Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Klanten met een niet opbouwende polis

Particulier Verzekeren Levensverzekeringen Beleggingsverzekeringen Klanten met een niet opbouwende polis

Per 21-8-2015 zijn 100% klanten met een niet opbouwende polis geactiveerd. Dit resultaat is als volgt samengesteld;

Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht27%
Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast10%
Verzekering is inmiddels opbouwend16%
Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen37%
Klant heeft nog geen keuze gemaakt0%

 

Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht

Dit betreft beleggingsverzekeringen die sinds 1 januari 2013 zijn beëindigd. Deze beëindiging kan komen doordat de beleggingsverzekering tot uitkering is gekomen door het overlijden van de verzekerde of omdat de looptijd van de beleggingsverzekering verstreken is. In deze categorie zijn ook de beleggingsverzekeringen opgenomen die zijn afgekocht door de klant. 

Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast

Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarin de beleggingsverzekering op verzoek van de klant wordt aangepast. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van de overlijdensrisicodekking of het overstappen naar andere beleggingsfondsen. Het gevolg van deze aanpassing is in de regel dat de beleggingsverzekering weer vermogen op gaat bouwen. Daarnaast kan de beleggingsverzekering ook premievrij zijn gemaakt. Dit betekent dat de klant geen premie meer betaalt voor de beleggingsverzekering. Een reden voor het premievrij maken, in plaats van afkopen, van een beleggingsverzekering kan zijn dat het afkopen van de beleggingsverzekering om fiscale redenen ongunstig is voor de klant.

Verzekering is inmiddels opbouwend

Dit betreft de categorie beleggingsverzekeringen die op 1 januari 2013 niet opbouwend waren, maar nu opbouwend zijn geworden. Dit kan komen door aanpassingen in de beleggingsverzekering zelf die de verzekeraar doorvoert, of doordat de beleggingen zodanig in waarde zijn gestegen dat er weer sprake is van waarde-opbouw, of in ieder geval dat de beleggingsverzekering hierdoor weer opbouwend is. Deze beleggingsverzekeringen zijn in de categorie ‘niet opbouwend’ geactiveerd maar moeten echter wel nog geactiveerd worden onder één van de andere 3 categorieën beleggingsverzekeringen.

Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen

Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarbij de klant een bewuste keuze heeft gemaakt om niets aan de beleggingsverzekering te veranderen na contact met de verzekeraar of de adviseur. Klanten kunnen deze keuze maken als zij de beleggingsverzekering beschouwen als louter een risicoverzekering en dus niet voor opbouw van vermogen. Het kan ook zijn dat er in de verzekering een garantie zit op een bepaald bedrag of rendement en dat klanten om die reden de verzekering willen voortzetten. Dat klanten de beleggingsverzekering niet wijzigen, wil niet zeggen dat zij geen andere maatregelen treffen om de gevolgen van een mogelijk tekort aan waarde-opbouw op een andere wijze aan te pakken

Klant heeft nog geen keuze gemaakt 

Dit betreft de categorie beleggingsverzekeringen waarbij de klant nog geen bewuste keuze heeft gemaakt over het voortzetten van de beleggingsverzekering. Dit kan het geval zijn omdat de verzekeraar de klant - vaak ondanks diverse inspanningen - nog niet heeft weten te vinden of te bereiken. Ook kan het zijn dat klanten na herhaaldelijk contact met hun verzekeraar en/of adviseur nog geen keuze hebben gemaakt. Bij niet opbouwende beleggingsverzekeringen wordt van verzekeraars en adviseurs verlangd dat zij alle klanten bereiken of een andere oplossing toepassen om het niet opbouwende karakter van de beleggingsverzekering weg te nemen.