Je lijfrenteverzekering afkopen

Gevolgen uitkeren lijfrenteverzekering

Je wilt je lijfrenteverzekering voortijdig stopzetten. Dit noemen we afkopen. Het afkopen van je lijfrenteverzekering kan gevolgen hebben. Wil je bij het afkopen de waarde op je betaalrekening ontvangen? Dan noemen we dit fiscaal afkopen. Je moet dan belasting betalen. De hoogte van het nettobedrag dat je overhoudt kan tegenvallen. Daarom vinden wij het belangrijk dat je eerst een berekening maakt voor je een definitieve keuze maakt. Ook kun je gebruik maken van de keuzehulp bij afkopen.

Keuzehulp bij afkopen

Algemene gevolgen van de afkoop van je lijfrenteverzekering

Image
Over ons - ons verhaal

Je garantiebedrag vervalt

Heb je een garantiebedrag op je verzekering? Dan ontvang je op de einddatum sowieso minimaal dat bedrag. Maar stop je je verzekering voortijdig? Dan vervalt je recht op dit garantiebedrag.

Ga naar Mijn Aegon
Image
Aegon beleid en cijfers

Uitkering bij overlijden

Krijgen je nabestaanden een uitkering uit je kapitaalverzekering wanneer je overlijdt? Die uitkering vervalt als je de verzekering afkoopt. Wil je na je afkoop toch een uitkering na je overlijden? Dan kun je hiervoor een nieuwe overlijdensrisicoverzekering sluiten. Houd er wel rekening mee dat deze duurder kan zijn, omdat je ouder bent geworden. Of bijvoorbeeld omdat je een ziekte onder de leden hebt. Bij het sluiten van een nieuwe verzekering wordt opnieuw naar je gezondheid gevraagd.

Fiscale gevolgen van afkoop van je verzekering

De fiscale gevolgen hangen mede af van de ingangsdatum van je verzekering. Zoek daarom eerst de oorspronkelijke ingangsdatum van je verzekering op. Deze vind je terug in Mijn Aegon of op het polisblad. Hieronder benoemen wij een aantal belangrijke punten om rekening mee te houden.

Dit dragen wij af aan de Belastingdienst. Dit is een voorheffing op de inkomstenbelasting die je uiteindelijk betaalt.

Het percentage voorheffing dat wij inhouden wordt automatisch berekend. Bij een nieuw-regime lijfrente bedraagt dit percentage 52%. Bij een oud-regime of kleine lijfrente, een Gouden Handdruk of bij afkoop in geval van arbeidsongeschiktheid geldt het bijzondere tarief. In dat geval is je leeftijd en de hoogte van de uitkering van belang. Het restantbedrag ontvang je op je rekening.

De Belastingdienst brengt bij fiscale afkoop van je lijfrenteverzekering revisierente in rekening.

Revisierente is een ‘boete’ van de Belastingdienst. Deze boete krijg je omdat je tijdens de looptijd belastingvoordeel had van je lijfrente door de aftrek van je premies. In de volgende gevallen brengt de Belastingdienst géén revisierente in rekening:

  • Je verzekering ging in vóór 1 januari 1992 (koopsom) of vóór 16 oktober 1990 (premiebetalend)
  • Je koopt je lijfrenteverzekering af in verband met arbeidsongeschiktheid. Lees meer over deze regeling
  • Je koopt een Gouden Handdruk af.
  • Je koopt één kleine lijfrente af. Lees meer over de regeling Afkoop kleine lijfrenten

Je betaalt inkomstenbelasting aan de Belastingdienst. De hoogte hiervan is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Bij je belastingaangifte breng je de door ons al in rekening gebrachte belasting, in mindering op je inkomstenbelasting. Afhankelijk van je situatie kan het zijn dat je nog extra inkomstenbelasting moet betalen over je uitkering. Bijvoorbeeld in het geval dat je ook revisierente moet betalen. Het kan ook zijn dat wij teveel inhielden en je daardoor geld terugkrijgt van de Belastingdienst.

Dan hoef je geen belasting te betalen over het bedrag aan premies dat je niet hebt afgetrokken. De Belastingdienst noemt dit de saldomethode.

Je kunt hiervoor een verklaring opvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst berekent het bedrag waarover je geen belasting hoeft te betalen als volgt:

  • Premies die je vanaf 2001 tot 2010 niet hebt afgetrokken tellen volledig mee;
  • Premies die je vanaf 2010 niet hebt afgetrokken tellen mee tot maximaal € 2.269,- per jaar.

De saldoverklaring vraag je op bij de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft hiervoor een overzicht nodig van de betaalde premies per jaar gedurende de looptijd. Dit overzicht maak je zelf op basis van je polis en jaaroverzichten.

Je hebt een kleine lijfrente wanneer de waarde van je verzekeringen, vóór inhoudingen, lager dan € 4.607,- is.

Wij houden in dat geval een lager percentage aan belasting in van maximaal 37,35%. Heb je meerdere lijfrentes, waarvan de totale waarde hoger is dan € 4.607,-? Dan moet je hierover het hogere belastingtarief betalen. Ook wanneer je alleen de kleine lijfrente afkoopt.

 

Heb je meerdere kleine lijfrentes bij één maatschappij die je in hetzelfde jaar afkoopt?

Dan telt de Belastingdienst de waardes hiervan bij elkaar op. Komt het totaalbedrag uit boven de € 4.607,-?Dan ziet de Belastingdienst het alsnog als een grote lijfrente. Over het totaal van beide uitkeringen moet je dan alsnog maximaal 52% aan belasting betalen. Ook kan het zijn dat je dan nog revisierente moet betalen.

Bereken zelf het nettobedrag dat je na belastingaangifte overhoudt

Via de externe, beveiligde website van Visma kun je zelf een voorlopige berekening maken. Op basis hiervan maak je de keuze om wel of niet af te kopen. Pas na je belastingaangifte berekent de Belastingdienst de definitieve belasting. Je krijgt dan geld terug of je moet nog bijbetalen.

Bereken het nettobedrag dat je overhoudt

Geef je keuze door

Wil je je lijfrenteverzekering toch afkopen en de uitkering op je betaalrekening ontvangen? Dan kun je dit snel en gemakkelijk aan ons doorgeven via Mijn Aegon. Je ontvangt van ons een voorstel, inclusief een akkoordverklaring. Nadat wij de ondertekende akkoordverklaring en de andere benodigde stukken van je hebben ontvangen, handelen wij je verzoek tot afkoop af.

 

Meer op de website van de Belastingdienst Naar Mijn Aegon
Image
Stel achter laptop

Laat je adviseren

Een wijziging op je levensverzekering kan gevolgen hebben voor je financiële situatie. Het is verstandig om vooraf goed te kijken naar de voor- en nadelen. Je adviseur heeft inzicht in je persoonlijke financiële situatie en kan je helpen met het maken van de juiste keuzes. Je vindt de naam van je adviseur in Mijn Aegon. 

Mijn levensverzekering inzien