Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Zo beleggen wij uw pensioenkapitaal bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

Veelgestelde vragen

Wat is het Liability Matching Fund?
Het Liability Matching (LIMA) Fund zorgt voor stabiliteit in uw uitkering
Wij beleggen ongeveer 5% van uw pensioenkapitaal in het Aegon Liability Matching Fund. Dit fonds vangt het effect van renteschommeling in uw uitkering deels op en is bedoeld om het renterisico gedeeltelijk af te dekken. 

De rentehedge in het LIMA fonds is een strategisch instrument
Hierbij wordt ingespeeld op lange termijn verwachtingen. Daalt de rente? Dan stijgt de koers van het LIMA fonds en wordt het inkopen van pensioen duurder. Stijgt de rente? Dan daalt de koers en wordt het inkopen van pensioen goedkoper. Al is de invloed van het LIMA fonds beperkt bij een stijgende rente. 

In de huidige beleggingssituatie zal een rentestijging in zijn totaliteit nog steeds voordelig uitpakken
Laten we de andere beleggingscateorieen buiten beschouwing? Dan zal ondanks het negatieve rendement van het LIMA fonds het jaar erop de uitkering juist hoger worden.
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Vallen de fondsen waar Aegon mijn pensioen in belegt onder de Nederlandse wetgeving?
Alle fondsen waar Aegon in belegt vallen onder de Nederlandse wetgeving.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe worden de fondskosten bij mijn uitkerend beleggingspensioen in rekening gebracht?
De fondskosten verrekent de fondsbeheerder met de koers van de beleggingen
De totale variabele kosten zijn ongeveer 0,44% op jaarbasis. Hiervan is ongeveer 0,18% voor de beheerder van de fondsen. Zij verrekenen deze kosten in de koersontwikkeling van de beleggingen. Het gaat dus ten laste van het rendement en komt niet uit de beleggingsrekening. De overige 0,26% zijn voor onze bedrijfsvoering. Deze kosten halen wij uit de beleggingsrekening door beleggingen te verkopen.
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat kunt u doen als u vindt dat er te risicovol wordt belegd met uw uitkerend pensioen?
Aegon heeft er bewust voor gekozen om ongeveer 66% van het pensioenkapitaal in zakelijke waarden te beleggen
Dit doen we op basis van rationele argumenten. Maar uw gevoel is ook belangrijk. Heeft u ondanks onze argumenten geen goed gevoel bij deze verdeling? Dan sluit Aegon Uitkerend Beleggingspensioen waarschijnlijk niet aan bij uw wensen. Het is niet mogelijk om minder risicovol te beleggen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Kan de beleggingspot van mijn uitkerend pensioen leeglopen?
Uw beleggingspot kan niet leeglopen
Het kan zijn dat de waarde van de beleggingsrekening in korte periode fors daalt. Bijvoorbeeld door zeer slechte economische ontwikkelingen of een beurscrash. In die situatie kan het zijn dat de maandelijkse uitkering niet in meer in verhouding staat tot het belegde kapitaal. Aegon grijpt dan in door de uitkering te verlagen. Dit is om te voorkomen dat de te hoge uitkering de beleggingsrekening helemaal leeg trekt. 
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wanneer worden de beleggingen voor mijn pensioenuitkering verkocht?
Uw uitkering wordt maandelijks onttrokken uit de beleggingspot
Iedere maand verkopen wij de beleggingen die nodig zijn om de uitkering van die maand uit te keren. Dit gebeurt op de op de 23e van de maand. Uw pensioen staat dan rond de 25e van de maand op uw betaalrekening. 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.