Eigen risico Aegon Inboedelverzekering

Het is afhankelijk van de voorwaarden waaronder je verzekerd bent welke eigen risico’s er voor jou gelden. Op jouw polisblad lees je onder welke voorwaarden je verzekerd bent. Je polisblad ontvang je elk jaar van ons per e-mail en vind je ook terug in Mijn Aegon.

Goed om te weten:

Bekijk ook altijd jouw polisblad en de polisvoorwaarden voor een overzicht van de eigen risico’s.

Aegon Inboedelverzekering - met voorwaardennummer 3041

Bekijk hieronder de polisvoorwaarden van jouw inboedelverzekering:

 

Basis
Royaal

Standaard eigen risico

€ 100,-*

€ 100,-*

Eigen risico bij het vallen of (om)stoten van audio-, visuele en computerapparatuur

Niet van toepassing. Geen dekking.

€ 250,-**. Dit eigen risico vervalt wanneer je de apparatuur laat repareren door een hersteller van Aegon Schade Service. Is het niet (meer) mogelijk de apparatuur te repareren? Dan geldt het eigen risico van € 250,-** wel.

Eigen risico bij storm (dekking Huurders- en Appartementseigenarenbelang)

€ 250,-*. Tenzij je het eigen risico hebt afgekocht, dan geldt er geen eigen risico.

€ 250,-*. Tenzij je het eigen risico hebt afgekocht, dan geldt er geen eigen risico.

*Dit eigen risico kun je verhogen of afkopen. Het is mogelijk om het eigen risico te verhogen naar € 250,- of € 500,-. Je krijgt dan korting op de premie. Koop je het eigen risico af, dan betaal je een toeslag op de premie. Het verhogen of afkopen regel je via je adviseur of Mijn Aegon.

**Bij een schade geldt het hoogste eigen risico.

Aegon Inboedelverzekering - met voorwaardennummer 3038 of 3022

Bekijk hieronder de polisvoorwaarden van jouw inboedelverzekering:

 

Basis
Allrisk

Standaard eigen risico bij eerste schade in een kalenderjaar

€ 100,-*

€ 0,-*

Standaard eigen risico bij tweede schade in een kalenderjaar

€ 250,-*

€ 250,-*

Eigen risico bij het vallen of (om)stoten van audio-, visuele en computerapparatuur.

Niet van toepassing. Geen dekking.

€ 250,-. Dit bedrag komt bovenop het standaard eigen risico. Dit eigen risico vervalt wanneer je de apparatuur laat repareren door een hersteller van Aegon Schade Service. Is het niet (meer) mogelijk de apparatuur te repareren? Dan geldt het eigen risico van € 250,- ook.

Eigen risico bij het vallen of omstoten van andere spullen

Niet van toepassing. Geen dekking.

€ 100,-*. Dit komt bovenop het standaard eigen risico.

Eigen risico bij diefstal van je spullen buiten je woning

€ 100,-. Je inboedel is in elk ander gebouw en motorvoertuig in Nederland verzekerd. Buiten een gebouw of motorvoertuig is de dekking beperkt tot schade veroorzaakt door onder andere brand, ontploffing, blikseminslag en gewelddadige beroving of afpersing.

€ 100,-*. Dit bedrag komt bovenop het standaard eigen risico. Je inboedel is wereldwijd buiten, in elk ander gebouw en motorvoertuig verzekerd voor schade door bijna iedere onvoorziene gebeurtenis.

Eigen risico bij storm (dekking Huurders- en Appartementseigenarenbelang)

€ 250,-. Dit bedrag komt bovenop het standaard eigen risico.

€ 250,-. Dit bedrag komt bovenop het standaard eigen risico.

*Dit eigen risico kun je verhogen of afkopen. Het is mogelijk om het eigen risico te verhogen met € 100,-, € 250,- of € 500,-. Je krijgt dan korting op de premie. Koop je het eigen risico af, dan betaal je een toeslag op de premie. Het verhogen of afkopen regel je via je adviseur of Mijn Aegon.

Usabilla Feedback