Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Gevolgen van het (fiscaal) afkopen van je lijfrenteverzekering

Je wilt je lijfrenteverzekering voortijdig stopzetten. Dit noemen we afkopen. Het afkopen van je lijfrenteverzekering kan gevolgen hebben. Wil je bij het afkopen de waarde op je betaalrekening ontvangen? Dan noemen we dit fiscaal afkopen. Je moet dan belasting betalen. De hoogte van het nettobedrag dat je overhoudt kan tegenvallen. Daarom vinden wij het belangrijk dat je eerst een berekening maakt voor je een definitieve keuze maakt. Ook kun je gebruik maken van de keuzehulp bij afkopen.

Algemene gevolgen van de afkoop van je lijfrenteverzekering

Je garantiebedrag vervalt

Heb je een garantiebedrag op je verzekering? Dan ontvang je op de einddatum sowieso minimaal dat bedrag. Maar stop je je verzekering voortijdig? Dan vervalt je recht op dit garantiebedrag.

Uitkering bij overlijden

Krijgen je nabestaanden een uitkering uit je kapitaalverzekering wanneer je overlijdt? Die uitkering vervalt als je de verzekering afkoopt. Wil je na je afkoop toch een uitkering na je overlijden? Dan kun je hiervoor een nieuwe overlijdensrisicoverzekering sluiten. Houd er wel rekening mee dat deze duurder kan zijn, omdat je ouder bent geworden. Of bijvoorbeeld omdat je een ziekte onder de leden heeft. Bij het sluiten van een nieuwe verzekering wordt opnieuw naar je gezondheid gevraagd.

De fiscale gevolgen hangen mede af van de ingangsdatum van uw verzekering

Zoekt u daarom eerst de oorspronkelijke ingangsdatum van uw verzekering op. Deze vindt u terug in Mijn Aegon of op het polisblad. Hieronder benoemen wij een aantal belangrijke punten om rekening mee te houden.

Wij houden verplicht maximaal 52% belasting in op je uitkering
Dit dragen wij af aan de Belastingdienst. Dit is een voorheffing op de inkomstenbelasting die je uiteindelijk betaalt.
Je moet mogelijk ook nog maximaal 20% revisierente betalen
De Belastingdienst brengt bij fiscale afkoop van je lijfrenteverzekering revisierente in rekening.
Op basis van je belastingaangifte kun je een naheffing krijgen
Je betaalt inkomstenbelasting aan de Belastingdienst. De hoogte hiervan is afhankelijk van je persoonlijke situatie.
Je hebt de premies niet (volledig) afgetrokken
Dan hoef je geen belasting te betalen over het bedrag aan premies dat je niet hebt afgetrokken. De Belastingdienst noemt dit de saldomethode.
Je wilt een kleine lijfrente (waarde < € 4.607,-) afkopen
Je hebt een kleine lijfrente wanneer de waarde van je verzekeringen, vóór inhoudingen, lager dan € 4.607,- is.
Heb je meerdere kleine lijfrentes bij één maatschappij die je in hetzelfde jaar afkoopt?
Dan telt de Belastingdienst de waardes hiervan bij elkaar op. Komt het totaalbedrag uit boven de € 4.607,-?

Bereken zelf het nettobedrag dat je na belastingaangifte overhoudt bij afkopen

Via de externe, beveiligde website van Visma kun je zelf een voorlopige berekening maken. Op basis hiervan maak je de keuze om wel of niet af te kopen. Pas na je belastingaangifte berekent de Belastingdienst de definitieve belasting. Je krijgt dan geld terug of je moet nog bijbetalen.

Bereken hier het nettobedrag dat je overhoudt

Meer weten?

Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over de afkoop van een lijfrenteverzekering en de gevolgen ervan.

 

Geef je keuze door

Wil je je lijfrenteverzekering toch afkopen en de uitkering op je betaalrekening ontvangen? Dan kun je dit snel en gemakkelijk aan ons doorgeven via Mijn Aegon. Je ontvangt van ons een voorstel, inclusief een akkoordverklaring. Nadat wij de ondertekende akkoordverklaring en de andere benodigde stukken van je hebben ontvangen, handelen wij je verzoek tot afkoop af.

Heb je nog geen Mijn Aegon? Maak dan een account aan.

Persoonlijk advies van een adviseur

Een wijziging op je lijfrenteverzekering kan gevolgen hebben voor je financiële situatie. Het is verstandig om vooraf goed te kijken naar de voor- en nadelen. Je adviseur heeft inzicht in je persoonlijke financiële situatie en kan je helpen met het maken van de juiste keuzes. Je vindt de naam van je adviseur in Mijn Aegon.