Een voorzichtige schatting van je pensioen volgend jaar

Image
pensioen een schatting van je pensioen volgend jaar

Ook in 2023 zorgden de wijzigende economische omstandigheden voor veranderingen in de hoogte van je pensioen. Wat er op de beleggingsmarkt in 2024 gebeurt en de ontwikkeling van de marktrente heeft gevolgen voor je Aegon Uitkerend Beleggingspensioen van volgend jaar.Begin januari berekenen we je maandelijkse pensioen voor 2025. En rond 20 januari informeren we je over je nieuwe maandbedrag.

Benieuwd hoe je beleggingen en de marktrente het dit jaar doen? En wat dit ongeveer zou kunnen betekenen voor je Aegon Uitkerend Beleggingspensioen van volgend jaar? Je ziet het op deze pagina.

Bekijk de belangrijkste cijfers tot nu toe 

Je beleggingen ontwikkelen zich het hele jaar door. En ook de marktrente is in beweging. Daar merk je nu nog niets van. Maar deze ontwikkelingen zijn belangrijk. Ze bepalen namelijk voor een groot deel hoeveel pensioen je volgend jaar krijgt. Hieronder zie je wat je beleggingen en de marktrente tot nu toe hebben gedaan in 2024, en wat dat betekent voor je pensioen in 2025.

Zo gebruik je de tabel

 • Kies hieronder je beleggingsprofiel. Je vindt je profiel op je polis. Is je profiel veranderd sinds de start van je pensioen? Kijk dan op het bericht dat je afgelopen januari van ons hebt gekregen.
 • Zoek links naar de ingangsdatum van je pensioen. Deze datum staat op je polis.
 • Naast je ingangsdatum zie je de percentages die horen bij je pensioen. Helemaal rechts vind je het percentage waarmee je pensioen bij de huidige stand ongeveer zou veranderen.
 • We gaan in deze tabel uit van een klant van 65 jaar. Voor deze voorbeeldpersoon gebruiken we een levensverwachting van 25 jaar.
 • We gaan er in deze tabel van uit dat er geen partnerpensioen is. Heb je wel een partnerpensioen geregeld? Dan zullen de percentages in de rechterkolom lager uitvallen.
 • De cijfers hieronder zijn een indicatie. Ze geven je een idee van wat er in 2025 met je pensioen kan gebeuren. De stand op 1 januari 2025 is bepalend. Want dan berekenen we het pensioen dat je dat jaar echt gaat krijgen. Lees hoe we je pensioen jaarlijks berekenen.
Zeer defensief

Combinatie met verwachting beleggings-resultaat

Lees ook de toelichting onder deze tabel.

Voorlopige berekening op 1 juli 2024
Ingangsdatum van je pensioen
Beleggingsrendement
Marktrente was
Marktrente nu
Verandering

1-1-2024

-1,23%

2,93%

2,78%

-5,7%

1-2-2024

-0,91%

2,48%

2,78%

1,1%

1-3-2024

-0,30%

2,51%

2,78%

0,4%

1-4-2024

-1,92%

2,62%

2,78%

-2,4%

1-5-2024

0,74%

2,49%

2,78%

1,9%

1-6-2024

0,66%

2,73%

2,78%

-1,0%

Defensief

Combinatie met verwachting beleggingsresultaat

Lees ook de toelichting onder deze tabel.

Voorlopige berekening op 1 juni 2024
Ingangsdatum van je pensioen
Beleggingsrendement
Markrente was
Marktrente nu
Verandering

1-1-2024

2,62%

2,94%

2,79%

-2,3%

1-2-2024

2,45%

2,48%

2,79%

1,2%

1-3-2024

1,63%

2,52%

2,79%

0,3%

1-4-2024

-0,42%

2,63%

2,79%

-2,1%

1-5-2024

2,36%

2,50%

2,79%

1,9%

1-6-2024

1,32%

2,74%

2,79%

-0,6%

Neutraal

Combinatie met verwachting beleggingsresultaat

Lees ook de toelichting onder deze tabel.

Voorlopige berekening op 1 juli 2024
Ingangsdatum van je pensioen
Beleggingsrendement
Markrente was
Marktrente nu
Verandering

1-1-2024

3,97%

2,94%

2,79%

-1,1%

1-2-2024

3,71%

2,48%

2,79%

2,2%

1-3-2024

2,14%

2,52%

2,79%

0,6%

1-4-2024

-0,36%

2,63%

2,79%

-2,3%

1-5-2024

3,15%

2,50%

2,79%

2,4%

1-6-2024

4,20%

2,74%

2,79%

2,2%

Offensief

Combinatie met verwachting beleggingsresultaat

Lees ook de toelichting onder deze tabel.

Voorlopige berekening op 1 juli 2024
Ingangsdatum van je pensioen
Beleggingsrendement
Markrente was
Marktrente nu
Verandering

1-1-2024

6,97%

2,94%

2,79%

1,9%

1-2-2024

6,28%

2,48%

2,79%

4,9%

1-3-2024

3,70%

2,52%

2,79%

2,2%

1-4-2024

1,00%

2,63%

2,79%

-0,9%

1-5-2024

4,32%

2,50%

2,79%

3,6%

1-6-2024

2,96%

2,74%

2,79%

0,9%

Goed om te weten
 • Is je Aegon Uitkerend Beleggingspensioen begonnen vóór 1 januari 2024? Kijk dan in de tabel bij ‘1 januari 2024’. Het rendement wat tot dan toe is gerealiseerd en de rentewijzigingen van vóór 2024 zijn al verwerkt in de uitkering die je nu krijgt.
 • Het rendement op de beleggingen is berekend tot de datum vermeld boven in de tabel. De getallen in de tabel veronderstellen dat er na deze datum geen rendement meer op aandelen gemaakt wordt en dat de rente gelijk blijft. Hierdoor kan  de werkelijke uitkering die voor 2025 vastgesteld afwijken.
 • Het rendement op de beleggingen is in eerste instantie nodig om de marktrente te realiseren, op basis waarvan we de uitkering vaststellen.
 • Als het pensioen een vaste daling kent, moeten de beleggingen ook rendement opleveren om de uitkering op hetzelfde niveau als dit jaar te houden. Dit is verwerkt in de stijging of daling van de uitkering.
 • De vaste daling waarmee we gaan rekenen in 2025 is afhankelijk van de marktrentestand op 1 januari 2025 en een vastgestelde parameter voor aandelenrendement. Als die uitgangspunten zijn veranderd  ten opzichte van die waarmee het pensioen voor dit jaar is vastgesteld , dan stellen we de vaste daling bij. Wat we hier nu van weten is meegenomen in de verandering van het pensioen.
 • De tabel toont het gemiddelde brutorendement van de drie beleggingsfondsen waarin we beleggen. Dit is het rendement vóór vermindering van de belegde waarde met de pensioenuitkeringen en de kosten. Uit de opbrengst van de beleggingen moeten deze kosten dus nog betaald worden om de uitkering op hetzelfde niveau als dit jaar te houden. Dit is nog niet verwerkt in stijging of daling van de pensioenuitkering.   
 • De hoogte van je uitkering hangt ook af van de gemiddelde levensverwachting. We houden in de tabel geen rekening met een afwijking van onze eerdere verwachting.
 • Hier kun je lezen hoe al deze onderdelen samen de hoogte van je pensioen volgend jaar bepalen.

Ook interessant

Image
pensioen ontdek hoe we beleggen

Je pensioen verandert één keer per jaar

Elk jaar op 1 januari berekenen we je pensioen opnieuw. We bekijken dan wat er is gebeurd met je beleggingen, de marktrente met de vaste daling en de gemiddelde levensverwachting.

Zo berekenen we je pensioen
Image
pensioen een voorzichtige blik vooruit

Ontdek hoe we voor je beleggen

Bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen beleggen we voor je in een mix van 3 fondsen. Hoe die mix precies is samengesteld? Dat hangt af van je persoonlijke beleggingsprofiel.

Zo beleggen we voor je

Veelgestelde vragen

Omdat het handig is om te weten wat je inkomen over een kalenderjaar is. De overheid stelt op 1 januari de zorgtoeslag en de huurtoeslag vast. En ook voor mensen die hypotheekrente aftrekken is het handig als zij hun inkomen weten per 1 januari. Daar sluiten wij dus bij aan. Is je Aegon Uitkerend Beleggingspensioen pas een maand of een paar maanden voor 1 januari begonnen? Ook dan berekenen we de hoogte van je pensioen opnieuw. Dit doen we voor iedere klant op dezelfde datum.