Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Nieuwsbrief 23 december 2019

Geachte heer, mevrouw,

Eerder vulde u uw e-mailadres in zodat u op de hoogte blijft in de zaak van Vereniging Woekerpolis.nl. In deze e-mail nieuwsbrief leest u de stand van zaken.    

Het vonnis van de rechtbank

Op 28 juni 2017 heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de zaak van de Vereniging Woekerpolis.nl. De uitspraak ging over de beleggingsverzekeringen KoersPlan, Fundplan en VermogensPlan die we in de jaren negentig hebben verkocht. De uitspraak geldt alleen voor beleggingsverzekeringen zonder een garantie.

Vereniging Woekerpolis.nl heeft hoger beroep ingesteld

De vereniging Woekerpolis.nl is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis. Vereniging Woekerpolis.nl heeft in mei 2018 de grieven bij het Hof in Den Haag ingediend. Dit houdt in dat de vereniging heeft aangeven waarom zij in hoger beroep is gegaan en op welke punten ze het niet eens is met de rechtbank.

Waarom duurt het zo lang?

Een procedure bij het Hof duurt altijd lang. Daarnaast had Vereniging Woekerpolis.nl ons om meer tijd gevraagd voor het opstellen van de memorie van grieven. Wij zijn hiermee akkoord gegaan. Hierdoor hebben wij ook meer tijd gekregen van Vereniging Woekerpolis.nl om de grieven te bestuderen. Eind 2018 hebben wij een reactie en eigen grieven tegen het vonnis ingediend. De Vereniging gaf hier op 28 mei 2019 een schriftelijke reactie op. De Vereniging heeft om een pleidooi gevraagd. Het pleidooi vindt plaats op 16 juni 2020. Het is te verwachten dat het Hof daarna ofwel een tussenuitspraak doet met bijvoorbeeld een bewijsopdracht of een definitieve beslissing neemt. Dit zal naar verwachting tussen de zes weken en zes maanden na het pleidooi zijn. Zodra er meer bekend is, hoort u dat van ons via deze nieuwsbrief over beleggingsverzekeringen. U ontvangt dan een e-mail met nieuwe informatie.

Heeft u vragen?

Voor vragen of advies over uw beleggingsverzekering kunt u natuurlijk contact opnemen met uw adviseur of u kunt kijken op onze website www.aegon.nl/beleggingsverzekeringen. U kunt ook een e-mail sturen.

Met vriendelijke groet,

Wim Hekstra

Directeur Aegon Nederland N.V.