Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zo beleggen wij uw pensioenkapitaal bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

beleggen bij UBP
Particulier Pensioen Zo beleggen wij uw pensioenkapitaal bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

Uw pensioenkapitaal wordt belegd. Hoe we dat precies doen? Wat de rendementen zijn en welke keuzes we daarbij maken? U leest het hieronder.

We beleggen in een mix van drie fondsen
We beleggen uw pensioenkapitaal in drie zorgvuldig samengestelde beleggingsfondsen. 

De mix van deze fondsen bepalen we bij Aegon. U heeft daar zelf geen invloed op. De verdeling van de fondsen binnen de mix wijzigt jaarlijks aan de hand van uw leeftijd. We bouwen het risico licht af. Dat noemen we het lifecycleprincipe. Dit principe houdt in dat we bij het beleggen naar uw leeftijd kijken. Hoe hoger uw leeftijd, hoe minder risicovol we voor u beleggen. De verdeling binnen de mix verandert tussen uw 65ste en uw 100ste als volgt:

Fonds

Verdeling binnen de mix 

Aegon Diversified Equity FundNeemt af van 67% naar 65%
Aegon Diversified Bond FundLoopt op van 28% naar 35%
Aegon Liability Matching FundNeemt af van 5% naar 0%

Wat is het rendement van de beleggingsmix?

In de tabel hieronder ziet u het beleggingsrendement van de mix van deze fondsen. Het gaat om het totale rendement van de drie fondsen. Heeft u dit jaar een Aegon Uitkerend Beleggingspensioen afgesloten? Dan vindt u de startdatum op uw polis. U ziet in de tabel wat het rendement van de beleggingsmix is geweest vanaf die startdatum. Heeft u vóór 2020 een Aegon Uitkerend Beleggingspensioen afgesloten? Dan ziet u in de tabel het rendement dat de fondsen hebben gemaakt vanaf 1 januari van dit jaar. De rendementen die eerder zijn behaald, hebben we verwerkt in het nieuwe pensioen dat u maandelijks ontvangt.

Brutorendement van de beleggingsmix

Ingangsdatum van uw pensioen

Brutorendement (tussenstand van 1-9-2020)

1-1-20200,57 %
1-2-20200,01 %
1-3-20204,35 %
1-4-202018,73 %
1-5-202010,07 %
1-6-20207,49 %
1-7-20204,97 %
1-8-20202,27 %
Let op!
  • Het beleggingsrendement in de tabel kan iets afwijken van het reële beleggingsrendement. Dit komt doordat de polis vaak met terugwerkende kracht ingaat. Stel, u geeft akkoord op de 10e van de maand. Dan starten wij met beleggen op de 11e van de maand. En gaat de polis met terugwerkende kracht in op de 1e van de maand.
  • De uitkeringen en een aantal kosten komen nog in mindering op dit brutorendement.
  • De hoogte van uw pensioen hangt niet alleen af van de beleggingsresultaten. Jaarlijks passen wij uw pensioen aan. De hoogte wordt bepaald door:
    • hoe het gaat met uw beleggingen
    • de marktrente
    • de gemiddelde levensverwachting
  • Meer weten over het effect van het coronavirus op de financiële markten? Lees onze marktupdate.

Vergeet het effect van de marktrente niet

U las het hierboven al: uw pensioen hangt niet alleen af van de beleggingsresultaten. Ook de gemiddelde levensverwachting en de marktrente spelen een rol. Vooral de marktrente heeft meer invloed dan mensen vaak denken. Daarom ziet u hieronder wat het effect is van een rentewijziging op uw pensioen. Let op: dit is een indicatie. We berekenen uw nieuwe maandelijkse pensioen pas op 1 januari van het komende jaar.

Ingangsdatum van uw pensioen

Marktrente

Gevolg voor uw pensioen van volgend jaar (tussenstand van 1-9-2020)

1-1-2020

0,37 %

-5,1 %

1-2-2020

0,43 %

-5,8 %

1-3-2020

0,17 %

-2,8 %

1-4-2020

0,02 %

-1,0 %

1-5-20200,13 %-2,3 %
1-6-2020-0,03 %-0,4 %
1-7-20200,01 %-0,9 %
1-8-2020-0,03 %-0,5 %
1-9-2020-0,08 % 

Heeft u vóór 2020 een Aegon Uitkerend Beleggingspensioen afgesloten? Dan geldt voor u het percentage dat u ziet bij 1 januari van dit jaar. Rentewijzigingen van daarvóór hebben we al verwerkt in het pensioen dat u nu ontvangt.

We beleggen voor u in beleggingsfondsen

Terug naar de beleggingen. Want hoe werkt het nu precies met die beleggingsfondsen? Een beleggingsfonds kunt u zien als een grote pot geld. Daarin zit de inleg van veel verschillende mensen. Een fondsbeheerder gebruikt die pot om op verschillende manieren te beleggen. En omdat een deel van de pot van u is, belegt u automatisch ook op verschillende manieren. Zo spreiden we de risico’s voor u. Gaat het een keer slecht met één bedrijf of met één land? Dan heeft dat niet meteen grote gevolgen voor uw beleggingen.

Een beleggingsfonds belegt in verschillende soorten beleggingen

We beleggen in een mix die bestaat uit zogenoemde zakelijke waarden zoals aandelen en vastgoed en vastrentende waarden zoals obligaties of spaardeposito’s. Bij zakelijke waarden heeft u kans op een hoog rendement. En dus op een hoger pensioen. Maar het risico dat de waarde omlaag gaat, is ook groter. Bij vastrentende waarden is het risico laag. De koers kan niet sterk dalen. Maar ook niet sterk stijgen.

U kunt niet zelf een beleggingsfonds kiezen

Voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen hanteren we het lifecycleprincipe. Dit principe houdt in dat we voor de beleggingen naar uw leeftijd kijken. Naarmate u ouder wordt, bouwen we het risico licht af. Dat doen we door het aandeel beleggingen in vastrentende waarden iets toe te laten nemen en de beleggingen in zakelijke waarden iets af te laten nemen. We kijken elk jaar naar de samenstelling van de lifecycle. En passen het automatisch voor u aan.

Ongeveer 66% beleggen we in zakelijke waarden met een hoger risico

We beleggen ongeveer 66% van uw pensioenkapitaal in zakelijke waarden zoals aandelen en vastgoed. Dat is dus het gedeelte van uw pensioenkapitaal dat we met meer risico beleggen. Het overige deel beleggen we voorzichtiger.

We kiezen voor deze verdeling omdat we vinden dat beleggen ook echt een kans op een hoger pensioen moet geven. Stel, we beleggen maar een klein deel van het pensioenkapitaal in zakelijke waarden. Dan levert een positief beleggingsresultaat maar een klein beetje meer pensioen voor u op. Maar u kiest niet voor niets voor beleggen. U hoopt namelijk op deze manier een hoger pensioen te krijgen. Bedenk wel: het gaat over beleggen. U heeft dus geen enkele garantie dat uw pensioen echt hoger wordt. Sterker nog, uw pensioen kan ook fors dalen. U bent bereid om dit risico te lopen, samen met alle andere risico’s die horen bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen.