank, met een saldo van €120.000. In totaal heeft Erik dan een saldo van €135.000 (€15.000 + €120.000). In dit geval krijgt hij de maximale vergoeding onder het depositogarantiestelsel van €100.000. Het bedrag van €35.000 dat overblijft, krijgt Erik niet vergoed. 

Wat is vermogensscheiding?

Belegt u bij Aegon? Dan worden uw participaties (de delen uit een beleggingsfonds die van u zijn) bewaard en beheerd door de Stichting Aegon BeleggersGiro.

Deze stichting staat los van Aegon. Op deze manier zijn uw beleggingen veilig, als Aegon failliet gaat.

En gaat de Stichting Aegon BeleggersGiro failliet? Dan kunt u terugvallen op het beleggerscompensatiestelsel. 

Welke producten vallen onder het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel?

Depositogarantiestelsel

Beleggerscompensatiestelsel

Download

De regelingen gelden per rekeninghouder

De garanties van het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel gelden per rekeninghouder. Dus heeft u met uw partner een en/of rekening? Dan geldt de garantie per persoon, en wordt de vergoeding dus in tweeën gesplitst.

Voorbeeld

Laurens en Sanne hebben een en/of-rekening met een saldo van €130.000. Onder het depositogarantiestelsel wordt maximaal €100.000 per persoon per bank vergoed. Laurens en Sanne krijgen ieder dus de helft van het saldo op de en/of-rekening vergoed. Dit is €65.000 per persoon.

Stel dat Laurens ook nog een eigen spaarrekening heeft, bij dezelfde bank, van €75.000. Dat maakt in totaal €140.000 (€65.000 + €75.000). Hij krijgt de maximale vergoeding van €100.000. De €40.000 die overblijft, krijgt Laurens niet vergoed. En Sanne? Zij ontvangt nog steeds €65.000.

Er is geen garantiestelsel voor levens- en kapitaalverzekeringen

Levensverzekeringen van Aegon vallen niet onder het depositogarantiestelsel, en ook niet onder het beleggerscompensatiestelsel. Voor levensverzekeringen of kapitaalverzekeringen is er geen apart garantiestelsel.

De Aegon Bankspaarhypotheek valt niet onder het depositogarantiestelsel

Als u een bankspaarhypotheek bij Aegon heeft, komt u hiermee niet in aanmerking voor het depositogarantiestelsel. Bij een faillissement wordt het bedrag op deze bankspaarrekening namelijk verrekend met uw eigenwoningschuld. Dat moet volgens de wet. 

Het depositogarantiestelsel geldt ook voor minderjarigen

Ook spaarrekeningen die zijn afgesloten voor minderjarige kinderen vallen onder het depositogarantiestelsel.

  • Is het kind zelf rekeninghouder? Dan kan het zelf aanspraak maken op de regeling.
  • Is een volwassene rekeninghouder voor het kind? Dan telt de spaarrekening mee voor de garantie van deze volwassen rekeninghouder. 

Heeft u een rekening bij Knab?

Knab valt onder dezelfde vergunning als Aegon Bank N.V. Daarom valt Knab onder hetzelfde depositogarantiestelsel en beleggerscompensatiestelsel. Al uw spaargeld bij Aegon Bank N.V. en Knab worden bij elkaar opgeteld. Voor het totaal geldt een maximale vergoeding van €100.000 onder het depositogarantiestelsel.

Lees meer op de website van Knab.

Wat moet u doen als uw bank failliet gaat?

Als een bank failliet gaat, plaatst DNB een nieuwsbericht op hun website en in de kranten. In dat nieuwsbericht staat wat u moet doen om een vergoeding te krijgen. U kunt inloggen op een speciale website. Daar staat precies waar u recht op heeft. U geeft op deze website uw rekeningnummer door. De DNB zorgt dat uw vergoeding binnen 15 werkdagen naar dit rekeningnummer wordt overgemaakt. Meer informatie vindt u op de website van DNB.