Persoonsgegevens

In ons privacy statement beschrijven we hoe we met persoonsgegevens omgaan. Je kunt erop rekenen dat we dit zorgvuldig doen. We verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars (Gedragscode). In de Gedragscode zijn de regels van de AVG uitgewerkt in specifieke regels voor verzekeraars. Je kunt hierover meer lezen op Verbondvanverzekeraars.nl.

Als er wijzigingen zijn in de manier waarop we met je gegevens omgaan, kunnen we ons privacy statement aanpassen en informeren we je daarover via onze website of app.

Image
Over ons - persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over jou. Denk aan je naam en geboortedatum maar ook aan je Burgerservicenummer (BSN) of het IP-adres van je computer.
Jouw persoonsgegevens
Image
Over ons - persoonsgegevens verwerken

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

We verwerken je gegevens om bijvoorbeeld een offerte uit te kunnen brengen. Dit doen we op basis van de privacywet AVG.

Verwerking van gegevens
Image
Over ons - persoonsgegevens beschermen

Hoe zorgen wij voor je gegevens?

Aegon beschermt je persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij hebben adequate maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen.

Beschermen van gegevens

Privacy statement

Wanneer van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Aegon van je verwerkt 
Lees meer

Specifiek privacy statement

Het kan zijn dat we een specifiek privacy statement hebben voor bepaalde producten en diensten.
Lees meer

Ons privacy statement opslaan?

Wil je ons privacy statement op een later tijdstip lezen, bijvoorbeeld wanneer je offline bent? Dat kan.
Download ons privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Aegon van je verwerkt als je klant bent, als je onze website of apps gebruikt of onze klantenservice belt. Dit statement geldt ook als je een (product)aanvraag bij ons deed en geen klant werd. Aegon verwerkt ook gegevens van personen die geen klant zijn van Aegon. Daarover lees je hieronder meer.

  • Als je werkgever klant is bij Aegon Heeft je werkgever een pensioenovereenkomst bij Aegon? Dan is dit privacy statement op jou van toepassing.
  • Begunstigde of benadeelde Ben je een begunstigde of benadeelde? Dan geldt dit privacy statement voor jou. Bijvoorbeeld als je benadeelde bent in een letselschade-zaak of bij een auto-ongeval.
  • Bedrijven Bij onze zakelijke dienstverlening kunnen wij gegevens verwerken van contactpersonen, aandeelhouders, of UBO’s van een bedrijf. Een UBO is een uiteindelijke belanghebbende van een rechtspersoon, die via het houden van aandelen, stemrechten of eigendomsbelang een bepaalde zeggenschap in de rechtspersoon heeft. Op grond van de wet (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme) moeten wij vaststellen wie UBO’s van onze zakelijke klanten zijn. In deze gevallen is ons privacy statement van toepassing. Meer informatie hierover lees je op de website van de AFM.
  • Cookies Bezoek je een Aegon-website of gebruik je een Aegon-app? Dan verwerken we een aantal gegevens van je om de functionaliteiten van deze online diensten te kunnen bieden en technisch te beheren. Ook kunnen we je gepersonaliseerde advertenties laten zien, als je daarvoor toestemming gaf. De verwerking van je gegevens hangt af van je instellingen. Meer hierover lees je in ons cookiestatement.

Het kan zijn dat we een specifiek privacy statement hebben voor bepaalde producten en diensten.

We geven dat dan duidelijk aan. Ben je (ook) klant van Aegon Bank of Knab? Dan geldt voor jou het privacy statement van Knab.

Image
Klantenservicemedewerker

Waar kun je terecht met je vraag, tip of klacht?

Heb je vragen over dit privacy statement? Neem dan contact op met onze klantenservice. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens? Dan kun je dit aan ons melden via onze website. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens T.a.v. de klachtencoördinator Postbus 93 374 2509 AJ DEN HAAG

Dit privacy statement is laatst gewijzigd in maart 2020.