Hoe werkt afschrijving op jouw spullen?

Op het moment van afsluiten van jouw verzekering zijn jouw spullen een bepaald bedrag waard. Het maakt uit bij het vergoeden van schade of jouw spullen op het moment van schade nog ‘nieuw’ waren of al ouder. Bij schade vergoeden wij de waarde van jouw spullen.  

Onze 24-uursbelofte aan jou...

Heb je online een schade ingediend? Op werkdagen weet je binnen 24 uur waar je aan toe bent. Beloofd!

Image
Hoe werkt afschrijving op jouw spullen?

Afschrijving

Als spullen ouder worden, worden zij minder waard. Dit heet afschrijving. Hoe snel spullen in waarde verminderen, verschilt per voorwerp. De afschrijvingslijst helpt daarbij. In de afschrijvingslijst vind je de afschrijvingspercentages per voorwerp per jaar. Deze hanteren wij om te berekenen hoe hoog de afschrijving van jouw schade is. Deze lijst is een richtlijn. De dagwaarde hangt namelijk ook af van het gebruik, het merk en de aankoopprijs.

Het verschil tussen nieuw-, dag-, en restwaarde

Soms keren wij de nieuwwaarde uit en soms de dagwaarde. En als spullen volledig zijn afgeschreven, keren wij enkel de restwaarde uit. Maar wat betekent dit? Wij leggen het jou graag uit.

 • Nieuwwaarde Dit is het bedrag wat jij nú betaalt om hetzelfde product te kopen, of een vergelijkbaar product van dezelfde kwaliteit. Kijk op tweakers.net voor een indicatie van de huidige nieuwwaarde van jouw spullen.
 • Dagwaarde De dagwaarde is de huidige nieuwwaarde van de spullen waar de afschrijving vanaf is gehaald. Die afschrijving komt bijvoorbeeld door veroudering, slijtage of gebreken.
 • Restwaarde Jouw spulen behouden altijd een restwaarde. Dit is de minimale waarde. Wanneer jouw spullen volgens de afschrijvingslijsten volledig zijn afgeschreven vergoeden wij nooit minder dan 15% van de nieuwwaarde.

De waardebepaling van jouw spullen per verzekering uitgelegd

Wanneer het niet mogelijk is om je spullen te herstellen, vergoeden wij je spullen op basis van nieuwwaarde, dagwaarde of restwaarde. Hierbij wordt rekening gehouden met een eventueel eigen risico of maximale vergoeding.

Nieuwwaarde

De huidige nieuwwaarde is wat je nu betaalt voor de spullen. Is de waarde van de spullen voor de schade meer dan 40% van de nieuwwaarde? Dan keren wij de huidige nieuwwaarde uit. Kijk voor elektronische spullen op tweakers.net voor een indicatie van de huidige nieuwwaarde.

Dagwaarde

De dagwaarde is de huidige nieuwwaarde waar de afschrijving vanaf is gehaald. Is de waarde van jouw spullen voor de schade minder dan 40% van de nieuwwaarde? Dan keren wij uit op basis van dagwaarde. Wanneer ontvang je de dagwaarde? Dat gebeurt bij: 

 • spullen waarvan de dagwaarde direct voor de gebeurtenis minder was dan 40% van de nieuwwaarde; 
 • spullen die niet meer gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn; 
 • spullen waarvan in de polisvoorwaarden is bepaald dat wij daarvoor de dagwaarde vergoeden.

De vergoeding van spullen die niet meer gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn, is op basis van dagwaarde. Hierbij kan je denken aan spullen die in de schuur zijn opgeslagen, zoals een matras of een bank. 

Restwaarde

Spullen houden altijd een restwaarde. Daarom zal de waarde van de spullen nooit minder zijn dan 15% van de huidige nieuwwaarde. 

Voorbeeld:

Jouw bankstel heeft een levensduur van 10 jaar en de huidige nieuwwaarde is € 1.000,-. Door een brand is jouw bankstel volledig verloren gegaan. 

Wanneer het bankstel:

 • 5 jaar oud is dan is de vergoeding € 1.000,-. Het afschrijvingspercentage is 5 x 10% per jaar is 50%. De dagwaarde is 50% en dus meer dan 40% van de nieuwwaarde. 
 • 8 jaar oud is dan is de vergoeding € 200,-. Het afschrijvingspercentage is 8 x 10% per jaar is 80%. De dagwaarde is 20% en dus minder dan 40% van de nieuwwaarde. 
 • 10 jaar oud is dan is de vergoeding € 150,-. Het afschrijvingspercentage is 10 x 10% per jaar is 100%. Maar omdat de restwaarde nooit minder is dan 15%, nemen wij € 150,- mee in de berekening van de uitkering. 

Bij de Doorlopende Reisverzekering ben je verzekerd voor de nieuwwaarde. Daarbij geldt dat: 

 • de spullen nog geen twaalf maanden oud zijn én; 
 • je de originele aankoopbon kunt laten zien. 

Zijn jouw spullen ouder dan twaalf maanden? Of heb je  geen originele aankoopbon? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde minus de afschrijving van jouw spullen. Hieronder leggen we deze regeling verder uit.

Voor een aantal spullen geldt een maximaal verzekerd bedrag. Deze bedragen vind je terug in de polisvoorwaarden. Daarnaast kan er sprake zijn van een eigen risico. Een eigen risico brengen wij in mindering op de vergoeding die je van ons krijgt. Je eigen risico vind je terug op je polisblad en in de polisvoorwaarden. 

Nieuwwaarde

De nieuwwaarde is het bedrag dat je nu nodig hebt om het artikel dat beschadigd is of weg is, nieuw aan te schaffen. Kijk op tweakers.net voor een indicatie van de huidige nieuwwaarde van jouw spullen.

Voorbeeld:

Stel dat je een leren koffer hebt gekocht voor € 250,-. Tijdens de vakantie is deze leren koffer gestolen. Voor dezelfde of een soortgelijke koffer is de prijs nu € 200,-. De huidige nieuwwaarde is dan € 200,-. In de eerste 12 maanden na aankoop van de koffer gaan we bij de berekening van de uitkering dus uit van de huidige nieuwwaarde van € 200,-

Let op: In de voorbeelden is geen rekening gehouden met een eigen risico of maximale vergoeding.
 

Dagwaarde

Met de dagwaarde bedoelen wij de waarde die het artikel op het moment van schade nog had. Dit is de huidige nieuwwaarde minus de afschrijving.

Voorbeeld:

Stel dat de leren koffer uit het voorbeeld 2 jaar oud is. De koffer valt daarmee niet meer onder de nieuwwaarderegeling omdat de handtas ouder is dan 12 maanden. We gaan dus berekenen wat de dagwaarde is van de koffer. De afschrijving is dan 40%, namelijk 20% per jaar. De huidige nieuwwaarde is € 200,-. De dagwaarde is 60% van € 200,-. Dit is € 120,-. Deze waarde nemen wij mee in de berekening voor de uitkering die jij krijgt.

Let op: In de voorbeelden is geen rekening gehouden met een eigen risico of maximale vergoeding.
 

Restwaarde

Spullen houden altijd een restwaarde. Daarom zal de waarde van de spullen nooit minder zijn dan 15% van de huidige nieuwwaarde.

Download afschrijvingslijst Doorlopende Reisverzekering


Voorbeeld:

Stel dat de leren koffer uit het voorbeeld 5 jaar oud is. De afschrijving is dan 100%, namelijk 20% per jaar. We houden voor de restwaarde echter 15% aan van de huidige nieuwwaarde. Dat betekent dus een bedrag van € 30,-. Deze waarde nemen wij mee in de berekening voor de uitkering die je krijgt.

Let op: In de voorbeelden is geen rekening gehouden met een eigen risico of maximale vergoeding.

Bij een schade op jouw aansprakelijkheidsverzekering ontvangt de tegenpartij de dagwaarde op basis van de afschrijvingstermijn die jij in de afschrijvingslijst vindt.

Welke waarde vergoeden wij bij de aansprakelijkheidsverzekering?

Bij de aansprakelijkheidsverzekering keren wij altijd de dagwaarde uit van de spullen waar schade aan is ontstaan.

 • Dagwaarde

  De dagwaarde is de huidige nieuwwaarde waar de afschrijving vanaf is gehaald.

 • Restwaarde

  Spullen houden altijd een restwaarde. Daarom zal de waarde van de spullen nooit minder zijn dan 15% van de huidige nieuwwaarde.

Nieuwwaarde

Om de dagwaarde te kunnen bepalen, moeten we ook weten wat de nieuwwaarde is. De nieuwwaarde is het bedrag dat je nu nodig hebt om het artikel dat beschadigd is of weg is, nieuw aan te schaffen. Kijk op tweakers.net voor een indicatie van de huidige nieuwwaarde van je spullen.

Download afschrijvingslijst Aansprakelijkheidsverzekering

Voorbeeld:

Je hebt schade veroorzaakt bij de buurman aan zijn bankstel die daardoor volledig verloren is gegaan. De huidige nieuwwaarde van de bank is € 1.000,-. De bank wordt in 10 jaar afgeschreven.

Als het bankstel 5 jaar oud is dan is de vergoeding € 500,-.

Het afschrijvingspercentage is 5 x 10% per jaar is 50%.

De dagwaarde is 50% van de huidige nieuwwaarde. De dagwaarde is 50% van € 1.000,-. Dit is € 500,-. Deze waarde nemen wij mee in de berekening voor de uitkering.

Als het bankstel 10 jaar oud is dan is de vergoeding € 150,-.

Het afschrijvingspercentage is 10 x 10% per jaar is 100%.

Maar omdat de restwaarde nooit minder is dan 15%, nemen wij € 150,- mee in de berekening van de uitkering.

Let op: In de voorbeelden is geen rekening gehouden met een eigen risico of maximale vergoeding.

Bij de Woonhuisverzekering geldt voor de meeste spullen geen afschrijving. Daar wordt berekend wat het kost om het woonhuis weer ter herbouwen of om de spullen te herstellen naar de staat vóór de schade. Als er bij herstel van de schade een duidelijke waardevermeerdering optreedt, zullen wij voor de verbeteringen een aftrek toepassen op de herstelkosten. 

Voor een aantal spullen passen wij wel afschrijving toe. Dit doen wij bij bijvoorbeeld rolluiken, antennes en zonweringen. Wij berekenen daarbij de dagwaarde om in de vergoeding voor de uitkering mee te nemen. Spullen houden altijd een restwaarde. Daarom zal de waarde van de spullen nooit minder zijn dan 15% van de huidige nieuwwaarde. 

Download afschrijvingslijst Inboedel en Opstal

Voorbeeld:

Jouw rolluik heeft een levensduur van 12 jaar en de huidige nieuwwaarde is € 2.000,-. Door een brand is het rolluik volledig verloren gegaan. Als het rolluik 4 jaar oud is dan is de vergoeding € 1.320,-. Het afschrijvingspercentage is 4 x 8,5% per jaar is 34%.

Let op: In de voorbeelden is geen rekening gehouden met een eigen risico of maximale vergoeding.

Goed om te weten

Bewaar de bonnetjes van je spullen goed

Wanneer je een schade hebt, vragen wij vaak om een aankoopnota van de geclaimde spullen. Dit doen wij om het schadebedrag te kunnen vaststellen. Als je geen bonnetje hebt, kan dit invloed hebben op de hoogte van de uitkering. Bewaar bonnetjes daarom goed.

 

zakelijke spullen zijn vaak niet verzekerd

Schade aan spullen die je geheel of gedeeltelijk voor jouw beroep of bedrijf gebruikt en/of zijn aangeschaft door het bedrijf, zijn niet verzekerd. Alleen als je de aanvullende dekking Inventaris/kantoorelektronica op de Aegon Inboedelverzekering hiervoor hebt afgesloten, dan is er wel dekking voor zakelijke spullen zoals omschreven in de polisvoorwaarden bij deze aanvullende dekking.

De geclaimde spullen zijn economisch total loss

Wanneer de reparatiekosten van de spullen hoger zijn dan de dagwaarde vóór de schade, zijn jouw spullen economisch total loss. Of hier sprake van is, stellen we vast bij de schaderegeling.

Schade opgelopen? Neem eerst contact met ons op

Zo kunnen wij voor jou bekijken of de schade door een expert moet worden beoordeeld. Ga de schade niet meteen repareren, de expert kan de schade dan niet meer beoordelen waardoor je mogelijk de schade niet vergoed krijgt.

Image
Is lekkage verzekerd?

Doe de Verzekering Fit-Check!

Of het nu gaat om jouw inboedel-, reis- of woonhuisverzekering: met deze checklist weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet. Dat geeft rust. Voor nu én in de toekomst. Wij helpen je graag met handige tips, slimme weetjes én de Verzekering Fit-Check. Heb je na het lezen van de checklist nog vragen? Neem dan contact met ons op of vraag jouw adviseur om meer informatie.

Bekijk de Verzkering Fit-Check