Toelichting: doorgeven van een waardewijziging van jouw inboedel

Algemeen

De inboedelwaardemeter is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve wijze de globale waarde van een inboedel vast te stellen, voor het geval je een inboedelverzekering wilt afsluiten of wilt wijzigen. Op basis van deze inboedelwaardemeter verlenen wij garantie tegen onderverzekering. Het puntensysteem van de inboedelwaardemeter is gebaseerd op uitkomsten van onderzoek door het CVS naar de waarde van de inboedel van een groot aantal huishoudens in Nederland. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de inboedelwaarde vrij nauwkeurig kan worden vastgesteld aan de hand van de leeftijd en het inkomen van de hoofdkostwinner, de samenstelling van het huishouden en de oppervlakte van de woning.

Let op: de inboedelwaardemeter is alleen bedoeld als een hulpmiddel om de globale waarde van jouw inboedel vast te stellen; de uitkomsten kunnen daarom niet gelden als getaxeerde waarde in de zin van de wet.

Netto maandinkomen hoofdkostwinner

Hieronder wordt verstaan: het totale netto maandinkomen van de hoofdkostwinner in het huishouden. Het inkomen kan bestaan uit loon, salaris, inkomen uit eigen bedrijf, pensioen, ontvangen alimentatie, AOW of andere sociale uitkeringen. Rente en inkomsten uit beleggingen worden niet meegerekend.

Oppervlakte woning

Voor het vaststellen van de oppervlakte van de woning meet je het oppervlak van alle vertrekken en ruimtes die tot de woning behoren. Hieronder worden verstaan woonkamers, (bij)keukens, badkamers/doucheruimtes, slaapkamers, zolder(kamers), overige kamers, kelder, wasruimte, bergruimte/schuur en garage.

Bijzondere bezittingen

Hieronder worden waardevolle bijzondere bezittingen verstaan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  • verzamelingen
  • antiek
  • kunst
  • muziekinstrumenten.