Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Veelgestelde vragen over Aegon Sparen

Veelgestelde vragen
Wat is er veranderd sinds 15 januari 2017 aan uw Aegon Sparen?
Sinds 15 januari 2017 kent Aegon Sparen drie rentepercentages
Daarvoor ontving u over uw gehele saldo hetzelfde rentepercentage. Nu hangt de rente die u ontvangt af van de hoogte van uw saldo.
Meer informatie hierover vindt u op onze pagina www.aegon.nl/particulier/sparen/internetsparen.

De actuele rente van Aegon Sparen vindt u op www.aegon.nl/particulier/sparen/internetsparen/actuele-spaarrente.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Waarom heeft Aegon Sparen drie rentepercentages?
Door deze indeling kan Aegon op termijn voor delen van het saldo de rente verhogen of verlagen
Aan de hand daarvan kunt u zelf bewust keuzes maken. Bijvoorbeeld voor producten die mogelijk een aantrekkelijker rendement kunnen bieden, zoals Aegon Deposito Sparen of Aegon Beleggen

Meer informatie over Aegon Sparen vindt u op onze pagina www.aegon.nl/particulier/sparen/internetsparen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Waarom zijn de drie rentepercentages op Aegon Sparen op dit moment gelijk?
De rente is op dit moment te laag om de rentepercentages echt van elkaar te laten verschillen
Voor de volledigheid informeren wij u hier nu wel over. Zodra de rente wijzigt bekijken wij deze drie rentes opnieuw. Een wijziging van de rente wordt altijd vooraf aangekondigd. 

Meer informatie over Aegon Sparen vindt u op onze pagina www.aegon.nl/particulier/sparen/internetsparen. De actuele rente van Aegon Sparen vindt u op www.aegon.nl/particulier/sparen/internetsparen/actuele-spaarrente.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe open ik een Aegon Sparen?

U opent een Aegon Sparen direct online
Dit regelt u zelf via het aanvraagformulier Openen Aegon Sparen. Heeft u alle gegevens ingevuld en de voorwaarden geaccepteerd? Dan stuurt u uw aanvraag online naar ons toe. U ontvangt van ons een bevestiging via e-mail met uw rekeningnummer. 

De inloggegevens voor het internetbankieren ontvangt u apart van ons
Deze ontvangt u nadat wij u hebben geïdentificeerd. Uw gebruikersnaam ontvangt u per e-mail, uw wachtwoord ontvangt u per post. Zodra u uw wachtwoord heeft ontvangen, heeft u 10 dagen de tijd om in te loggen.

Heeft u al toegang tot Mijn Aegon én een Aegon Bankproduct?
Dan kunt u Aegon Sparen openen in Mijn Aegon op de pagina 'Mijn bankproducten':

 • U kiest de optie 'Nieuw product openen' in het blauwe vak met de titel 'Direct doen'
 • U kiest via het uitrol-menu voor Aegon Sparen

In Mijn Aegon opent u een Aegon Sparen op uw eigen naam
Een tweede rekeninghouder voegt u later toe. Meer informatie over een rekeninghouder toevoegen vindt u in de veelgestelde vraag: Hoe kan ik de rekeninghouder bij Aegon Bank aanpassen?

Wij voegen de nieuwe rekening automatisch toe aan uw overzicht
Dit geldt voor uw overzicht in Mijn Aegon en in de Mijn Aegon app. U krijgt inzicht in de nieuwe rekening nadat het openingsproces is afgerond.

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe kan ik geld overboeken van mijn Aegon Sparen?

U boekt uw geld over via Mijn Aegon
U gaat hiervoor naar uw spaarrekening in Mijn Aegon

 • U klikt op het tabblad ‘Overboeken’. Op deze pagina ziet u waar u dit tabblad vindt.
 • Vul hier het gewenste bedrag in 
 • U klikt tenslotte op ‘Controleren’ en ‘Bevestigen’


Overboeken kan ook via de Mijn Aegon app 
U logt in op uw Mijn Aegon app met uw pincode. Daarna kiest u de rekening waarvan u wilt overboeken. U klikt op ‘Overboeken’ en vult de gegevens van uw overboeking in. 

Wilt u overboeken naar een andere tegenrekening dan bij ons bekend?​
Hoe u de tegenrekening wijzigt vindt u in de Veelgestelde vraag Hoe wijzig ik mijn tegenrekening bij Aegon Bank voor mijn spaar- of beleggingsproduct?.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe kan ik de rekeninghouder bij Aegon Bank aanpassen?
U kunt een wijziging van de rekeninghouder per e-mail of per post doorgeven
Per e-mail scant u de benodigde documenten in en voegt u deze toe als bijlage. Per post stuurt u de documenten naar:
Aegon Bank N.V.
Postbus 35
8900 AA Leeuwarden

Welke gegevens hebben wij nodig?
Als u de tweede rekeninghouder wilt verwijderen:
 • Uw rekeningnummer bij Aegon
 • Een ondertekend verzoek van de tweede rekeninghouder 
 • Een kopie voor-en achterkant van het identiteitsbewijs van de tweede rekeninghouder. Van een paspoort ontvangen wij graag een kopie van de voor-en achterkant van het verharde middenstuk.


Als u een meerderjarige rekeninghouder wilt toevoegen:
 • Uw rekeningnummer bij Aegon
 • Een ondertekend verzoek van de huidige én de nieuwe rekeninghouder
 • Een kopie van de voor- en achterkant van het identiteitsbewijs van de huidige én de nieuwe rekeninghouder. Van een paspoort ontvangen wij graag een kopie van de voor-en achterkant van het verharde middenstuk.
 • Een kopie bankafschrift van een gezamenlijke rekening van de huidige en nieuwe rekeninghouder. Het afschrift mag maximaal drie maanden oud zijn. Hoe u een bankafschrift downloadt bij uw bank en wat hierop zichtbaar moet zijn vindt u op onze pagina Zo downloadt u een bankafschrift bij uw bank.


Bovenstaande geldt voor Aegon Sparen en Aegon Beleggen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe maak of annuleer ik een toekomstige of periodieke overboeking bij Aegon Sparen of Aegon Beleggen?

U maakt uw betalingsopdrachten aan via Mijn Aegon
U gaat hiervoor naar uw Aegon rekening:

 • U klikt daar op het tabblad ‘Overboeken’ en ‘Nieuwe overboeking’
 • Bij ‘Uitvoerdatum’ vult u een datum in de toekomst in. Voor een periodieke overboeking vinkt u het hokje bij 'Periodieke opdracht' aan. U krijgt dan de invulvelden 'Begindatum', 'Einddatum' en 'Frequentie'.
 • U vult het bedrag in dat u wilt overboeken
 • Tot slot klikt u op ‘Controleren’ en ‘Bevestigen’ om de overboeking definitief te maken
Wij verwerken de overboeking op de door u aangegeven datum.

U kunt een toekomstige of periodieke overboeking ook wijzigen of annuleren via Mijn Aegon
Krijgt u een foutmelding of er gebeurt niets als u op de knop hiervoor klikt? Dan doen wij de aanpassing graag voor u. Hiervoor neemt u contact op met onze Klantenservice. Of u stuurt een e-mail via Mijn Aegon of www.aegon.nl. In uw e-mail vermeldt u:
 • Uw persoonlijke gegevens
 • Het rekeningnummer van uw Aegon Sparen of Aegon Beleggen
 • De tegenrekening en het bedrag van de overboeking in de toekomst of de periodieke opdracht 
Wij voeren de opdracht dan voor u uit.
Het invoeren, wijzigen of annuleren van een toekomstige of periodieke overboeking kan niet via de Mijn Aegon app. 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe identificeer ik mij voor Aegon Sparen of Aegon Beleggen?

Identificatie voor een Aegon rekening op één naam
Dit doet u met een storting vanaf een Nederlandse bankrekening. Deze rekening moet dezelfde tenaamstelling hebben als uw Aegon rekening.

Identificeren voor een Aegon rekening op twee namen
Als u een rekening op twee namen opent, stuurt u van beiden een kopie identiteitsbewijs in. Wij hebben een kopie van de voor- en achterkant van de identiteitsbewijzen nodig. Ook stuurt u een kopie van uw bankafschrift. Hoe u een bankafschrift downloadt bij uw bank en wat hierop zichtbaar moet zijn vindt u op onze pagina Zo downloadt u een bankafschrift bij uw bank.

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe beëindig ik mijn Aegon Sparen?
U kunt uw Aegon Sparen op ieder moment beëindigen
U gaat hiervoor naar uw spaarrekening in Mijn Aegon. Op het tabblad 'Rekeninggegevens' vindt u de mogelijkheid tot opheffen.
Op deze pagina ziet u waar u het tabblad 'Rekeninggegevens' vindt.

Wij maken het saldo samen met de opgebouwde rente over naar uw tegenrekening
Wilt u het saldo op een andere tegenrekening ontvangen dan die bij uw Aegon Sparen is vermeld? Hoe u deze tegenrekening wijzigt vindt u in de Veelgestelde vraag Hoe wijzig ik mijn tegenrekening bij Aegon Bank voor mijn spaar- of beleggingsproduct?.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe sluit ik een deposito af op mijn spaarproduct bij Aegon Bank?

U opent een deposito via Mijn Aegon
Na het inloggen klikt u op de bestaande rekening waar u een deposito op wilt openen. Daarna gaat u naar tabblad 'Deposito openen'. Hier doorloopt u een aantal stappen waarbij u zelf het bedrag en een looptijd kiest. Het is belangrijk dat het saldo waarvoor u het deposito wilt openen op uw rekening staat. 

U kunt op uw rekening meerdere deposito's voor verschillende looptijden en bedragen afsluiten.

U ziet de rente voor de verschillende looptijden als u het deposito opent

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe kan ik geld storten op mijn spaar-of beleggingsproduct bij Aegon Bank?

U kunt zelf geld storten bij een aantal Aegon Bankproducten
Dit kan als u een van de volgende producten heeft:

 • Aegon Sparen
 • Aegon Beleggen
 • Aegon Lijfrente Sparen
 • Aegon Lijfrente Beleggen
U stort rechtstreeks op het rekeningnummer van deze spaar- of beleggingsproducten
Storten kan vanaf een Nederlandse bankrekening, niet vanaf buitenlandse rekeningen. Heeft u een Aegon Sparen of een Aegon Beleggen? Dan kunnen ook anderen storten op uw rekening.

Automatisch geld laten storten op uw rekening bij Aegon kan ook
U machtigt hiervoor uw bank om periodiek een vast bedrag over te schrijven naar uw rekening bij Aegon. Automatische incasso is niet mogelijk bij Aegon Bank.

Valt mijn Aegon product onder het depositogarantiestelsel of het beleggerscompensatiestelsel?

Het Depositogarantiestelsel is van toepassing op Aegon Bank N.V.
Aegon Bank N.V. heeft een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) en staat daarom onder toezicht van DNB. Als een bank met een vergunning van de DNB in de problemen raakt en niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, treedt het Depositogarantiestelsel in werking. Dit houdt in dat uw spaarsaldo tot een maximum van €100.000 vergoed krijgt als een bank failliet gaat. Dit bedrag geldt per persoon voor het totaal aantal rekeningen dat u bij een bank heeft. 

Alle spaarproducten van Aegon Bank N.V. vallen onder het depositogarantiestelsel
Maar ook de transactierekeningen van Aegon Beleggen, Aegon Lijfrente Beleggen, Aegon Levensloop Beleggen, Aegon Beleggings Hypotheek Rekening en de Aegon VermogensRekening indien verpand aan een niet bancaire hypotheek.

Het Beleggerscompensatiestelsel is van toepassing op Aegon Bank N.V. 
De AFM controleert of beleggingsondernemingen en banken met een vergunning voldoen aan de vermogensscheidingsregels. Deze regels moeten ervoor zorgen dat als een beleggingsonderneming of bank failliet gaat, uw beleggingen en/of gelden zijn afgescheiden van het vermogen van de beleggingsonderneming of bank. Dit voorkomt dat uw beleggingen in de failliete boedel van de beleggingsonderneming of bank vallen. Als niet aan de regels van vermogensscheiding wordt voldaan, dan kan het Beleggerscompensatiestelsel gelden. De vergoeding bij de Beleggerscompensatieregeling is maximaal €20.000 per persoon.

Alle beleggingsproducten waarop vermogensscheiding van toepassing is en die onder het beleggerscompensatiestelsel vallen zijn Aegon Beleggen, Aegon Lijfrente Beleggen, Aegon Levensloop Beleggen, de Aegon Vermogensrekening indien verpand aan een niet bancaire hypotheek, Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop

Vermogensscheiding houdt in dat uw participaties worden bewaard en geadministreerd door de Stichting Aegon BeleggersGiro
Dit is een van Aegon gescheiden stichting die speciaal is opgericht voor het bewaren en beheren van participaties. Dit betekent dat uw beleggingen veilig zijn als wij failliet gaan. Voor het geval Stichting Aegon Beleggersgiro failliet gaat, is het bovengenoemde Beleggerscompensatiestelsel van toepassing op de participaties die u aanhoudt in uw Aegon beleggingsproduct. Hiervoor moet wel worden voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Meer informatie
Meer informatie vindt u op: 

Staat uw vraag er niet tussen?

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag.

Chat met een medewerker

U kunt direct chatten met één van onze medewerkers.

Bel met een medewerker

Onze medewerkers helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen.

Downloads