Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Gevolgen van het (fiscaal) afkopen van uw lijfrenteverzekering

U wilt uw lijfrenteverzekering voortijdig stopzetten. Dit noemen we afkopen. Het afkopen van uw lijfrenteverzekering kan gevolgen hebben. Wilt u bij het afkopen de waarde op uw betaalrekening ontvangen? Dan noemen we dit fiscaal afkopen. U moet dan belasting betalen. De hoogte van het nettobedrag dat u overhoudt kan tegenvallen. Daarom vinden wij het belangrijk dat u eerst een berekening maakt voor u een definitieve keuze maakt. Ook kunt u gebruik maken van de keuzehulp bij afkopen.

Algemene gevolgen van de afkoop van uw lijfrenteverzekering

Uw garantiebedrag vervalt

Heeft u een garantiebedrag op uw verzekering? Dan ontvangt u op de einddatum sowieso minimaal dat bedrag. Maar stopt u uw verzekering voortijdig? Dan vervalt uw recht op dit garantiebedrag.

Uitkering bij overlijden

Krijgen uw nabestaanden een uitkering uit uw kapitaalverzekering wanneer u overlijdt? Die uitkering vervalt als u de verzekering afkoopt. Wilt u na uw afkoop toch een uitkering na uw overlijden? Dan kunt u hiervoor een nieuwe overlijdensrisicoverzekering sluiten. Houdt u er wel rekening mee dat deze duurder kan zijn, omdat u ouder bent geworden. Of bijvoorbeeld omdat u een ziekte onder de leden heeft. Bij het sluiten van een nieuwe verzekering wordt opnieuw naar uw gezondheid gevraagd.

De fiscale gevolgen hangen mede af van de ingangsdatum van uw verzekering

Zoekt u daarom eerst de oorspronkelijke ingangsdatum van uw verzekering op. Deze vindt u terug in Mijn Aegon of op het polisblad. Hieronder benoemen wij een aantal belangrijke punten om rekening mee te houden.

Aegon houdt verplicht maximaal 52% belasting in op uw uitkering
Dit dragen wij af aan de Belastingdienst. Dit is een voorheffing op de uiteindelijk door u te betalen inkomstenbelasting.
U moet mogelijk ook nog maximaal 20% revisierente betalen
De Belastingdienst brengt bij fiscale afkoop van uw lijfrenteverzekering revisierente in rekening.
Op basis van uw belastingaangifte kunt u een naheffing krijgen
U betaalt inkomstenbelasting aan de Belastingdienst. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
U heeft de premies niet (volledig) afgetrokken
Dan hoeft u geen belasting te betalen over het bedrag aan premies dat u niet heeft afgetrokken. De Belastingdienst noemt dit de saldomethode.
U wilt een kleine lijfrente (waarde < € 4.547,-) afkopen
U heeft een kleine lijfrente wanneer de waarde van uw verzekeringen, vóór inhoudingen, lager dan € 4.547,- is.
Heeft u meerdere kleine lijfrentes bij één maatschappij die u in hetzelfde jaar afkoopt?
Dan telt de Belastingdienst de waardes hiervan bij elkaar op. Komt het totaalbedrag uit boven de € 4.547,-?

Bereken zelf het nettobedrag dat u na belastingaangifte overhoudt bij afkopen

Via de externe, beveiligde website van Visma kunt u zelf een voorlopige berekening maken. Op basis hiervan maakt u de keuze om wel of niet af te kopen. Pas na uw belastingaangifte berekent de Belastingdienst de definitieve belasting. U krijgt dan geld terug of u moet nog bijbetalen.

Bereken hier het nettobedrag dat u overhoudt

Wilt u meer weten?

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de afkoop van een lijfrenteverzekering en de gevolgen ervan.

 

Geef uw keuze aan ons door

Wilt u uw lijfrenteverzekering toch afkopen en de uitkering op uw betaalrekening ontvangen? Dan kunt u dit snel en gemakkelijk aan ons doorgeven via Mijn Aegon. U ontvangt dan van ons een voorstel, inclusief een akkoordverklaring. Nadat wij de ondertekende akkoordverklaring en de andere benodigde stukken van u ontvangen, handelen wij uw verzoek tot afkoop af.

Heeft u nog geen toegang tot Mijn Aegon? Maak dan een account aan.

Persoonlijk advies van een adviseur

Een wijziging op uw lijfrenteverzekering kan gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Het is verstandig om vooraf goed te kijken naar de voor- en nadelen. Uw adviseur heeft inzicht in uw persoonlijke financiële situatie en kan u helpen met het maken van de juiste keuzes. U vindt de naam van uw adviseur in Mijn Aegon.