Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

U gaat binnenkort met pensioen

Met pensioen. Een nieuwe fase in uw leven. Gaat u reizen? Of niets doen? Wat uw plannen ook zijn, het begint met het regelen van uw pensioenuitkeringen. En daarvoor moet u een aantal keuzes maken. Welke? Dat hangt af van het soort pensioen dat u heeft opgebouwd. Moeilijk? Nee hoor, enige tijd voor uw pensioen ontvangt u een brief waarin dat allemaal uitgelegd staat. 

 

Wat voor pensioenregeling heeft u?   

Er zijn in Nederland twee soorten pensioenregelingen: 

  • een salaris/diensttijdregeling (ook wel bekend als eindloon- of middelloonregeling) 
  • of een beschikbare premieregeling.
     

Salaris/diensttijdregeling

Een salaris/diensttijdregeling is ook wel bekend als eindloon- of middelloonregeling. Bij zo’n regeling hoeft u ‘niets’ te doen. Vaak geeft u alleen aan op welke bankrekening u het pensioen wilt ontvangen. Het pensioen gaat vanzelf in op uw pensioendatum. 

Beschikbare premieregeling

Bij een beschikbare premieregeling betaalt uw werkgever iedere maand een premie. Met die premies bouwt u een pensioenkapitaal op. Op de pensioendatum komt het pensioenkapitaal beschikbaar. U moet met dit geld een levenslange pensioenuitkering aankopen. Wij regelen het aankopen van de levenslange pensioenuitkering graag voor u, maar u bent vrij in de keuze van de verzekeraar bij wie u dit wilt onderbrengen. 

 

Uw pensioenregeling bekijken

Wilt u weten of u een beschikbare premieregeling heeft of een salaris/diensttijdregeling? Doorloop de volgende stappen op Mijn Pensioenoverzicht van Stichting Pensioenregister nadat u bent ingelogd met uw DigiD.

U kunt uw pensioen ook gemakkelijk bekijken door in te loggen bij Mijn Aegon. Daar ziet u alleen het pensioen dat u bij Aegon heeft. Wel kunt u daar ook regelingen toevoegen die u bij andere verzekeraars heeft.

 

Uw mogelijkheden met een beschikbare premieregeling

Bestaat uw pensioen uit een beschikbare premieregeling? Dan is het belangrijk dat u met uw vrijkomend pensioen zelf een pensioenuitkering koopt. U bepaalt zelf welke pensioenverzekeraar uw pensioen uitkeert. 

U kiest zelf uw pensioenverzekeraar

Welke pensioenverzekeraar uw pensioen gaat uitkeren, kiest u zelf. Dat kan uw huidige verzekeraar of pensioenfonds zijn, of u kiest ervoor om over te stappen naar een andere pensioenverzekeraar. Wilt u uw pensioenuitkering door Aegon laten regelen? Dat kan, u stapt zo over met de Aegon Overstapservice.

Makkelijk overstappen met de Aegon Overstapservice

Heeft u pensioen opgebouwd bij meerdere werkgevers? Dan is het overzichtelijk en makkelijk om de verschillende pensioenkapitalen samen te voegen. Dan ontvangt u één pensioenuitkering in plaats van meerdere kleinere. En het kan ook geld opleveren. Door het samenvoegen betaalt u namelijk maar eenmaal kosten. En dat levert u een hoger pensioen op.

Het samenvoegen van verschillende pensioenkapitalen regelt u eenvoudig met de Aegon Overstapservice.

Hoe werkt de Overstapservice?

Producten

U heeft een pensioenkapitaal. U moet dit pensioenkapitaal gebruiken om een pensioen te kopen. Om dit te regelen kunt u op dit moment kiezen uit Aegon Direct Ingaand Pensioen en Aegon Pensioenknip. De Aegon Pensioenknip vervangen we eind 2016 door een ander product: de ‘variabele pensioenuitkering’. Hieronder ziet u niet alleen de belangrijkste kenmerken van de huidige producten van Aegon. Ook ziet u alvast de belangrijkste kenmerken van ons nieuwe product: de ‘variabele pensioenuitkering’.

Aegon Direct Ingaand Pensioen
Voor u. Of voor u en uw partner

Naar keuze de eerste jaren een hoger pensioen

Een gegarandeerde pensioenuitkering zolang u leeft
Aegon Pensioenknip
Vaste uitkering gedurende het eerste jaar

Beleggen met het resterende pensioenkapitaal

Na het eerste jaar kiezen voor een vaste of variabele pensioenuitkering
'Variabele pensioenuitkering'
Na de pensioendatum beleggen met uw pensioenkapitaal

Kans op hoger pensioen door te beleggen

Keuze tussen gegarandeerd en variabel partnerpensioen

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag.

Chat met een medewerker

U kunt direct chatten met één van onze medewerkers.

Bel met een medewerker

Onze medewerkers helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen.

Veelgestelde vragen

De AOW-leeftijd is verschoven. Gaat mijn pensioen nu ook later in?

Uw pensioenregeling heeft een vaste startdatum van de uitkering
Dit heet de pensioendatum. Deze datum is afgesproken door Aegon met uw werkgever. Deze datum staat in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Mogelijk start de uitkering uit dit pensioen eerder dan uw AOW-uitkering.

U kunt deze startdatum uitstellen
U krijgt vóór de start van uw pensioenuitkering een brief van ons. U krijgt hierin de mogelijkheid om uw pensioendatum uit te stellen. Bijvoorbeeld naar de datum dat uw AOW-uitkering start.

Een wettelijke voorwaarde is dan wel dat u dan blijft werken
U kunt alleen uitstellen voor het percentage dat u blijft werken. Krijgt u een uitkering, zoals een ww-uitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO/WIA)? Dan is uitstel van pensioen volgens de wet niet toegestaan.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Welke informatie krijg ik van Aegon als ik met pensioen ga?

Heeft u een opgebouwd pensioen?
Dan krijgt u een pensioeningangsbrief en uitkeringsformulier uiterlijk zes weken voor uw pensioendatum.

Heeft u een beleggingsregeling?
Dan krijgt u een offerte en uitkeringsformulier binnen 2 weken na uw pensioendatum. Eerst moet namelijk de koers op uw pensioendatum bekend zijn. De koers bepaalt hoe hoog uw uitkering wordt.

Meer informatie over met pensioen gaan 
Ga naar 'veelgestelde vragen' onderaan de webpagina: www.aegon.nl/metpensioen

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Welk bedrag ontvang ik straks als ik met pensioen ga op mijn rekening?

De exacte netto uitkering is pas op uw pensioendatum bekend
Op uw bruto uitkering moeten wij belasting inhouden: loonheffing en ZVW. De belastingdienst bepaalt elk jaar wat de inhoudingen zijn per belastingschijf. Uw netto uitkering hangt af van de fiscale inhoudingen die gelden in het jaar dat u met pensioen gaat.



 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Kan ik later met pensioen?

Uitstel van uw pensioendatum voor uw ouderdomspensioen regelt u met een formulier dat u van ons krijgt
In de periode vóór uw pensioendatum, krijgt u van ons een brief met informatie over de start van uw pensioenuitkering. Bij deze brief zit een formulier. Hiermee vraagt u uitstel van deze startdatum aan. Wij beoordelen dan of uitstel in uw pensioenregeling mogelijk is.

 Als uitstel mogelijk is, sturen wij u een offerte
Deze ontvangen we graag ingevuld en getekend retour.

Uitstel van uw pensioen is alleen mogelijk als u blijft werken
Bij de offerte zit een werkgeversverklaring. Uitstel van pensioen is namelijk wettelijk alleen toegestaan als u werkt. Uitstel mag dus niet als u een uitkering ontvangt, zoals een ww-uitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Zie ook de vraag: 'Kan ik eerder met pensioen?' op de pagina 'veelgestelde vragen pensioen'.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.