Een voorzichtige schatting van je pensioen volgend jaar

Je Aegon Uitkerend Beleggingspensioen volgend jaar

Het afgelopen jaar was een bewogen jaar. De oorlog in Oekraïne gaat nog steeds door en de inflatie en de energiekosten blijven op een hoog niveau. Dit heeft gevolgen voor de beleggingsresultaten en de marktrente. En dus ook voor je Aegon Uitkerend Beleggingspensioen van volgend jaar. Begin januari berekenen we je maandelijkse pensioen voor 2023. En rond 20 januari informeren we je over je nieuwe maandbedrag.

Lees meer
Image
pensioen een schatting van je pensioen volgend jaar

Bekijk de belangrijkste cijfers tot nu toe

Je beleggingen veranderen het hele jaar door. En ook de marktrente is in beweging. De ontwikkelingen die deze bewegingen beïnvloeden gaan snel en kunnen grote impact hebben op het pensioen dat je volgend jaar krijgt. Daarom werken we het overzicht op deze pagina maandelijks bij. Hieronder zie je wat je beleggingen en de marktrente tot nu toe hebben gedaan in 2022. En wat er zou gebeuren als we je pensioen nú opnieuw zouden berekenen. Hou er wel rekening mee dat het nog onzeker is hoe je pensioen er aan het eind van het jaar voor staat.

Hoe bepalen drie factoren de hoogte van je pensioen?

In deze twee korte video’s leggen we ook uit welke drie factoren de hoogte van je pensioen bepalen en welk effect deze factoren samen hebben op je pensioen.

Hoe werkt het Aegon Beleggingspensioen

Bekijk de video

Hoe wordt de hoogte van het pensioen bepaald?

Bekijk de video

Zo gebruik je de tabellen

 • Kies hieronder je beleggingsprofiel. Je vindt je profiel op je polis. Is je profiel veranderd sinds de start van je pensioen? Kijk dan op het bericht dat je afgelopen januari van ons hebt gekregen.
 • Zoek links naar de ingangsdatum van je pensioen. Deze datum staat op je polis.
 • Naast je ingangsdatum zie je de percentages die horen bij je pensioen. Helemaal rechts vind je het percentage waarmee je pensioen bij de huidige stand ongeveer zou veranderen.
 • De cijfers hieronder zijn een indicatie. Ze geven je een idee van wat er in 2023 met je pensioen kan gebeuren. De stand op 1 januari 2023 is bepalend. Want dan berekenen we het pensioen dat je dat jaar gaat krijgen. Lees hoe we je pensioen jaarlijks berekenen.

Je Aegon Uitkerend Beleggingspensioen volgend jaar 

De hoogte van het pensioen volgend jaar wordt bepaald door:

 • Ontwikkeling van je beleggingen
 • De marktrente
 • De gemiddelde levensverwachting

Wat hebben deze drie elementen tot nu toe (1 november 2022) gedaan? Allereerst de drie fondsen waarin we op basis van je persoonlijke beleggingsprofiel beleggen:

Aegon Diversity Equity Fund

We zien hier dat de koers in 2022 tot nu toe gedaald is.

Aegon Diversity Bond Fund

De beleggingen in obligaties zoals staatsleningen zijn minder waard geworden. Daardoor daalde ook de koers van dit fonds. Dit komt door het sterk stijgen van de marktrente door de toegenomen inflatie.

Aegon Liability Matching Fund

Om de schommelingen door de marktrente te beperken, dekken we het marktrenterisico af. Daar gebruiken we dit fonds voor. Door de sterk gestegen marktrente is ook de koers van dit fonds gedaald.

De marktrente

Je beleggingen zijn hierdoor in zijn geheel tot nu toe minder waard geworden.

De gemiddelde levensverwachting

In december 2022 bepalen we of de gemiddelde levensverwachting voor volgend jaar aangepast wordt, Daarover kunnen we nu nog niets zeggen.

Zeer defensief
Voorlopige berekening op 1 november 2022
Ingangsdatum van je pensioen
Rendement van je beleggingen sinds de datum hiernaast
Marktrente op de datum hiernaast
Marktrente nu
Voorlopig gevolg voor je pensioen van volgend jaar

1-1-2022

-21,78%

0,21%

2,84%

5,4%

1-2-2022

-20,68%

0,42%

2,84%

4,0%

1-3-2022

-18,44%

0,51%

2,84%

5,7%

1-4-2022

-16,81%

0,82%

2,84%

3,7%

1-5-2022

-13,02%

1,16%

2,84%

3,5%

1-6-2022

-10,86%

1,66%

2,84%

-0,4%

1-7-2022

-5,52%

1,83%

2,84%

2,7%

1-8-2022

-10,92%

2,14%

2,84%

-5,5%

1-9-2022

-5,92%

1,64%

2,84%

5,4%

1-10-2022

-0,05%

2,31%

2,84%

1,6%

Defensief
Voorlopige berekening op 1 november 2022
Ingangsdatum van je pensioen
Rendement van je beleggingen sinds de datum hiernaast
Marktrente op de datum hiernaast
Marktrente nu
Voorlopig gevolg voor je pensioen van volgend jaar

1-1-2022

-19,54%

0,19%

2,85%

6,4%

1-2-2022

-17,78%

0,41%

2,85%

5,7%

1-3-2022

-15,63%

0,50%

2,85%

7,3%

1-4-2022

-15,43%

0,81%

2,85%

3,4%

1-5-2022

-11,59%

1,16%

2,85%

3,5%

1-6-2022

-9,85%

1,66%

2,85%

-0,7%

1-7-2022

-4,07%

1,83%

2,85%

4,1%

1-8-2022

-9,74%

2,13%

2,85%

-5,5%

1-9-2022

-5,37%

1,64%

2,85%

5,2%

1-10-2022

1,34%

2,32%

2,85%

3,9%

Neutraal
Voorlopige berekening op 1 november 2022
Ingangsdatum van je pensioen
Rendement van je beleggingen sinds de datum hiernaast
Marktrente op de datum hiernaast
Marktrente nu
Voorlopig gevolg voor je pensioen van volgend jaar

1-1-2022

-21,32%

0,19%

2,85%

2,7%

1-2-2022

-19,23%

0,40%

2,85%

2,8%

1-3-2022

-16,95%

0,50%

2,85%

4,6%

1-4-2022

-17,36%

0,81%

2,85%

0,2%

1-5-2022

-13,03%

1,16%

2,85%

1,3%

1-6-2022

-11,07%

1,65%

2,85%

-2,3%

1-7-2022

-4,35%

1,82%

2,85%

3,2%

1-8-2022

-10,93%

2,13%

2,85%

-7,4%

1-9-2022

-6,11%

1,63%

2,85%

3,7%

1-10-2022

1,91%

2,32%

2,85%

3,9%

Offensief
Voorlopige berekening op 1 november 2022
Ingangsdatum van je pensioen
Rendement van je beleggingen sinds de datum hiernaast
Marktrente op de datum hiernaast
Marktrente nu
Voorlopig gevolg voor je pensioen van volgend jaar

1-1-2022

-24,26%

0,19%

2,85%

-2,4%

1-2-2022

-21,75%

0,40%

2,85%

-1,5%

1-3-2022

-19,26%

0,50%

2,85%

0,6%

1-4-2022

-20,45%

0,80%

2,85%

-4,4%

1-5-2022

-15,36%

1,16%

2,85%

-2,3%

1-6-2022

-13,04%

1,65%

2,85%

-5,2%

1-7-2022

-4,93%

1,82%

2,85%

1,9%

1-8-2022

-12,86%

2,13%

2,85%

-9,6%

1-9-2022

-7,29%

1,63%

2,85%

1,7%

1-10-2022

2,63%

2,32%

2,85%

4,0%

Goed om te weten

 • Is je Aegon Uitkerend Beleggingspensioen begonnen vóór 1 januari 2022? Kijk in de tabel bij ‘op of voor 1-1-2022’. Het rendement en de rentewijzigingen van vóór 2022 zijn al verwerkt in het pensioen dat je nu krijgt.
 • De tabel toont het gemiddelde brutorendement van de drie beleggingsfondsen waarin we voor je beleggen. Dit is het rendement vóór vermindering van de belegde waarde met je pensioenuitkeringen en de kosten.
 • De hoogte van je pensioen hangt ook af van de gemiddelde levensverwachting. We houden in de tabel geen rekening met een afwijking van onze eerdere verwachting.
 • We gaan in deze tabel uit van een klant van 65 jaar. Voor deze voorbeeldpersoon gebruiken we een levensverwachting van 25 jaar.
 • We gaan er in deze tabel van uit dat er geen partnerpensioen is. Heb je wel een partnerpensioen geregeld? Dan zullen de percentages in de rechterkolom lager uitvallen.

Ook interessant

Image
pensioen ontdek hoe we beleggen

Je pensioen verandert één keer per jaar

Elk jaar op 1 januari berekenen we je pensioen opnieuw. We bekijken dan wat er is gebeurd met je beleggingen, de marktrente en de gemiddelde levensverwachting.

Zo berekenen we je pensioen
Image
pensioen een voorzichtige blik vooruit

Ontdek hoe we voor je beleggen

Bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen beleggen we voor je in een mix van 3 fondsen. Hoe die mix precies is samengesteld? Dat hangt af van je persoonlijke beleggingsprofiel.

Zo beleggen we voor je

Veelgestelde vragen

Omdat het handig is om te weten wat je inkomen over een kalenderjaar is. De overheid stelt op 1 januari de zorgtoeslag en de huurtoeslag vast. En ook voor mensen die hypotheekrente aftrekken is het handig als zij hun inkomen weten per 1 januari. Daar sluiten wij dus bij aan. Is je Aegon Uitkerend Beleggingspensioen pas een maand of een paar maanden voor 1 januari begonnen? Ook dan berekenen we de hoogte van je pensioen opnieuw. Dit doen we voor iedere klant op dezelfde datum.