Veelgestelde vragen over Aegon Sparen

Per 1 september 2021 stopt Aegon Sparen

U kunt een spaarrekening openen bij een andere bank. Maar doordat de spaarrentes dalen, loont het ook om naar alternatieven te kijken. Daar helpen wij u natuurlijk graag mee. U vindt alle opties op een rij op onze pagina Alternatieven voor Sparen.

Algemeen

Vanaf 1 augustus 2020 is het niet meer mogelijk om een nieuwe Aegon Sparen te openen.

Aegon Sparen is een internet spaarrekening zonder verplichtingen
U heeft alle vrijheid op het gebied van sparen, opnemen en storten. U kunt op elk tijdstip van de dag en overal ter wereld via internet uw zaken regelen. Ook bepaalt u zelf hoeveel en wanneer u spaart en kunt u op elk moment uw spaargeld opnemen zonder kosten. Meer informatie over Aegon Sparen vindt u op onze pagina Internetsparen

Aegon Sparen valt onder de Nederlandse Depositogarantie
U leest hier meer over op de pagina 'Wat houdt de Nederlandse Depositogarantie en Nederlandse Beleggerscompensatie in?'.

Het is niet meer mogelijk om een rekening bij Aegon Bank te openen
Heeft u al een rekening bij Aegon Bank? Dan behoudt u deze. 


Aegon Bank is wettelijk verplicht om de gegevens van uw identiteitsdocument te registreren
Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het verplicht delen van informatie met de Belastingdienst. Meer informatie hierover kunt u lezen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht

U kunt zelf zorgen voor extra veiligheid van uw identificatiegegevens
Dit kunt u doen door de tekst “Kopie voor Aegon Bank” en de datum waarop u de kopie maakt op gekopieerde documenten te vermelden. Daarnaast heeft de Rijksoverheid de KopieID app ontwikkeld, waarmee u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt. Zorgt u er wel voordat alle informatie van uw document goed leesbaar blijft.

Bent u al klant bij ons? Dan kan het zijn dat wij u vragen u opnieuw te identificeren. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina Nu én in de toekomst veilig bankieren.

Een gemachtigde op uw Aegon Sparen of Aegon Beheerd Beleggen voegt u toe met een schriftelijk verzoek
Dit verzoek moet ondertekend zijn. Bij een rekening met twee rekeninghouders ondertekenen beide rekeninghouders dit verzoek. De gemachtigde moet meerderjarig zijn en kan uw persoonlijke gegevens of uw tegenrekening niet wijzigen. Een gemachtigde kan niet worden toegevoegd op een andere rekening dan Aegon Sparen en Aegon Beheerd Beleggen. 

Een gemachtigde moet worden geïdentificeerd
Hiervoor stuurt de gemachtigde een kopie van de voor- en achterkant van zijn of haar paspoort of identiteitskaart en een recente kopie van een bankafschrift. Hoe een bankafschrift kan worden gedownload bij de bank en wat daarop zichtbaar moet zijn staat op onze pagina Zo downloadt u een bankafschrift bij uw bank. De documenten stuurt u naar ons via het webformulier Digitaal loket bankzaken.

De machtiging kan worden beëindigd door de rekeninghouder(s) of gemachtigde zelf
Hiervoor hebben wij een getekend verzoek en kopie paspoort of identiteitskaart nodig van de (beide) rekeninghouder(s) en/of de gemachtigde. 

De Nederlandse Depositogarantie en Nederlandse Beleggerscompensatie zijn van toepassing op Aegon Bank N.V.
U vindt alle informatie hierover op onze pagina Wat houdt de Nederlandse Depositogarantie en Nederlandse Beleggerscompensatie in?

U opent een deposito via Mijn Aegon of de Mijn Aegon App
Na het inloggen klikt u op de rekening waar u een deposito op wilt openen. In het vak ‘Direct regelen’ aan de rechterkant klikt u op ‘Deposito openen’. In de pop-up kiest u het bedrag, de looptijd en gaat u akkoord met de deposito afspraak. Het bedrag waarvoor u het deposito wilt openen, moet op uw rekening staan.

U kunt op uw rekening meerdere deposito's met verschillende looptijden en bedragen openen
Als u het deposito opent ziet u de rente en verschillende looptijden.
 

Aegon Ontslagvergoeding Sparen
Voor een Aegon Ontslagvergoeding Sparen kunt u een deposito afsluiten met een looptijd tussen de 1 en 30 jaar.

U kunt een deposito openen bij Aegon Ontslagvergoeding Sparen en Aegon Lijfrente Sparen.

U kunt uw deposito niet verlengen
Als uw deposito is afgelopen wordt het saldo inclusief rente bijgestort op uw spaarrekening. U kunt zelf kiezen of u een nieuw deposito afsluit of doorspaart met variabele rente.

Meer informatie vindt u in de Veelgestelde vraag Hoe sluit ik een deposito af op mijn spaarrekening bij Aegon Bank?

Heeft u een Aegon Sparen?
Dan kunt u geen nieuw deposito openen. In deze marktomstandigheden met aanhoudende lage rente is het lastig om u kostendekkend een nieuw deposito aan te bieden. 

Uw bankafschrift downloadt u via Mijn Aegon
Voor het downloaden van de transacties vanaf 1 december 2018 doorloopt u de volgende stappen:
 • U gaat naar uw rekening.
 • Bij 'Bij- en afschrijvingen' klikt u op 'Alle bij- en afschrijvingen'.
 • Daar vindt u de knop 'Download'. Er opent een pop-up, daar selecteert u de gewenste periode.
 • Vervolgens klikt de klant op 'Download PDF'.
Bankafschriften met transacties van mei 2012 tot december 2018 staan in Mijn Aegon bij ‘Jaaroverzicht en Documenten’.

Wilt u een bankafschrift met transacties voor 1 mei 2012?
Dan ontvangen wij graag bewijsvoering waaruit blijkt dat u het bankafschrift nodig heeft voor bijvoorbeeld de gemeente of uw advocaat. Uit die bewijsvoering moet blijken:
 • Dat u het bankafschrift nodig heeft 
 • En van welke periode
U stuurt de informatie naar ons via ons webformulier Digitaal loket bankzakenU kiest hiervoor de optie 'Ik wil iets anders vragen of doorgeven', met daarna de keuze 'Documenten toesturen naar aanleiding van eerder contact.'. 

Overboeken

Het tegoed van beiden kunt u inzien via Mijn Aegon
Hiervoor klikt u na het inloggen op Mijn Aegon op de rekening waarvan u het saldo wilt inzien. U ziet dan gelijk in het blauwe vlak bovenaan de pagina, het saldo van uw rekening. Hier staat 'Saldo'. Dit geldt voor:

 • Aegon Sparen 
 • Lijfrente: Aegon Lijfrente Sparen, Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren en Aegon Lijfrente Uitkeren
 • Ontslagvergoeding: Aegon Ontslagvergoeding Sparen en Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren
 

Het saldo Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente, Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek inzien
Bij een beleggingsrekening staat er 'Saldo transactierekening' en 'Portefeuille waarde'. Saldo transactierekening, is geld dat niet vaststaat in beleggingsfondsen. Portefeuille waarde is de huidige waarde van de participaties die u heeft in de beleggingsfondsen.

U boekt uw geld over via Mijn Aegon
 • U gaat naar de Aegon Sparen waarvan u wilt overboeken.
 • In het blok ‘Direct regelen’ klikt u op ‘Nieuwe Overboeking’.
 • Er opent een nieuw scherm. U controleert de tegenrekening, vult het bedrag en de omschrijving in. 
 • Tot slot controleert u de overboeking en klikt u op 'Bevestigen'.
 • U ziet een bevestigingsscherm dat de overboeking is aangemaakt.

Een boeking invoeren met een datum in de toekomst is niet mogelijk.

Overboeken kan ook via de Mijn Aegon app
U logt in de Mijn Aegon app in. Daarna klikt u op de Aegon Sparen waarvan u geld wilt overboeken. In het blok ‘Direct regelen’ klikt u op ‘Nieuwe Overboeking’ en vult u de gegevens in. Dit blok vindt u onderaan in de app. 

Wilt u overboeken naar een andere tegenrekening dan bij ons bekend?​
Hoe u de tegenrekening wijzigt vindt u in de Veelgestelde vraag 'Hoe wijzig ik de tegenrekening van mijn spaar-, beleggings- of uitkerende rekening bij Aegon Bank?

Zie ook:

U kunt overboeken naar uw vaste tegenrekening
Vanaf uw rekening kunt u alleen geld overboeken naar uw vaste tegenrekening. Dit is uit veiligheidsoverwegingen. 

Heeft u meerdere rekeningen bij Aegon Bank? 
Dan kunt u tot drie Aegon rekeningen de rekeningen aan elkaar koppelen als tegenrekening. Dit is mogelijk bij Aegon Sparen en Aegon Beheerd Beleggen. De tenaamstelling van deze rekeningen moet hetzelfde zijn. Bij één rekeninghouder is een en/of tegenrekening ook toegestaan. U stuurt ons hiervoor een verzoek via het webformulier Digitaal loket bankzaken.

Informatie over hoe u kunt overboeken vindt u in de Veelgestelde vragen Hoe kan ik geld overboeken van mijn Aegon Sparen? en Hoe kan ik geld overboeken van mijn Aegon Beheerd Beleggen?.

In Nederland vindt in het weekend en op feestdagen geen betalingsverkeer plaats tussen banken. Ook is dan de beurs gesloten.

Een overboeking van uw Aegon Sparen staat met 1 tot 2 werkdagen op uw tegenrekening

Voert u de overboeking in op:Wij boeken het geld naar u:
maandag tot en met vrijdag voor 15:00 uur?dezelfde dag over naar uw tegenrekening.
maandag tot en met vrijdag na 15:00 uur?uiterlijk de volgende werkdag over naar uw tegenrekening. 
zaterdag, zondag of op een feestdag?uiterlijk de volgende werkdag over naar uw tegenrekening. 

Aan- en verkoopopdrachten van uw Aegon Beheerd Beleggen worden alleen op handelsdagen uitgevoerd
Een handelsdag is een dag dat de beurs open is. 
Een overboeking naar de tegenrekening ingevoerd:
 • Vóór 12:00 uur wordt verwerkt tegen de slotkoers van die handelsdag. Het bedrag staat de volgende dag rond 12:30 uur op uw transactierekening bij 'Liquide middelen'.
 • Na 12:00 uur wordt verwerkt tegen de slotkoers van de eerst volgende handelsdag. Het bedrag staat de dag daarna rond 12:30 uur op uw transactierekening bij 'Liquide middelen'. Dus op de tweede (handels-)dag na het invoeren van de overboeking.
Het saldo wordt vanaf de transactierekening automatisch overgeboekt naar uw tegenrekening.

U kunt zelf geld storten op uw rekening vanaf een Nederlandse betaalrekening
Dit kan als u een van de volgende rekeningen heeft:

 • Aegon Sparen
 • Aegon Beheerd Beleggen
 • Aegon Lijfrente Sparen
 • Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente 

Een storting op uw beleggingsrekening wordt op handelsdagen uitgevoerd
Een handelsdag is een dag dat de beurs open is. In weekenden en op feestdagen is de beurs gesloten. Een storting:

 • Vóór 12:00 uur wordt verwerkt tegen de slotkoers van die handelsdag. De uitgevoerde opdracht is de volgende dag rond 12:30 uur zichtbaar op uw beleggingsrekening.
 • Na 12:00 uur wordt verwerkt tegen de slotkoers van de eerst volgende handelsdag. De uitgevoerde opdracht is de dag daarna rond 12:30 uur zichtbaar op uw beleggingsrekening.

Als u geld op uw beleggingsrekening stort, wordt dit automatisch toegevoegd aan uw beleggingsportefeuille. Een storting lager dan €50,- wordt toegevoegd aan de liquide middelen.

Automatisch geld overboeken naar uw rekening bij Aegon kan ook
U machtigt hiervoor uw bank om periodiek een vast bedrag over te schrijven naar uw rekening bij Aegon. Automatische incasso is niet mogelijk bij Aegon Bank. Beëindigt u uw rekening of wilt u een ander bedrag gaan sparen? Dan past u de automatische overboeking zelf aan bij uw bank.

Aegon Bank is aangesloten bij de IBAN-Naam Check. De IBAN-Naam Check controleert bij binnenlandse betalingen of de ingevoerde naam hoort bij het ingevoerde IBAN. Als de naam bij de ingevulde IBAN niet gecontroleerd kan worden, geeft de IBAN-Naam Check hiervan een melding.

Controleer uw gegevens bij een foutmelding
Dit doet u in Mijn Aegon. Weet u zeker dat u de juiste gegevens hebt ingevoerd? Dan kunt u doorgaan met de overboeking. Dit blijft altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
 

Wijzigen

Wilt u een rekeninghouder toevoegen?
Dat kan als deze persoon meerderjarig is. Wij hebben dan de volgende gegevens van u nodig:
 • Een ondertekend verzoek van de huidige én de toe te voegen rekeninghouder met vermelding van het rekeningnummer bij Aegon.
 • Een kopie van de voor- en achterkant van een geldig paspoort of een identiteitskaart als identiteitsbewijs van de huidige én de toe te voegen rekeninghouder. Dit mag geen rijbewijs zijn.
 • Een kopie bankafschrift van de (nieuwe) tegenrekening op naam van de huidige en de toe te voegen rekeninghouder. Deze mag maximaal drie maanden oud zijn. Hoe u een bankafschrift downloadt bij uw bank en wat hierop zichtbaar moet zijn vindt u op onze pagina Zo downloadt u een bankafschrift bij uw bank.
 • Een overboeking vanaf de (nieuwe) tegenrekening naar de Aegon rekening. Het maakt niet uit welk bedrag u overboekt.
 • Een ingevuld formulier 'Verzoek wijzigen rol op rekening'.
U zendt deze documenten aan ons via het webformulier Digitaal loket bankzaken.

Wilt u een rekeninghouder verwijderen?
Dan hebben wij het volgende van u nodig:
 • Een ondertekend verzoek van de te verwijderen rekeninghouder met vermelding van het rekeningnummer bij Aegon
 • Een kopie van de voor- en achterkant van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart van beide rekeninghouders. Dit mag geen rijbewijs zijn.
U zendt deze documenten aan ons via het webformulier Digitaal loket bankzaken.

Wilt u uw persoonlijke gegevens bij Aegon Bank wijzigen?
Gebruik dan onze Veelgestelde vraag Hoe wijzig ik mijn persoonlijke gegevens bij Aegon Bank?.

Uw tegenrekening wijzigt u via Mijn Aegon of de Mijn Ageon App
Na het inloggen op Mijn Aegon:

 • Selecteert u uw rekening
 • Klikt u in het blok ‘Direct regelen’ op ‘Tegenrekening wijzigen’
 • Daarna vult u de nieuwe tegenrekening in. De tenaamstelling staat al ingevuld en kunt u niet wijzigen.
 • U klikt op 'Volgende' en upload het bankafschrift van uw tegenrekening. 
 • Daarna klikt u op ‘Versturen’.

Uw tegenrekening moet een Nederlandse betaalrekening zijn. De tenaamstelling moet gelijk zijn aan die van uw Aegon rekening. 

Heeft u meerdere tegenrekeningen?
Dan is het niet mogelijk om uw tegenrekening via Mijn Aegon of de Mijn Aegon App te wijzigen. U stuurt ons hiervoor een verzoek via www.aegon.nl/reactie/bankzaken.

U beëindigt uw Aegon Sparen in Mijn Aegon of de Mijn Aegon App
Na het inloggen in Mijn Aegon kiest u de Aegon Sparen die u wilt beëindigen. In het blok ‘Direct regelen’ klikt u op ‘Rekening beëindigen’. Het saldo inclusief rente ontvangt u op uw vaste tegenrekening.

Wilt u het saldo en de opgebouwde rente op een andere tegenrekening ontvangen?
Dan wijzigt u eerst uw tegenrekening. Deze optie vindt u ook in het blok ‘Direct regelen’. 

Heeft u een deposito op uw Aegon Sparen?
Dan moet u eerst uw deposito('s) beëindigen. Dat kan via het webformulier Digitaal loket Bankzaken. Meer informatie hierover vindt u in de Veelgestelde vraag 'Hoe kan ik een deposito op mijn rekening bij Aegon Bank beëindigen?'.

Rente en fiscaliteiten

U vindt de actuele rente op uw rekening in Mijn Aegon
U klikt hiervoor in Mijn Aegon op de rekening waarvan u de actuele rente wilt weten. U vindt de actuele rente naast de huidige waarde van uw rekening. 

Aegon Sparen heeft drie rentepercentages
Door deze indeling kan Aegon voor delen van het saldo de rente verhogen of verlagen. Aan de hand daarvan kunt u zelf bewust keuzes maken. Bijvoorbeeld voor rekeningen die mogelijk een aantrekkelijker rendement kunnen bieden, zoals Aegon Deposito Sparen of Aegon Beheerd Beleggen

Bij een positief rentetarief ontvangt u rente over het saldo
Bij een negatief rentetarief betaalt u rente over het saldo. Hoeveel rente u ontvangt of betaalt is afhankelijk van de hoogte van uw saldo. U vindt de de actuele spaarrente per spaardeel op onze pagina Actuele spaarrente of ga naar uw Aegon Sparen in Mijn Aegon. 
Bij de belastingaangifte heeft u het saldo van uw rekening per 1 januari nodig
Dit saldo vindt u op uw jaaroverzicht. Heeft u ook een deposito? Dan staat dit saldo op het jaaroverzicht van uw Aegon Sparen. Het saldo van Aegon Sparen of Aegon Beheerd Beleggen valt onder 'Inkomen uit sparen en beleggen' in box 3. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst.

Wij begrijpen dat u graag een zo hoog mogelijke rente ontvangt over uw spaargeld

De hoogte van de rente is van meerdere zaken afhankelijk
Een belangrijke rol hierbij speelt de marktrente. Deze Euribor rente bepaalt voor een groot deel het rendement dat wij op het variabele spaargeld kunnen maken. En daarmee ook de hoogte van de rentevergoeding die wij u kunnen geven. Meer informatie leest u ook op onze pagina Hoe kan het dat u rente over uw spaargeld ontvangt?.

De Euribor rente is sinds 2012 enorm gedaald
Hier hebben niet alleen wij last van, maar ook onze concurrenten. Door deze verlagingen van de Euribor en de rente van de Europese Centrale Bank, zien we dat de spaarrentes nog steeds naar beneden gaan. 

Spaargeld dat vast staat heeft een langere looptijd waardoor wij hierop een hoger rendement kunnen maken
Voor spaarrekeningen met een vaste looptijd kunnen wij daarom wel een hogere rente aanbieden. Vandaar het renteverschil tussen de variabele rente en de rente die we bieden bij een deposito. Wilt u de zekerheid van een vaste rente? Kijk dan op onze pagina Deposito Sparen.

Zie ook Wat houdt de Nederlandse Depositogarantie en Nederlandse Beleggerscompensatie in?

Je vindt jouw jaaroverzicht in Mijn Aegon en in de Mijn Aegon app
Of je jouw jaaroverzicht ook per post ontvangt, staat op onze pagina Jaaroverzicht. Hier lees je ook wanneer het jaaroverzicht beschikbaar is. 

Je vindt het jaaroverzicht onder 'Documenten' 
Deze optie staat in Mijn Aegon. In de Mijn Aegon app klik je op de optie 'Mijn documenten'. Klik op het download-icoon om het jaaroverzicht te openen. In de pdf heb je de mogelijkheid het jaaroverzicht op te slaan of te printen. 

Heb je geen jaaroverzicht ontvangen?
Bekijk onze Veelgestelde vraag Wat doe ik als ik geen jaaroverzicht heb ontvangen?.

Meer informatie over het jaaroverzicht vind je op onze pagina Jaaroverzicht.